Poliisihallitus puuttui jälleen Veikkauksen markkinointiin – Toimitusjohtaja Sarekoski: ”Näkemysero”

Toimitusjohtajan mielestä Veikkauksen johto on ansainnut tulospalkkionsa.

markkinointi
Teksti
Mikko Niemelä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Poliisihallitus on jälleen puuttunut valtion rahapeliyhtiö Veikkauksen mainontaan. Mainonta on valvovan viranomaisen mukaan ollut markkinointilinjausten ja arpajaislain vastaista. Asia käy ilmi Poliisihallituksen lausunnoista, joita se on lähettänyt Veikkaukselle keväällä 2018.

Veikkaus on muun muassa ristiinmyynyt kuluttajille Veikkauksen pelejä. Tämä markkinointikeino on kielletty, sillä markkinointilinjausten mukaan kuluttajalle ei saa rahapelien ostotilanteessa tuputtaa muita rahapelituotteita.

Poliisihallitus on muistuttanut Veikkausta samasta asiasta vuosina 2011, 2012, 2015, 2016 ja 2017.

Tämän lisäksi Veikkaus on vuosien varrella saanut Poliisihallitukselta useita huomautuksia muun muassa alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista, haitallisten pelien (peliautomaatit) markkinoinnista ja mainoksista, joissa luodaan myönteistä kuvaa uhkapeleistä.

 

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski, miksi Veikkaus ei noudata valvovan viranomaisen käskyjä?

”Noudatamme toiminnassamme voimassaolevaa lainsäädäntöä ja säädöksiä. Rahapelien ristiinmyynnistä verkkokaupassa Veikkauksen ja Poliisihallituksen välillä on selkeä näkemysero. Veikkaus katsoo, että ristiinmyynti verkkokaupassa on arpajaislain ja EU-oikeuden mukaista. Edellä todetusta huolimatta Veikkaus on toistaiseksi päättänyt lopettaa tuotteiden ristiinmyynnin verkkokaupassa.”

Mitä hyötyä Poliisihallituksen huomautuksista on, jos toteatte, että markkinointi on teidän näkemyksenne mukaan laillista? Ovatko nämä vain mielipideasioita?

”Ei ole olemassa kaiken kattavaa yksityiskohtaista ohjetta, miten kampanjat tulisi toteuttaa. Poliisihallitus lähestyy meitä jälkikäteen jos heillä on eri tulkinta. Tämä on aivan normaali prosessi. Viime kädessä asia ratkaistaan markkinaoikeudessa. Toistaiseksi näin ei ole menetelty.”

Arpajaislain mukaan mainontaa ei saa kohdistaa esimerkiksi alaikäisiin eikä paljon pelihaittoja sisältäviä pelejä saa mainostaa lainkaan. Peleistä saa antaa vain informatiivista tietoa.

Veikkaus teki vastikään mainosvideon Casino Helsingistä. Poliisihallituksen mukaan mainosvideossa luodaan mielikuva pelaamisesta hauskanpitona. Joillekin pelaaminen voi olla hauskanpitoa, toisille se on ongelma.

Olli Sarekoski, kuka tarkistaa mainosmateriaalit Veikkauksella? Onko tarkistustoimintaa lainkaan?

”Mainosmateriaalit syntyvät Veikkauksessa ihan normaalina linjatyönä. Selvityspyynnön saatuaan Veikkaus on heti poistanut kyseessä olevan kampanjan materiaalin.”

Mitä tarkoittaa normaali linjatyö? Tarkistaako näitä linjatöitä kukaan?

”Veikkauksessa tehdään, kuten kaikissa yrityksissä, mainontaan ja markkinointiin liittyvää suunnittelua ja operatiivista toteuttamista.”

 

Arpajaislakia uudistetaan, sillä Veikkauksen toiminta on ollut markkinoinnin suhteen ongelmallista ja pelihaittoja halutaan vähentää. Raha-automaatteihin tulee pakollinen tunnistautuminen vuonna 2021 tai viimeistään 2023.

Veikkaus on perustellut siirtymäaikaa muun muassa asiakaskokemuksella. Miksi siirtymäaika on jopa viisi vuotta? Ettekö usko, että Veikkauksen pelejä pelaavat tunnistautuvat?

”Tavoitteena on tehdä siirtyminen hallitusti, asiakaskokemus ja edunsaajien asema tarkasti huomioiden. Kielteisten vaikutusten minimoimiseksi on tärkeää saada tehokkaat tunnistautuvan pelaamisen edistämisen keinot käyttöön nopeasti.”

Veikkaus maksaa toiminnastaan tulospalkkioita vuosittain johdolle ja henkilökunnalle. Johdon palkkiot voivat olla kymmeniä tuhansia euroa vuodessa. Onko Veikkauksen johto ansainnut tulospalkkionsa?

”Veikkauksen tulospalkkiojärjestelmä on täysin linjassa valtion omistajaohjauksen määrittelemien kriteerien kanssa. Veikkauksen hallitus määrittelee kriteerit ja arvioi toteuman.”

Veikkaus on Suomen valtion eli veronmaksajien omistama yhtiö, jonka rooli tieteen, taiteen ja sosiaalijärjestöjen tukijana on merkittävä. Olisiko mahdottomuus, että Veikkaus tekisi mainoksia, jotka olisivat asiallisia, tyylikkäitä ja lain mukaisia?

”Lähtökohta on selkeä. Meillä on valvovan viranomaisen kanssa selkeät prosessit yksittäisiin tilanteisiin, joissa mahdollisesti esiintyy erilaisia näkemyksiä liittyen lainsäädännön tulkitsemiseen.”

 

Suomessa peliongelmista kärsii viimeisimpien tutkimusten mukaan yli 120 000 ihmistä. Veikkaus saa ongelmapelaajien kukkaroista ison osan voitoistaan. Tutkimusten mukaan Veikkaus sijoittelee pelejä asunalueille, joissa tulotaso ja koulutusaste ovat matalia, mutta työttömyysaste korkea.

Suomen Kuvalehti on uutisoinut Veikkauksen markkinointitavoista tiiviisti vuodesta 2014 alkaen, jolloin rahapeliyhtiöiden (Veikkaus, Ray, Fintoto) toiminnassa alkoi näkyä enemmän ongelmia. Peliyhtiöt yhdistettiin vuoden 2017 alussa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Veikkauksen tulevaisuutta ja arpajaislain muutosta kokouksessaan 8. toukokuuta 2018. Pelihaittojen ehkäisyn lisäksi viranomaiset haluavat suojata kotimaista monopolia.

Tätä varten sisäministeriössä aloitetaan selvitys. Selvityksessä halutaan tutkia, voitaisiinko verkkopelaamista koskevilla teknisillä estotoimilla, kuten esimerkiksi maksusiirtoestoilla tai IP-estoilla eli niin sanotulla blokeerauksella puuttua nykyistä tehokkaammin ulkopuolisten toimijoiden pelien tarjontaan.

Blokeerausta on suunniteltu Suomesssa aiemminkin, mutta syystä taikka toisesta sitä ei ole saatu toteutettua. Muissa maissa (esimerkiksi Norja, Tanska, Viro) kokemukset ovat olleet vaihtelevia, sillä ulkomaisille pelisivustoille asetettavia estoja voidaan kiertää.

 

Olli Sarekoski vastasi Suomen Kuvalehden kysymyksiin sähköpostitse. Toimitus lyhensi vastauksia.