Kaupunkikuvia: Köysiradalla Laajasalosta Hakaniemeen? Suomen Kuvalehti selvitti joukkoliikennevaihtoehdot

raitiotiesilta
Teksti
Kirsi Kallio
New Yorkissa köysirata yhdistää Roosevelt Islandin Manhattaniin. Rata on toiminut jo 1970-luvulta saakka. Kuva Louis Lanzano / AP / Lehtikuva.

Itä-Helsingissä sijaitseva Laajasalo on tunnettu luonnostaan ja merellisestä sijainnistaan. Vanhan öljysataman paikalle Kruununvuorenrantaan muuttaa vuoteen 2030 mennessä arviolta 11 000 asukasta.

Tulevia asukkaita varten suunnitellaan nykyistä tehokkaampia joukkoliikenneyhteyksiä erityisesti keskustaan. Vaihtoehtoja on useita. Erilaisten siltojen lisäksi on mietitty esimerkiksi Kruununvuorenrannasta Hakaniemeen kulkevaa köysirataa ja Katajanokalle seilaavaa lauttaa.

SK selvitti, minkälaisia joukkoliikenneyhteyksiä Laajasalon seudulle on suunniteltu.

Raitiotiesillat Kruunuvuorenrannasta Kruununhakaan

Raitiotiesilta Kruununvuorenrannasta Kruununhakaan on ollut ensisijainen vaihtoehto laajasalolaisten joukkoliikenteen parantamiseksi siitä lähtien, kun kaupunginvaltuusto puolsi sitä päätöksessään vuonna 2008.

Raitiotiesilta ja kevyen liikenteen väylä sisältäisi kolme siltaa, joista Kruunuvuorenrantaa Korkeasaareen yhdistävä silta on 20 metriä korkea, 1-1,2 kilometriä pitkä ”design-silta”. Keskimmäinen silta Korkeasaaresta Sompasaareen on 400-metrinen. Nämä sillat kilpailutetaan.

Kolmas osuus, silta Sompasaaresta Kruununhakaan on rakennusviraston käsialaa. Silta tulisi Liisankadun päähän Tervasaaren vierestä. Ratikkaliikenteen myötä Liisankadusta tulisi kuitenkin ahdas ja ruuhkainen väylä.

Liikennesuunnittelija Lauri Kankaan mukaan henkilöliikenteen ajosuuntia jouduttaisiin muuttamaan, mutta tilanteesta saatetaan selvitä ilman ajokieltoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Nopeita keskustayhteyksiä Kruunuvuorenrannasta on perusteltu maan arvolla sekä sillä, että ilman uskottavia yhteyksiä rakennuttajat eivät kiinnostu hankkeesta.

Merellinen alue on Helsingin kaupunginmuseon mukaan maisemaltaan ”erittäin haavoittuva” eikä sovellu sillan rakentamiseen. Silta pengerryksineen rehevöittäisi vesistöä.

Raitiotiesilta raidekuluineen maksaisi (ilman raitiovaunuja) noin 200 miljoonaa euroa.

Raitiotiesillat Kruunuvuorenrannasta Hakaniemeen

Uusin joukkoliikennevaihtoehto on rakentaa Sompasaaresta keskustaan tuleva silta Kruununhaan sijasta Hakaniemeen, kertoo liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Silta Sompasaaresta Hakaniemenrantakadun jatkeelle kytkisi joukkoliikenteen vilkkaaseen risteyskohtaan. Kruunuvuorenrannasta ja Sompasaaresta tulevat matkustajat saisivat paremmat yhteydet Hakaniemen metroon sekä suunnitteilla olevaan Pisara-rataan.

Ongelmana on kuitenkin raitiovaunuliikenteen sovittaminen Hakaniemeen, joka on jo entuudestaan koko kaupungin ruuhkaisinta ratikka-aluetta.

Raitiovaunut kulkisivat Hakaniemenrantaa torin vierestä Metallitalon edestä ja joutuisivat kääntymään jyrkästi ylämäkeen Pitkällesillalle. Liikennesuunnittelija Kankaan mukaan toteutus olisi hyvin vaativa. Matka kestäisi myös kauemmin kuin Kruununhaan kautta.

Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on suunnitteilla oleva pikaraitiotie, jonka tarkoituksena hoitaa pääkaupunkiseudun poikittaista joukkoliikennettä. Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän, Pitäjänmäen, Leppävaaran ja Laajalahden kautta Tapiolaan kulkevaa linjaa ajaa tällä hetkellä Bussi-Jokeri 550.

Liikennetutkija Antero Alku kertoo, että Kruunuvuorenrannasta saataisiin hyvät yhteydet poikittaisliikenteeseen kytkemällä Laajasalosta tuleva raitiovaunulinja tulevaan Raide-Jokeriin. Näin syntyisi hyvä yhteys sekä pohjoiseen että itään.

Kruunuvuorenrantalaisille avautuisivat yhteydet keskustan lisäksi myös muualle, mikä vähentäisi metroon kohdistuvaa kuormitusta.

