Maahanmuutto: Nämä suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin

SK julkaisee maahanmuutto- ja rasismikyselynsä tulokset avoimena datana.

Kun suomalaisten maahanmuuttoasenteita tarkastelee ammatin tai aseman mukaan, kaikista myönteisimmiksi osoittautuvat johtavassa asemassa olevat.

Taloustutkimuksen elokuussa Suomen Kuvalehdelle tekemässä tutkimuksessa johtavassa asemassa olevat saivat maahanmuuttomyönteisyydessä keskiarvon 4,5. Kaikkien suomalaisten keskiarvo oli hiukan kielteisempi, 5,23.

Keskiarvot perustuvat kysymykseen, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–10, millaista maahanmuuttopolitiikkaa he toivovat.

Vaihtoehdon 1 valinneet toivoivat, että ”Suomessa olisi mahdollisimman paljon erinäköisiä ja erilaisista maista tulleita ihmisiä”.

Toinen ääripää, numeron 10 valinneet, puolestaan halusivat, että ”Suomessa olisi mahdollisimman paljon vain syntyperäisiä suomalaisia, jotka jakavat suomalaiskansalliset arvot”.

Lähes saman keskiarvon johtavassa asemassa olevien kanssa saivat opiskelijat ja koululaiset, joiden lukema oli 4,60.

Tämän jälkeen tulivat yrittäjät (4,79) ja ylemmät toimihenkilöt (4,84).

Ammatin tai aseman mukaan tarkasteltaessa kielteisimmin maahanmuuttoon suhtautuvat maanviljelijät (6,17) ja työttömät (6,20).

Myös korkeakoulutuksella oli selvä yhteys myönteiseen maahanmuuttoasenteeseen. Korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden keskiarvo oli  4,40.

Muuten koulutustausta ei juuri näytä vaikuttavan siihen, miten henkilö suhtautuu maahanmuuttoon.

Kaikilla muilla koulutusryhmillä keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Hiukan muita kielteisemmällä kannalla olivat ammatti- tai kauppaoppilaitoksen käyneet.

 

Koska tutkimus on herättänyt paljon mielenkiintoa ja keskustelua, Suomen Kuvalehti julkaisee nyt avoimena datana Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tulokset. Näin kaikilla on mahdollisuus tutkia aineistoa taustamuuttujittain:

Suomen_Kuvalehti_28082015_Taloustutkimus_Maahanmuutto_taulukot (Excel)

Internet_paneeli_tutkimuksen toteutustapa (pdf)

 

Joka seitsemäs suomalainen on rasisti – lue juttu täältä.