Rahapeliyhtiöt mokasivat – valtio taistelee 1000 miljoonan euron pelimonopolistaan

RAY, Veikkaus ja Fintoto halutaan yhdistää. Niiden toiminta on liikkunut lain rajoilla.

arpajaislaki
Teksti
Mikko Niemelä

Raha-automaattiyhdistys RAY, Veikkaus ja Fintoto halutaan yhdistää yhdeksi kansalliseksi peliyhtiöksi. Yhdistämisellä on kiire, sillä peliyhtiöiden toiminta liikkuu lain rajoilla.

Suomen Kuvalehti kertoi keväällä 2014 peliyhtiöiden, etenkin RAY:n, kyseenalaisista markkinointi- ja mainontakeinoista. SK pyysi peliyhtiöitä Suomessa valvovalta Poliisihallitukselta lausuntoja RAY:n mainoskampanjoista vuosien ajalta.

Lausunnoista selvisi, että RAY on useaan otteeseen rikkonut arpajaislainsäädäntöä ja yhtiötä oli kaikessa hiljaisuudessa uhattu uhkasakolla. (SK 20/2014)

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg johti yhdistämistä ehdottanutta virkamiestyöryhmää. Hän myöntää, että SK:n esille nostamat ongelmat vaikuttivat työryhmän perustamiseen.

”Tämän takia me olemme tässä. Koko viime kevään istuimme ja pohdimme tätä [mainosasiaa]. Keskustelua käytiin todella lujaa.”