Raitiokiskojen sovittaminen Laajasalosta Herttoniemeen kulkevalle Linnanrakentajantielle olisi kuitenkin vaikeaa. Raide-Jokeri Laajasaloon ei olekaan Kaupunginsuunnitteluviraston virallisessa selvityksessä.

Köysirata Kruunuvuorenrannasta Hakaniemeen

Vaihtoehtona raitiotiesillalle on esitetty hiihtohissiä muistuttava köysirata, joka kulkisi Kruunuvuorenrannasta Hakaniemeen. Pysäkit olisivat Sompasaaressa, mahdollisesti myös Korkeasaaressa.

Köysirata on tuttu turistikohteista, mutta harvemmin joukkoliikenteestä. Esimerkiksi New Yorkissa köysirata yhdistää Roosevelt Islandin Manhattaniin. Rata on toiminut jo 1970-luvulta saakka.

Köysiradan koriin matkustaja voisi kuljettaa myös polkupyörän. Vaihto kulkuneuvosta toiseen Hakaniemessä lisää matka-aikaa, mutta toisaalta tiuhaan, puolen minuutin-minuutin välein kulkevat korit takaisivat sujuvan liikkumisen ilman odottelua.

Köysirata on yksi turvallisimmista ja kustannuksiltaan huokeimmista kulkumuodoista. Kruunuvuorenrannan köysiradan investointikustannukset ovat arviolta 90-125 miljoonaa asemineen. Huolto- ynnä muut kustannukset olisivat 4-5 miljoonaa euroa vuodessa.

Tolppien pystyttämiseen liittyy teknisiä haasteita, kuten tolppien kiinnittäminen metrotunneliverkkoa häiritsemättä. Lopullinen kapasiteetti ja monet tekniset yksityiskohdat kuten lämmitys ja valaistus ovat avoimia.

Köysirata olisi siltaa kevyempi vaihtoehto ja toisi maisemaan futuristisen ilmeen.

Vesiliikenneyhteys

Vesiliikenneyhteys Kruununvuorenrannasta Katajanokalle tarkoittaisi kuusi minuuttia kestävää lauttamatkaa.

Vesiliikenneyhteyden ideana on, että bussi kerää matkustajat Kruunuvuorenrannassa ja ajaa sen jälkeen Kruunuvuorenrannan satamaan, josta matka jatkuu Katajanokan kärkeen. Bussi jatkaa lautalta Katajanokanrantaa ja Kanavakatua pitkin keskustaan.

Lauttayhteys olisi sekä luontoa että maisemaa kunnioittava vaihtoehto.

Lautan investointikulut ovat vajaa 31 miljoonaa. Lautta on investoinneiltaan halvin.

Destian eli entisen Tieliikelaitoksen tekemän selvityksen mukaan lautta kuitenkin tuottaisi joka vuosi enemmän kustannuksia kuin hyötyä, joten suunnitelmasta ollaan liikennesuunnittelupäällikkö Lehmuskosken mukaan luopumassa.

Liitäntäbussiyhteydet Herttoniemeen

Nykyinen bussiyhteys Laajasalosta Herttoniemeen on Lehmuskosken mukaan kaupungin toimivimpia: bussit ovat täynnä eikä liikennehäiriöitä, bussien myöhästelyitä ynnä muita juuri ole.

Bussivuorojen lisääminen onnistuu, mutta saattaa ruuhkauttaa Linnanrakentajantietä ja voi aiheuttaa myöhästymisiä ja muita häiriöitä siitäkin huolimatta, että Herttoniemeen suunnitteilla oleva autotunneli Laajasalon suunnalta Itäväylälle hieman parantaa tilannetta.

Tehokas metro

Metrosuunnitelmia on useita. Parhaassa tapauksessa metro vähentäisi ruuhkia ja vapauttaisi arvokasta tilaa keskustan muulle liikenteelle toteutuessaan Kruunuvuorenrannan-Katajanokan-Kampin välille.

Metro säästäisi myös maisemaa.

Laajasalon ja Herttoniemen välinen metrorataosuus maksaisi noin 400 miljoonaa. Maasto on vaikeasti rakennettavaa, eikä metroliikenteen haarauttaminen Herttoniemessä onnistu.

Kruunuvuorenrannan, Katajanokan ja Kampin välisen yhteyden rakentaminen maksaisi vähintään 700 miljoonaa euroa. Kruunuvuorenrannan meren pohjassa sijaitseva ruhje tekee rakentamisesta teknisesti erittäin vaativan ja nostaa kustannuksia huomattavasti.

Helsingin metroverkon rakentaminen yleensäkin on kallista, sillä 1950-60-luvulla suunniteltu metro on liikennetutkija Antero Alun mukaan aikansa tuote. Sitä ei voi kytkeä lähijunaverkkoon, sillä yhteisiä laitureita ei voi käyttää. Metrolaituri on yhden metrin korkuinen, kun taas junalaiturin korkeus on runsaat puoli metriä.

Metro olisi kuitenkin nopea ja kytkisi Kruunuvuorenrannan tehokkaasti keskustaan.

Lue myös Kaupunkikuvia-sarjan muut osat