Sdp:n Maarit Feldt-Ranta: Kuntauudistus on pelastettava, mutta pakkoliitokset eivät tule kysymykseen

Maarit Feldt-Ranta johtaa kuntauudistushankkeen seurantaryhmää. Vihreät teipit Eduskuntatalon seinässä ovat merkkejä tulevaa remonttia varten. Kuva Markus Pentikäinen.

Kuntauudistus on ajautunut tilanteeseen, jossa keskustelua hallitsevat pelot ja epäluulot. Eniten huolettavat mahdolliset pakkoliitokset, vaikka hallituspuolueet kokoomusta lukuunottamatta ovat pitkin syksyä ja talvea sanoneet, että ne eivät tule kysymykseen.

Pakko on vilahtanut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) ja pääministeri Jyrki Kataisen (kok) puheissa, vaikka välillä hekin ovat irtisanoutuneet pakkoliitoksista.
Virkkunen antoi syksyllä virkamiestyöryhmälle tehtäväksi laatia selvityksen kuntarakenteesta ja piirtää uudet kuntakartat. Laki, jossa linjattaisiin uusi kuntarakenne, tulisi voimaan jo ensi vuoden alussa.

Helmikuun alussa julkistetussa selvityksessä työryhmä esitti, että Suomeen jäisi 66-70 suurkuntaa, ja otti kantaa myös ohjauskeinoihin: pakkoliitosten tulisi olla mahdollisia. Lisäksi työryhmä esitti, että valtio asettaisi alueille kuntajakoselvittäjät.

Heti selvityksen julkistamisen jälkeen Sdp:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta sanoi julkisuudessa kuntakartoille ”ei”. Feldt-Ranta on hallituksen kuntauudistushankkeen seurantaryhmän puheenjohtaja. Ryhmä koostuu hallituspuolueiden kansanedustajista, joilla on vahva kuntapolitiikan tuntemus.

Kuntauudistusta ryhmän puheenjohtaja kuitenkin kertoi kannattavansa.

”Seurantaryhmä on nimensä mukaisesti seurannut kuntauudistusta niillä tiedoilla, mitä on pöydälle tuotu”, Feldt-Ranta sanoo. ”Kuntakartat näimme ensimmäisen kerran tammikuussa Suomen Kuvalehdestä. Vasta vähän ennen selvityksen julkistamista saimme työryhmän aineistoa nähtäväksemme.”

Virkamiesselvityksen helmikuista julkistamistilaisuutta on pidetty kuntauudistuksen kulminaatiopisteenä, mutta Feldt-Rannan mielestä se on liioittelua.

”Kuntarakenneselvitys karttoineen on yksi virkamiesselvitys muiden selvitysten joukossa.”

Maarit Feldt-Rannan mukaan nyt alkaa olla kiire seuloa kuntauudistukseen liittyvästä kohinasta olennainen, jotta tärkeä hanke pelastuisi. On kuorittava uudelleen esiin se, mitä on oikeasti sovittu ja mikä ylipäätään on voimassa.

Huhtikuussa tärkeä hetki

Mistä sitten on sovittu?

”On sovittu, että kuntauudistus toteutetaan ja että tarvitsemme vahvemmat kunnat, jos aiomme pelastaa kuntaperustaisen palvelujärjestelmän. Mistään muusta ei ole sovittu.”

Feldt-Rannan mukaan nyt on odotettava, mitä kunnat vastaavat työryhmän selvitykseen. Uudistuksen oikea kulminaatiopiste sijoittuu huhtikuun lopulle, sillä silloin kuntien näkemykset ovat tiedossa.

”Vasta silloin hallitus vetää johtopäätöksiä uudistuksen jatkosta. Tähän asti olemme keskustelleet vain virkamiesesityksistä”, Feldt-Ranta toteaa.

”Selvää kuitenkin on jo nyt, että pakkoliitoksia ei tule, koska viisi hallituspuoluetta on niin ilmoittanut.”

Maarit Feldt-Ranta oli yksi hallitusohjelman keskeisistä kirjoittajista. Hänen mukaansa neuvotteluissa ei missään vaiheessa puhuttu kuntakartoista, kuntien lukumäärästä tai pakkoliitoksista.

”Siksi on ollut hämmentävää seurata keskustelua pakkoliitoksista ja kartoista.”

Feldt-Ranta kertoo, että hallitusohjelmaa kirjoitettaessa pohdinta keskittyi hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin ja kokonaisuuteen: Terveydenhuolto eriarvoistaa kansalaisia. Markkinat hakevat ylivaltaa hoivapalveluissa ja tulouttavat voitot veroparatiiseihin. Raportit vanhustenhuollon nykytilasta eivät mairittele kuntia. Kuntien talous heikkenee olennaisesti väestön ikääntyessä.

”Olimme yksimielisiä siitä, että näihin ongelmiin on haettava toimivat ratkaisukeinot. Uskoakseni olemme yksimielisiä tästä yhä ja näihin ongelmiin pyrimme kuntauudistuksen kautta vastaamaan.”

Valtion määräily ei onnistu

Sdp:llä on selkeä näkemys siitä, miten uudistusta pitäisi jatkaa.

”Pakkoliitokset eivät tule kysymykseen. Tähän meillä on täysin muuttumaton kanta. On ollut vuosikymmenen ajan.”

