Kittilä valitsi kunnanhallituksen johtoon Palosaarten luottomiehen – ”Päivikki hoitaa asian”

Pekka Rajala on Kittilän varavaltuutettu sekä Levin hissiyhtiön ja keskustan Lapin piirin hallitusten jäsen.

Anna Mäkelä
Teksti
Eeva-Liisa Hynynen

Kittilän kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 24. lokakuuta eron kunnanhallituksen puheenjohtajalle Timo Kurulalle (kesk) ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Pekka Rajalan (kesk).

Rajala johtaa kunnanhallitusta jäljellä olevan vaalikauden ajan eli toukokuun 2017 loppuun asti. Rajala on keskustan varavaltuutettu. Hän sai syksyn 2012 kuntavaaleissa 40 ääntä.

Rajala tunnetaan ennen kaikkea ”Levin ja hissiyhtiön miehenä”.

Viisikymppinen Rajala on työskennellyt aiemmin kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n palveluksessa.

Levin hissiyhtiötä johtaa toimitusjohtaja Jouni Palosaari, jonka kiistanalaiset toimet hissikilpailutuksessa syksyllä 2013 olivat alkusysäys kunnan vakavalle kriisiytymiselle.

Hissiyhtiön hallitus antoi Palosaarelle potkut marraskuussa 2013 ja teki joulukuussa 2013 tutkintapyynnön hänen toimistaan. Kittilän kunnanhallituksen enemmistö käynnisti puolestaan toimet Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön vetämiseksi pois ja Palosaaren palauttamiseksi yhtiön johtoon.

Pekka Rajala huolehti joulukuussa 2013, että hissiyhtiön työntekijöiden vetoomus Palosaaren palauttamiseksi yhtiön johtoon tuli kaikkien kuntapäättäjien tietoon.

Rajala oli alusta alkaen vaatimassa Palosaaren palauttamista toimitusjohtajaksi.

Maaliskuussa 2014 hissiyhtiön yhtiökokous erotti Palosaaresta tutkintapyynnön tehneen hallituksen ja valitsi tilalle uuden hallituksen.

Tähän uuteen hallitukseen valittiin myös Rajala. Asianomistajana uusi hallitus veti pois Palosaaresta tehdyn tutkintapyynnön Lapin poliisilaitokselta ja palautti Palosaaren tehtäviinsä.

 

Pekka Rajala ei ole Kittilän keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana puuttunut kuntapäättäjien enemmistön harjoittamaan päätöksentekoon, joka on päätynyt laajaan rikostutkintaan.

Varavaltuutettuna Rajala ei ollut päättämässä kunnanjohtaja Anna Mäkelän lainvastaisesta irtisanomisesta marraskuussa 2014, mutta paikalla hän oli, kun Mäkelä sai potkut. Rajala istui valtuustosalissa yleisön joukossa seuraamassa, kuinka kunnanvaltuusto irtisanoi Mäkelän luottamuspulan perusteella.

Yle Areenan suorassa lähetyksessä näytettiin, kuinka kokousta seurannut miesporukka antoi äänekkäät aplodit, kun valtuusto oli äänestänyt Mäkelän irtisanomisesta ja irtisanominen päätettiin laittaa voimaan välittömästi. ”Levin rinnemiesten” ryhmässä aplodeerasi myös Pekka Rajala.

 

Tällä vaalikaudella Pekka Rajala on toiminut rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenenä.

Rajalan toiminta lautakunnassa on ehtinyt herättää ihmettelyä. Marraskuussa 2015 lautakunta joutui käsittelemään yrittäjä Päivikki Palosaaren mahdollisesti laittomaan kaatopaikkaan liittyviä jatkotoimenpiteitä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa painavaa viranomaistehtävää ja sen tulee valvoa, että lakeja noudatetaan. Lautakunnan pöytäkirjan mukaan Rajala esitti kokouksessa 25. marraskuuta, että ”Päivikki Palosaari ottaa itse selville mitä jätteitä lavoilla on ja toimittaa jätteet asiaan kuuluvasti käsittelyyn. Päivikki hoitaa asian eikä lautakunnan tule puuttua enää asiaan.”

