Oikeusministeri tiukkana: Ahvenanmaalla ei ole oikeutta asettaa Suomen sisäisiä liikkumisrajoituksia

Ahvenanmaan maakuntahallituksen linjaukset ovat synnyttäneet väärinkäsityksiä ja huolta.

Ahvenanmaa
Teksti
Markus Ånäs

Ahvenanmaan maakuntahallitus laajensi viime viikolla ulkomailta Suomeen saapuvien matkustajien 14 päivän karanteenin koskemaan myös Manner-Suomesta Ahvenanmaalle saapuvia. Ukaasi määriteltiin ”vahvaksi suositukseksi”.

Ahvenanmaan oma sosiaali- ja terveysministeri Annette Holmberg-Jansson (m) perusteli päätöstä sillä, että niin kuin muutkin maat, ”myös Suomi on Ahvenanmaan ulkopuolella”. Hän tarkensi Suomen Kuvalehdelle, että se ”on vain suositus, aivan kuten hallituksen kehotus”.

Suositus otettiin vakavasti: Ahvenanmaalla töissä käyneiden on ollut jäätävä karanteeniuhan vuoksi kotiin, vaikka etätyömahdollisuutta ei olisi ollut.

Nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ottaa asiaan kantaa.

Hän linjaa, että Ahvenanmaan maakuntahallituksella ei ole oikeutta asettaa Suomen sisäisiä liikkumisrajoituksia.

”Ulkomailta tulleen 14 päivän karanteeni ei koske mantereelta Ahvenanmaalle tulleita tai matkustavia mannersuomalaisia”, sanoo Henriksson.

 

Valtion sisäiseen työmatkaliikenteeseen Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä ei Henrikssonin mukaan ole mitään estettä.

”Liikkuminen mantereelta Ahvenanmaalle ja sieltä valtakunnan alueelle on edelleen sallittua eikä varsinaista karanteenivaatimusta ole tältä osin voimassa”, Henriksson linjaa.

Oikeusministeri korostaa, että kaikkien tulee kuitenkin poikkeusolojen aikana välttää turhaa liikkumista sekä noudattaa voimassa olevaa sääntelyä ja viranomaisohjeistusta.

Viranomaisohjeistus on ollut toki tällä kertaa harhaanjohtavaa ja ristiriitaista, mikä menee Ahvenanmaan maakuntahallituksen innokkuuden piikkiin.

”On toki erittäin valitettavaa, että tämä on ollut omiaan synnyttämään väärinkäsityksiä ja huolta väestön keskuudessa”, Henriksson kertoo.

Henriksson sanoo, että Suomen valtioneuvostolla on poikkeusoloista johtuvista syistä jatkuva yhteydenpito Ahvenanmaan maakuntahallitukseen.

”Saamamme tiedon mukaan maakunnan hallitus on viime viikolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa antanut suosituksen mantereelta Ahvenanmaahan saapuvien omaehtoisesta karanteenista 14 päiväksi. Tämä on sama aika, jota sovelletaan Suomessa ulkomailta tuleviin henkilöihin.”

”Maakunnan hallitus on tietoinen siitä, että vain valtion viranomaisilla on toimivaltuudet myös Ahvenanmaalla mitä tulee liikkumisvapauden varsinaiseen rajoittamiseen.”

”Perusoikeudet ovat valtakunnan toimivallan alla myös Ahvenanmaalla.”

Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan tehtävienjaosta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa. ”Sen mukaan perustuslaki ja perusoikeudet ovat valtakunnan toimivallan alla myös Ahvenanmaalla”, Henriksson kertoo.

Näin ”perustuslain liikkumisvapaudesta annettu sääntely on perusoikeutena voimassa myös Ahvenanmaalla”.

”Myös poikkeusoloja ja tartuntatautien torjunnasta annettu lainsäädäntö on Ahvenanmaalla suoraan sovellettavaa oikeutta. Ahvenanmaan maakunnan viranomaiset vastaavat kuitenkin maakunnan itsehallinnon puitteissa eräistä poikkeusolojen täytäntöönpanoon ja tartuntatautien torjuntaan liittyvistä hallintotehtävistä Ahvenanmaalla. Näin ollen maakunnan viranomaiset huolehtivat esimerkiksi opetuksen ja terveydenhuollon järjestämisestä Ahvenanmaalla koko valtakunnassa voimassa olevan tartuntatauti- ja poikkeusololainsäädännön mukaisesti.”

 

Uutinen Ahvenanmaan asettamasta karanteenisuosituksesta herätti epätietoisuutta myös veneilijöissä, jotka liikkuvat lähellä Ahvenanmaan vesialuetta. Esimerkiksi Kippari-lehden jutussa maakuntahallitus painotti, että karanteeni koskisi luonnollisesti myös heitä.

Huviveneily on kaiken liikkumisen vähentämispyrkimysten myötä joka tapauksessa pyritty sääntelemään pois, asiassa ei ole kovin suurta ongelmaa.

Sen sijaan Paraisilla työmatkaliikenteessä linjaus on aiheuttanut sekaannusta, vaikka esimerkiksi Korppoosta ja Kustavista Ahvenanmaalle yhteysaluksilla liikennöivä Ålandstrafiken on jatkanutkin liikennöintiään varsin normaalisti.

Paraisten elinkeinopäällikkö Tomas Eklund kertoo, että ongelmista ei ole raportoitu suoraan kaupungin suuntaan. ”Suurempi pelko on, että virus iskee alusten miehistöön”, sanoo Eklund.

 

Viime aikoina myös Ahvenanmaalla on raportoitu koronavirukseen sairastuneista – keskiviikkona 25. maaliskuuta tiedotettiin yhteensä viidestä tartunnan saaneesta.

Neljä heistä oli saanut taudin ulkomailla matkoilla, joilla ei ollut yhteyttä toisiinsa.