Maarit Feldt-Ranta kummasteleekin sitä, että Sdp on yritetty tuon tuosta vetää mukaan pakkoliitoskeskusteluun.

”Vaikka kaikki keskeiset vaikuttajamme puheenjohtaja Jutta Urpilaista myöten ovat sanoneet, että pakkoliitos ei käy Sdp:lle, jotkut tahot selvästi haluavat pitää yllä ajatusta, että kuntavaalien jälkeen yllättäen muuttaisimme kantamme. Niin ei tapahdu.”

Huhtikuun lopulla hallituspuolueiden valittavana on joko kuntien tai valtion ehdoilla tehtävä kuntauudistus. Sdp:lle valinta on helppo: puolue kannattaa kuntavetoista uudistusta.

Feldt-Ranta sanoo jo tässä vaiheessa henkilökohtaisesti ”ei” myös valtion ylhäältä asettamille kuntajakoselvittäjille.

”Jos uudistus on kuntavetoinen, katson, että valtio ei voi lähteä asettamaan Helsingistä käsin selvityshenkilöitä kuntiin.”

Feldt-Ranta muistuttaa, että kunnissa on suorilla kansanvaaleilla valitut kuntapäättäjät päätöksentekoa varten.

”Jos pakottaisimme kunnat mahtikäskyllä neuvottelupöytään, ohittaisimme kansanvaltaisen päätöksenteon. Sellainen ei voi olla tätä päivää.”

Myös opposition pitäisi Feldt-Rannan mielestä osallistua kuntauudistukseen.

”On mahdoton ajatus, että keskusta ja perussuomalaiset jätettäisiin katsomaan sivusta uudistusta, sillä myös heidän päättäjänsä istuvat kuntien valtuustoissa. Ei kunnissa ole oppositiota.”

Uudistus vaatisi kaikkien puolueiden sitoutumista.

”Toivon, että parlamentaarisesta työryhmästä löytyisi sopu vielä kevään aikana.”

Päätöksiä ei voi pantata

Kuntaministeri Henna Virkkusen johtama valtiovarainministeriön kuntaosasto on linjannut uudistuksen aikataulun kireäksi. Lisäksi prosessi aiotaan toteuttaa niin, että ensin kirjoitetaan kuntarakennelaki, jonka jälkeen ryhdytään uudistamaan kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmää sekä kuntalakia.

Maarit Feldt-Ranta vaatii, että kaikkia isoja linjauksia käsitellään vielä kevään aikana samaan aikaan ja avoimesti.

”Emme voi pitää kuntia löysässä hirressä odottamassa, millaisia linjauksia rakennelain jälkeen tulee muun kuntia koskevan lainsäädännön kautta.”

Myös terveydenhuollon ratkaisujen tulee olla samassa paketissa.

”Uudistus ei onnistu, jos kunnat joutuvat etenemään pisteeltä toiselle sokkoina.”

Feldt-Ranta ei halua kääntää keskustelua enää siihen, mitä kaikkea kuntauudistuksesta on ehditty jo sanoa.

Hänen mielestään on katsottava eteenpäin ja tuotava keskusteluun myös kaksi olennaisinta asiaa: kuntapalvelut ja kuntatyö.

”Tämän uudistuksen tekevät kuntatyöntekijät, ja heidän jaksamisensa on tärkeää.”

Jos vellonta ja sähläys uudistuksen ympärillä jatkuu, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö voi väsyä ja lähteä ulos kuntasektorilta, Feldt-Ranta varoittaa. Silloin keskeiset palvelut katoaisivat hallitsemattomasti markkinoiden käsiin.

Maarit Feldt-Ranta muistuttaa, että suomalainen kuntaperustainen terveydenhuoltojärjestelmä tuottaa pohjoismaisen vertailun mukaan palvelunsa tehokkaimmin.

”OECD-maiden vertailun mukaan tuotamme palvelumme keskitasoa halvemmalla. Terveydenhuollon palveluja ei enää voida tehostaa henkilöstön selkänahasta, kun jo nyt suoriudumme muihin verrattuna pienemmällä henkilöstöllä.”

Kunnilla omat piirteensä

Maarit Feldt-Ranta perää keskusteluun kuntia arvostavia äänenpainoja.

”Uudistus on palautettava sivuraiteilta takaisin pääraiteelle. Jos joku kuvittelee, että kuntauudistuksessa voitaisiin hypätä jonkin oleellisen työvaiheen ylitse ja päästä nopeasti pikatietä pitkin haluttuun päämäärään, sellainen kuvitelma on harhaa.”

Pakolla tehty kuntaliitos tuottaa kurjia tuloksia.

”Jos joku tulisi sanomaan sinulle, että nyt muutat naapurisi kanssa samaan asuntoon ja sielläpä elätte keskenänne, niin millaiset olisivat onnistumisen edellytykset yhteiselolle?”

Ylhäältä nikkaroitu uudistus ei onnistu Feldt-Rannan mukaan siksikään, että Suomen kunnat ovat olosuhteiltaan ja toimintakulttuureiltaan erilaisia.
On huomioitava alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

”Jos kuvittelemme, että onnistuisimme näin suuressa uudistustyössä ilman kuntapäättäjien, kuntatyöntekijöiden ja kuntalaisten sitoutumista, heikoillapa olemme.”

Aiheesta lisää

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa Suomen Kuvalehden numerossa 9/2012.