Kittilän valtuutettuja peloteltu, jotta antaisivat syytettyjen jatkaa luottamustehtävissä

Kunnanvaltuusto päätti, että syytetyt voivat jatkaa luottamustehtävissään.

Kittilä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kittilän kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 26. maaliskuuta, että virkarikoksista syytteeseen asetettuja luottamushenkilöitä ei pidätetä luottamustehtävistä vaan he saavat jatkaa kunnan päätöksenteossa. Päätös syntyi äänin 14–9.

Niin sanottu Lex Kittilä -selvitysryhmä esitti helmikuun lopulla, että syytteeseen asetettujen pidättäminen tehtävistään on välttämätöntä. Selvitysryhmän mukaan pidättäminen on kunnanvaltuuston velvollisuus, johon velvoittaa kuntalaki.

Nyt niitä valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jotka aikovat äänestää luottamustehtävistä pidättämisen puolesta, on peloteltu sanomalla, että he joutuisivat korvaus- ja rangaistusvastuisiin. Vastuut olisivat seurausta kunnianloukkauksesta syytteeseen asetettuja kohtaan.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan kunnanhallituksen varajäsen Raija Palosaari (kd) varoitti kunnanhallituksen kokouksessa 19. maaliskuuta hallituksen jäseniä kovista vastuista, jotka lankeaisivat pidättämisen puolesta äänestäneille valtuutetuille.

Palosaari nosti asian keskusteluun kahteenkin kertaan.

Väittämän todenperäisyyttä ei tarkistettu kesken kokouksen, vaikka kyseessä oli kunnanhallituksen ratkaiseva kokous ja ratkaiseva esitys ennen kunnanvaltuustoa. Vs. kunnanjohtaja, varatuomari Sanna Ylinampa ei puuttunut korvausvastuuväitteisiin.

Moni päättäjä kunnanhallituksessa saattoi jäädä siihen uskoon, että rangaistus- ja korvausvastuut voisivat olla todellisia.

 

Palosaaren lisäksi useat muutkin keskeiset kuntapäättäjät ovat Suomen Kuvalehden useista lähteistä saamien tietojen mukaan levittäneet samaa virheellistä tietoa. Osa kampanjoinnin kohteeksi joutuneista on kokenut sen uhkailuna ja painostamisena.

Väitteen taustaoletus on, että kaikki syytteeseen asetetut vapautetaan kaikista syytteistä – ja näin ollen pidättämisen puolesta äänestäneet olisivat syyllistyneet rikokseen. Virkarikosprofessori Pekka Viljasen mukaan pelottelu ei kuitenkaan perustu minkäänlaiseen faktaan ja väitteet syyllistymisestä kunnianloukkaukseen ovat ”täyttä roskaa”.

Viljanen muistuttaa, että kuntalain pykälä, joka koskee valtuuston velvollisuutta pidättää vakavista virkarikoksista epäiltynä tai syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan, on kirjoitettu velvoittavaan muotoon.

Pidättäminen siis on jopa valtuutettujen velvollisuus tilanteessa, jossa kunnan päätöksenteon luotettavuus vaarantuu.

”Kyseessä on turvaamistoimi, joka ei ota kantaa luottamustehtävistä pidätettävien syyllisyyteen”, Viljanen sanoo. Kittilässä kaikki syytteeseen asetetut ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

”Pykälä on kirjoitettu kuntalaisia varten, jotta kuntalaiset voivat luottaa päätöksenteon asiallisuuteen silloinkin, kun kunnan päätöksentekoa koskee laaja rikostutkinta. Syytteiden hylkääminenkään ei olisi osoitus siitä, että pidättämispäätös oli virheellinen.”

Raija Palosaari ei vastannut hänelle tekstiviestitse sunnuntaina 25. maaliskuuta esitettyihin kysymyksiin, mistä hän on saanut sellaisen käsityksen, että ”kuntalain velvoittamasta toimesta voisi virkavastuunsa tuntevalle päättäjälle seurata korvausvastuu”, ja ”pidättekö tällaisen väärän tiedon levittämistä asiallisena menettelynä”.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas) puolestaan kiisti tietävänsä asiasta.

”En ole tuollaisesta uhkailusta kuullut edes huhuja”, Nevalainen vastasi.

Valtiovarainministeriö ilmoitti aloittavansa kuulemismenettelyn syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi.

Viivytyspeliä syytettyjen pidättämisen suhteen on käyty Kittilässä kesästä 2017 alkaen. Silloin Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmä teki aloitteen, että tuolloin syyteharkinnassa olleet päättäjät olisi pidätetty luottamustehtävistä.

Lokakuussa kunnanvaltuuston äänestys asiasta päättyi tasaääniin ja ratkaisun pidättämättä jättämisestä teki lopulta kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen.

