Joka seitsemäs suomalainen on rasisti – tässä tuntomerkit

SK tutki, mitä todella ajattelemme ulkomaalaisista.

maahanmuutto
Teksti
Pauliina Penttilä

Mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun. Näin ajattelee useampi kuin joka seitsemäs suomalainen.

Lähes yhtä monen mielestä vaaleaa eurooppalaista ihmisrotua pitää estää sekoittumasta tummempiin rotuihin, koska muuten Euroopan kantaväestö kuolee ennen pitkää sukupuuttoon

Asenteet selviävät tutkimuksesta, jonka Taloustutkimus teki elokuussa Suomen Kuvalehdelle. Siinä selvitettiin suomalaisten rasistisuutta ja suhtautumista maahanmuuttoon.

Reilu viidennes suomalaisista ajattelee edelleen, että on olemassa keskenään erilaisia ihmisrotuja. Tästä viidenneksestä yli puolet on selvästi rasistisia. Rasismilla tarkoitetaan yleensä ihmisten syrjintää tai luokittelua eriarvoisiksi esimerkiksi ihonvärin tai etnisen taustan perusteella.

Ihmisrotuja koskeva väite näytti myös hämmentäneen vastaajia; peräti seitsemän prosenttia ei osannut vastata, onko ihmisrotuja olemassa vai ei.