Joka kymmenes korkeakoulutettu sanoo jyrkästi ”ei” maahanmuutolle – tutustu SK:n rasismi- ja maahanmuuttokyselyn koko aineistoon

Vaikka korkeakoulutetut suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon, rasistisia asenteita heillä on vain vähän: 80 prosenttia pitää kaikkia ihmisiä samanarvoisina.

asenteet
Teksti
Pauliina Penttilä

Vaikka korkeakoulutetut suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttoon muita ryhmiä myönteisemmin, heistä yhdeksän prosenttia ottaa asiaan jyrkän kielteisen kannan. He ovat täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan Suomessa pitäisi olla “mahdollisimman paljon vain syntyperäisiä suomalaisia, jotka jakavat suomalaiskansalliset arvot”.

Ainakin jossain määrin kielteiselle kannalle asettuu 38 prosenttia korkeakoulutetuista, neutraalisti suhtautuvia on 15 prosenttia. Asteikon myönteiselle laidalle sijoittuu korkeakoulutetuista liki puolet, 46 prosenttia. Heidän mielipiteensä ovat lähempänä väittämää: “Toivon, että Suomessa olisi mahdollisimman paljon erinäköisiä ja erilaisista maista tulleita ihmisiä.”

Perus- tai kansakoulun käyneistä ja ammattikoulutuksen saaneista yli puolet suhtautuu maahanmuuttoon kielteisesti. Ylioppilastutkinnon suorittaneista ja ammattikorkeakoulun käyneistä tällä kannalla on 45 prosenttia.

Vaikka korkeakoulutetut suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon, rasistisia asenteita heillä on vain vähän. Heistä esimerkiksi 80 prosenttia on täysin sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ihonväristä tai etnisestä taustasta riippumatta. Kaikista suomalaisista tätä mieltä on 65 prosenttia.

 

Suomalaisten asenteet selviävät tutkimuksesta, jonka Taloustutkimus teki joulu-tammikuussa Suomen Kuvalehdelle. Siinä selvitettiin suomalaisten rasistisuutta ja suhtautumista maahanmuuttoon. Aihetta käsitellään jutussa SK tutki: Ei edes ruotsalaisia! – Suomalaiset ovat entistä rasistisempia ja kriittisempiä maahanmuuttoa kohtaan.

Suomen Kuvalehti julkaisee nyt Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tulokset kokonaisuudessaan taulukkomuodossa. Näin kaikilla on mahdollisuus tutkia aineistoa taustamuuttujittain.

Tulokset löydät täältä: Suomen Kuvalehden Maahanmuutto ja rasismi 2020 -kyselyn tulokset.

Tietoa tutkimuksen toteutuksesta on täällä: Kuvaus Taloustutkimuksen nettipaneelista.

Toimitus kuulee mielellään aineistosta tehdyistä kiinnostavista havainnoista ja mahdollisista juttuaiheista. Niitä voi lähettää osoitteeseen suomen.kuvalehti@otava.fi.

 

vastaava tutkimus toteutettiin myös vuonna 2015. Sen kaikki tulokset löydät täältä. Vuoden 2015 tuloksia käsitellään myös jutussa Joka seitsemäs suomalainen on rasisti – tässä tuntomerkit.

Vuosien 2020 ja 2015 tuloksia verrattaessa kannattaa huomioida, että maahanmuuttopolitiikkaa koskeva asteikko on muuttunut: aiemmin se oli 1–10, nyt 0–10. Nyt käytetyssä asteikossa arvo 5 on keskellä, joten asteikko mahdollistaa neutraalin suhtautumisen.

Toinen huomioitava asia on se, että taustamuuttujien mukaan jaetut ryhmät ovat pieniä ja tuloksia verrattaessa on huomioitava luotettavuusrajat. Luotettavuusrajat kahden kyselyn vertaamiseen löydät täältä: Taloustutkimuksen luotettavuustaulukko kahden kyselyn tulosten vertaamiseen