Nyt kuntapäättäjillä on tiedossaan valtiovarainministeriön asettaman Lex Kittilä -selvitysryhmä kanta, jonka mukaan kuntalaki velvoittaa pidättämään syytteessä olevat luottamustehtävistä. Selvitysryhmä antoi raporttinsa helmikuun lopussa.

Lisäksi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjien haastehakemukset ja KRP:n esitutkintapöytäkirjat ovat tulleet julkisiksi.

Tietoa ja dokumentaatiota kunnan päätöksentekoa koskevasta rikostutkinnasta on nyt oleellisesti enemmän kuin lokakuussa. Syyttäjien mukaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastainen  irtisanominen ei ollut muotovirhe vaan harkittua toimintaa.

Koska kunnanvaltuusto ei suostunut pidättämään syytteeseen asetettuja luottamustoimistaan, valtiovarainministeriö ilmoitti aloittavansa kuulemismenettelyn syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi.

Pidättäminen koskisi kaikkiaan 20:tä luottamushenkilöä. Heistä yksitoista toimii kunnanvaltuutettuina, viisi kunnanhallituksen varsinaisina jäseninä ja kaksi varajäseninä. Osa pidätettävistä toimii kunnan muissa luottamuselimissä. Pidättämistoimien jälkeen kunnanhallitus ei olisi enää toimintakykyinen.

 

Kittilän kunnanhallituksen enemmistö on pidättämisestä eri mieltä muun muassa selvitysryhmän, valtiovarainministeriön sekä johtavien kunta-, hallinto- ja virkarikoslainsäädännön professorien kanssa.

Kokouksessaan 19. maaliskuuta kunnanhallitus ei antanut kunnanvaltuustolle esitystä, että syytteessä olevat pidätettäisiin luottamustoimista.

Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa esitti, että syytteeseen asetetut on pidätettävä luottamustoimistaan lainvoimaisiin tuomioihin asti. Varajäsen Marita Toivanen (vas) teki kuitenkin vastaesityksen, jonka mukaan riittää, että syytteeseen asetetut jääväävät itsensä edelleen asioista, joissa ovat esteellisiä.

Kunnanhallitus hyväksyi Toivasen esityksen äänin 6–2.

Toivasen esityksen puolesta äänestivät hänen itsensä lisäksi Pekka Rajala (kesk), Antti Pekkala (ps), Sakari Kautto (sd), Pekka Kenttälä (vas) ja Raija Palosaari (kd).

Pidättämisesityksen puolesta äänestivät Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmittymän Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

Virkarikosprofessori Pekka Viljanen painottaa, että kunnanvaltuuston kokouksessa 26. maaliskuuta asiana on kuntalain mukaan päättää, onko syytteessä olevien pidättäminen välttämätöntä kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

”Mutta kyse ei ole siitä, luottavatko asiasta päätöksen tekevät esteettömät valtuutetut ja varavaltuutetut syytteessä oleviin kollegoihinsa. Päätöstä tehtäessä on arvioitava asiaa mahdollisimman objektiivisesti pyrkimällä asettumaan ulkopuolisen tarkkailijan asemaan”, professori korostaa ja jatkaa:

”Päätöksentekijöillä on jo käytössään puolueettoman ulkopuolisen tarkkailijan eli valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän kanta pidättämistarpeeseen. Päätöksen ei siis pitäisi olla vaikea.”

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina 26. maaliskuuta enemmistön henki oli se, että luottamustehtävistä pidättäminen jätetään ministeriön vastuulle ja katsotaan loppuun asti hallintotuomioistuinten kautta.

Luottamustehtävistä pidättämistä vastustivat Sauli Lepola (Kuntalaislista), Jukka Ylisuvanto (vas), Sakari Kautto (sd), Toni Kenttälä (ps), Juha Toivola (kesk), Pirkko Jauhojärvi (kesk), Aki Nevalainen (vas), Pekka Kenttälä (vas), Raija Palosaari (kd), Antti Pekkala (ps), Pekka Rajala (kesk), Sirkka Hangasvaara (kesk), Annikki Autti (ps), Marita Toivanen (vas).

Pidättämisen puolesta äänestivät Inkeri Yritys (OMK), Maija Linnala (OMK), Pentti Kangas (OMK), Tuula Mertaniemi (OMK), Ahti Ovaskainen (OMK), Leena Vanhatalo (OMK), Tiina Huilaja (vihr), Jukka Poti (kok) ja Outi Marttila (kesk).

Aikajanan Kittilän tapahtumista löydät täältä.

 

Juttu on julkaistu 26.3.2018 kello 13.08 ja sitä on päivitetty kello 16.28: Lisätty tieto valtuuston kokouksen päätöksestä. Kello 16.46: Lisätty tieto puolesta ja vastaan äänestäneistä. Kello 18.49 lisätty tieto, että ministeriö aloittaa kuulemismenettelyn.