Rajala veti esityksensä pois hetkeä myöhemmin ja teki uuden esityksen, jonka mukaan ”asian käsittely lopetetaan tässä vaiheessa lautakunnassa ja noudatetaan Ahma insinöörien loppuraportissa esittämää toteamusta että: Kohteessa tehdyt havainnot sekä maanäytteistä tehdyt tutkimukset eivät mielestämme anna selkeitä perusteita jatkotoimenpiteisiin alueelle läjitettyjen materiaalien siirtämiselle tai puhdistamiselle.”

Esitys hyväksyttiin lautakunnassa yksimielisesti. Ympäristösihteeri jätti eriävän mielipiteen virkavastuun velvoittamana.

Kokouksessa tilanne jätettiin Rajalan esityksestä siis ennalleen, ilman toimenpideratkaisua. Vasta myöhemmin – Lapin ely-keskuksen patistamana – lautakunta ryhtyi kantamaan viranomaisvastuutaan.

Rajala on pyrkinyt vaikuttamaan myös Kittilän kuntarajojen ulkopuolella valtakunnallisiin päättäjiin, jotta Lex Kittilää ei säädettäisi.

Lex Kittilä mahdollistaisi valtiolle puuttumiskeinoja tilanteessa, jossa kunta on ajautunut syvään kriisiin keskellä kunnan päätöksentekoa koskevaa rikostutkintaa.

Rajala oli mukana viisikossa, joka vieraili toukokuun 2016 alussa muun muassa eduskunnassa ja keskeisissä ministeriöissä lobbaamassa lakiesitystä vastaan.

 

Mitä Pekka Rajalan puheenjohtajakaudella on odotettavissa?

Jos Lapin Kansan tuoretta haastattelua on uskominen, meno Kittilässä jatkunee jokseenkin ennallaan.

Rajala sanoo Lapin Kansan haastattelussa 25. lokakuuta kunnan päätöksenteon toimivan hyvin ja kiistää väitteet siitä, että päätöksenteko olisi halvaantunut.

”Sehän ei ole kuin jonkin lehden sanomaa. Kittilässä on tehty hyviä päätöksiä, ja se näkyy taloudessa”, hän toteaa.

Parhaillaan Kittilän esteettömät valtuutetut ja varavaltuutetut joutuvat askaroimaan Anna Mäkelän kanssa laaditun erikoisen erosopimuksen parissa.

Myös Rajala on ollut päättämässä noin 135 000 euron erokorvauksesta Mäkelälle. Lainvastainen irtisanominen ei ole halpaa lystiä.

Sopimuksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, ja on todennäköistä, että sopimusta käsitellään vielä kolmannenkin kerran valtuustossa tämän syksyn aikana. Viimeksi asiaa puitiin valtuustossa 24. lokakuuta, jolloin sopimusta valmistelleen toimikunnan toimivaltaa laajennettiin – moninaisten käänteiden jälkeen.

 

Pekka Rajala ei nouse kunnanhallituksen puheenjohtajaksi pelkästään varavaltuutetun kokemuksella. Hän on keskustan Lapin piirin hallituksen jäsen.

Keskustan Kittilän kunnallisjärjestön puheenjohtajana Rajalalla on paikallistasolla sanansa sanottavana siihen, ketkä löytyvät ensi keväänä Kittilän keskustan kuntavaalien ehdokaslistalta.

Suomen Kuvalehti pyysi Pekka Rajalaa kommentoimaan muun muassa Kittilän kunnan päätöksenteon tilannetta ja puheenjohtajakautensa keskeisiä tavoitteita. Rajala ei vastannut SK:n sähköpostitse lähettämään kommentointipyyntöön määräaikaan mennessä.