Poliisin esitutkinta Levin hissisotkuista käynnistyy uudelleen

Myös Kittilän kuntapäättäjien toimet tutkintaan.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n ympärillä on kuohunut viime syksystä lähtien. Valtakunnansyyttäjänvirasto tulee puhaltaneeksi kovan pelin poikki käynnistäessään uudelleen viime huhtikuussa rajatun esitutkinnan hissiyhtiön hankintasotkuista. Yhtiöön liittyvät epäselvyydet aiotaan selvittää nyt perin pohjin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä, laamanni Jorma Kalske päätti 13. elokuuta, että poliisin tulee jatkaa esitutkintaa Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankinta-asiassa yleisen edun perusteella.

Hissiyhtiön vähemmistöosakas, Levin Matkailukeskus Oy jätti valtakunnansyyttäjänvirastolle kantelun esitutkinnan rajaamispäätöksestä huhtikuun lopulla.

Suomen Kuvalehti kertoi kesäkuussa Levin hissiyhtiön ja Kittilän kunnallispäätännän erikoisista kuvioista ja tapahtumasarjasta, jota jopa oikeusoppineet luonnehtivat ainutlaatuiseksi suomalaisen kunnallishallinnon historiassa.

Juttuun vedoten Lapin poliisilaitokselle jätettiin 16. kesäkuuta tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydettiin selvittämään, onko Kittilän kunnanhallitus rikkonut lakia.

Suomen Kuvalehti kertoi jutussaan, että Kittilän kunnanhallitus oli kokouksessaan 9. tammikuuta 2014 päättänyt käynnistää toimet vetääkseen pois tutkintapyynnön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajan Jouni Palosaaren toimista, vaikka poliisi oli katsonut jo esitutkintakynnyksen ylittyneen ja esitutkinta oli käynnissä. Esitutkinnan käynnistämiseen johtaneen tutkintapyynnön oli tehnyt tuolloinen hissiyhtiön hallitus asianomistajana.

Kittilän kunnanhallitus ryhtyi kuntakonsernin tytäryhtiöiden valvonnasta vastuullisena juridisena toimielimenä siis toimiin keskeyttääkseen kunnan enemmistöomistamasta tytäryhtiöstä käynnissä olevan esitutkinnan.

Sen sijaan tammikuun 9. päivän kokouksessaan kunnanhallitus käynnisti kunnanjohtaja Anna Mäkelän kuulemistoimet, koska hän oli yksi Palosaaren toimista tutkintapyynnön tehneistä. Nyt Mäkelää uhkaa jopa virasta erottaminen.

Rikosylikomisario Jukka Haataja Lapin poliisilaitokselta vahvisti Suomen Kuvalehdelle heinäkuussa, että esitutkinta Kittilän kuntapäättäjien toimista oli käynnistetty mutta vielä alussa.

Valtakunnansyyttäjänviraston uudelleen avaama esitutkinta hissiyhtiöstä ja Lapin poliisilaitoksen käynnistämä esitutkinta Kittilän kuntapäättäjien toimista liittyvät osin samaan tapahtumavyyhtiin.

Avatessaan hissiyhtiön esitutkinnan uudelleen valtakunnansyyttäjänvirasto määräsi syyttäjäksi kihlakunnansyyttäjä Sari Törmin Oulun syyttäjänvirastosta. Törmin tulee katsoa, että esitutkinta hissiyhtiöstä käynnistyy. Poliisi ratkaisee kuitenkin itsenäisesti, mikä poliisin yksikkö esitutkinnan suorittaa.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Lapin poliisilaitos koordinoi ja selvittää parhaillaan kummankin esitutkinnan jatkoa: mikä tai mitkä poliisin yksiköt voisivat suorittaa hissiyhtiöön ja kuntapäätäntään liittyvät esitutkinnat.

Oikeusoppineet arvioivat, että kyseessä saattaa olla laaja, monisäikeinen ja pitkäkestoinen esitutkinta, joka edellyttää poliisilta resursseja.

Tietoa ratkaisuista saadaan ilmeisesti jo lähiviikkoina: mitkä poliisin yksiköt esitutkinnan suorittavat, ketkä toimivat tutkinnanjohtajina, kuka toimii kuntapäätäntää koskevan esitutkinnan syyttäjänä – ja mistä mahdollisista rikoksista kuntapäättäjiä epäillään. Poliisi ei yleensä julkista esitutkinnan aikana epäiltyjen nimiä.

Kittilässä uutinen hissiyhtiön esitutkinnan käynnistymisestä on otettu vastaan ristiriitaisin tunnoin.

Kunnanjohtaja Mäkelä katsoo, että esitutkinnan vieminen päätökseen on kaikkien osapuolten etu. Myös Jouni Palosaaren.

Vaikka kunnanhallitus käynnisti tammikuussa toimet Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön vetämiseksi pois kesken esitutkinnan, puheenjohtajakolmikko Timo Kurula (kesk), Aki Maunula (vas) ja Tarmo Salonen (ps) painotti perjantaina 15. elokuuta julkistamassaan tiedotteessa, että ”kunnan luottamuselimet ovat alunperinkin halunneet selvittää asioiden kulun, poissulkien fiktiiviset ja selvittäen todelliset tapahtumat riittävällä toimenpiteiden mitoituksella”.

Maanantaina 18. elokuuta Kittilän kunnanhallitus kokoontuu arvioimaan uudenlaista tilannetta. Esityslistalla on myös kysymyksiä, jotka liittyvät hissiyhtiöön – ja yhtiön johdon toimintaedellytyksiin esitutkinnan käynnistyessä.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) on pyrkinyt palauttamaan kuntaa koko kevään ja kesän ajan ”lailliseen tilaan”.

Yritys ja erityisesti kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto (kok) ovat jättäneet pitkin kevättä eriäviä mielipiteitä päätöksiin, jotka ovat heidän mukaansa lainvastaisia.

Kunnanhallituksen kokoukseen 16. kesäkuuta Yritys toi aloitteen, jonka mukaan kunnanjohtajan erottamisprosessista tulisi luopua. Kunnanhallitus ei ottanut asiaa käsittelyyn äänin 6-1. Hille Kuusisto jäi yksin Yrityksen aloitteen taakse.

Maanantaina 18. elokuuta Yritys toistaa uudelleen kunnanhallitukselle aloitteensa.