Piispalle pyyhkeitä

Tarkastus hyväksyi valtaosan Laajasalon kuluselityksistä.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin seurakuntayhtymä on julkaissut tarkastusraportin koskien yhtymän työntekijöiden luottokortin käyttöä ja matkalaskuja.

Tarkastuksen piirissä oli noin 200 matkalaskua, 1700 luottokorttiostosta ja 50 luottokortin haltijaa, joista yksi oli nykyisin Helsingin piispana toimiva Teemu Laajasalo.

Seurakuntayhtymä tilasi Maura Audit Oy:ltä tarkastuksen sen jälkeen, kun Laajasalon rahankäyttö oli noussut julkisuuteen hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan Johanna Korhosen kysymyslistan myötä. Korhonen esitti listassaan lukuisia kysymyksiä Laajasalolle hänen yrityksensä asioista ja rahankäytöstä seurakuntayhtymässä.

Jo syksyllä 2017 yhtymän omissa selvityksissä todettiin, että työntekijöiden luottokortinkäyttöön liittyi epäselvyyksiä. Erityisen runsaasti puutteita oli Laajasalolla, joka toimi syksyyn 2017 asti seurakuntayhtymän johtajana ja Kallion kirkkoherrana.

Maura Audit kävi läpi Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut vuosilta 2013-2017. Raportin mukaan keskeinen puute luottokorttilaskujen tilityksissä on kolmansien osapuolien antamien kuittien puuttuminen.  Kolmelta viime vuodelta kuitteja oli hukassa poikkeuksellisen paljon.

Lisäksi Laajasalo oli rikkonut matkustusohjesääntöä kahden majoituksen kustannuksissa eli majoittunut liian kalliisti. Hän on jo aiemmin luvannut maksaa liialliset kustannukset takaisin.

Puuttuneiden kuittien osalta Laajasalo antoi jo syksyllä selvityksiä sisäiselle tarkastukselle. Nyt hän selvitti menojaan tarkastajille tarkastajille vielä lisää.

Lisäselvityksiä pyydettiin noin 3 000 euron ostoista. Tarkastajat totesivat selvitykset riittäviksi ja asianmukaisiksi.

Nyt julkaistussa raportissa ei ole mukana Laajasalon tai muiden työntekijöiden antamia selvityksiä.

Tarkastuksessa ei selvitetty kirjausten totuudenmukaisuutta tarjotun kestityksen vastaanottajilta.

Tarkastusraportin yhteenvedon mukaan keskeisin havainto on ostotositteiden puuttuminen luottokorttiselvityksistä. Tämä vaikeuttaa myös kortin väärinkäyttöön puuttumista, kun työnantaja ei voi varmistua kirjausten asianmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Lisäksi kuittien puuttuminen lisää hallinnollista työtä merkittävästi.

”Luottokorttikuittien käsittelyssä on henkilöiden välillä eroavaisuuksia. Kahden kirkkoherran ja seitsemän johtajan/päällikön osalta emme ole todenneet huomautettavaa”, raportissa todetaan.

Tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg korostaa seurakuntayhtymän tiedotteessa, että puutteita havaittiin tarkastuksessa vain puolellakymmenellä työntekijällä.

Maura Auditin selvitys nojaa luottokortin käyttäjien ja matkalaskujen tekijöiden omiin selvityksiin. Nopealla aikataululla tehdyssä tarkastuksessa ei resurssisyistä selvitetty kirjausten totuudenmukaisuutta kolmansilta osapuolilta – esimerkiksi tarjotun kestityksen vastaanottajilta tai yrityksistä, joista tehtyjen ostojen kuitit puuttuvat.

”Luotamme, että kuittiin ja matkalaskuihin kirjoitetut tiedot sekä nyt tehdyssä tarkastuksessa annetut tiedot – esimerkiksi osallistujista ja tilaisuuden luonteesta – pitävät paikkansa. Jos jokin viittaisi siihen, että merkinnöissä on väärää tietoa, yksittäinen ostotapahtuma tai tilitys otettaisiin vielä tarkempaan tutkintaan”, Sundberg toteaa.

Tarkastajien mukaan ensisijainen vastuu dokumenttien asianmukaisesta laadinnasta ja toimittamisesta on matkalaskua tekevällä tai luottokorttia käyttävällä työntekijällä.

Maura Audit kehottaa seurakuntayhtymää tiedottamaan kortinhaltijoita säännöistä ja edellyttämään heiltä kirjallista sitoutumusta sääntöihin. Raportin mukaan näin on jo tehtykin.

 

Tutustu tarkastusraporttiin täällä