Kaikki lupaavat samoja asioita – ”Poliitikot ovat hämmentyneitä siitä, millä teemoilla voi taistella”

Kuntavaalien ehdokkaiden lupauksissa toistuvat samat teemat puolueeseen, maakuntaan ja ikään katsomatta.

Suomi on jakautunut rujolla tavalla elinvoimaisiin ja kuihtuviin kuntiin. Erot väestökehityksessä, elinvoimassa ja kuntataloudessa eivät kuitenkaan heijastu kovin voimakkaasti kuntavaaliehdokkaiden vaalilupauksiin.

Klikkaa yllä olevasta kuvasta, niin pääset Suomen Kuvalehden Kuntakoneeseen.

 

Hyrynsalmi rankattiin Suomen Kuvalehden kuntopuntarissa Suomen huonovointisimmaksi kunnaksi. SK:n vaalikoneen perusteella kulttuuri on kuitenkin Hyrynsalmella painavin vaaliteema.

Toiseksi eniten hyrynsalmelaisten ehdokkaiden vaalilupauksissa puhutaan työpaikoista.

Elinvoimaisimman kunnan pisteet saaneen Kauniaisen tärkein vaaliteema on kuntatalous.

Suomen Kuvalehti analysoi LDA-metodilla vaalikoneeseen vastanneiden eduskuntapuolueiden ehdokkaiden vaalilupauksia ja niissä useimmin esiintyviä teemoja.

SK ryhmitteli kaikkien yli 13 000 vastanneen ehdokkaan vaalilupauksissa esiintyvistä sanoista yli 60 erilaista kategoriaa. Niistä 14 sisälsi konkreettisesti kuntapolitiikkaan liittyvää sanastoa.

Kategoriat ovat koulutus, kulttuuri, kuntatalous, lapset, liikenne, nuorisotyö, peruspalvelut, rakentaminen, sote, työpaikat, vanhukset ja ympäristö.

Teemoja tarkasteltiin puolueittain, kunnittain, maakunnittain ja ikäryhmittäin.

Puolueet, eri-ikäiset ja eri paikkakuntien edustajat puhuvat samoista teemoista lähes yhtä paljon, ja etenkin puolueiden väliset erot jäivät pieniksi.

Suurin puoluekohtainen ero on se, että kristillisdemokraattien ehdokkaat puhuvat muita enemmän lapsista ja vanhuksista.

Mitä vasemmisto haluaa? Entä oikeisto?

Poliitikot ovat valtakunnan tasolla hämmentyneitä siitä, millä teemoilla kuntavaaleissa voi taistella, arvioi Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori Arto Haveri.

”Kuntavaalit ovat pohjimmiltaan paikallisvaalit, ja tärkeinä koetut kysymykset myös vaihtelevat kunnittain. Paikalliset kysymykset ovat usein hyvin konkreettisia eivätkä selvästi ideologisia”, Haveri sanoo.

Esimerkiksi kouluverkkoasiat, suuret investointi- ja rakennushankkeet, liikennekysymykset ja terveysasiat vaihtelevat paikkakunnittain.

Eniten puolueita erottavat investoinnit ja suhtautuminen julkisiin ja yksityisiin palveluihin.

”Vasemmistopuolueet haluavat, että kunta tuottaa palvelut, oikeisto taas olisi valmiimpi yksityisen sektorin tuottamiin palveluihin.”

 

Kunnallisalan kehittämissäätiön selvityksen mukaan kansalaisia kiinnostavat kuntavaaleissa eniten vanhustenhuolto, kotikunnan talous, terveyspalvelut ja työllisyys.

SK:n vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista vanhusten asioista puhuvat eniten yli 70-vuotiaat ja vähiten 22–25-vuotiaat.

Iäkkäimmät eli yli 70-vuotiaat ehdokkaat myös mainitsivat vaalilupauksissaan kuntatalouden useammin kuin muiden ikäryhmien ehdokkaat. Tosin ikäryhmien väliset erot ovat vain muutamia prosenttiyksikköjä.

Vähiten kuntatalous näyttäisi puhuttavan 28–30-vuotiaita ehdokkaita, jotka puhuvat mieluummin vanhusten ja lasten asioista.

Satakunnan ja Kymenlaakson ehdokkaat puhuvat sosiaali- ja terveyspalveluista muutaman prosenttiyksikön erolla enemmän kuin muiden maakuntien ehdokkaat.

Työpaikoista puhuvat kaikista eniten Kainuun ehdokkaat. Vähiten aihe puhuttaa Uudellamaalla.

Klikkaa yllä olevasta kuvasta, niin pääset Suomen Kuvalehden Vaalikoneeseen.