Kittilän tilintarkastaja keksi ihan uuden lausuman: ”Hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu lain mukaisesti”

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii Kittilän ja Pyhäjärven tilintarkastusta. Molemmissa on ollut sama tilintarkastaja BDO Audiatorista.
Kittilän kunnan vaakuna.
Kittilän kunnan vaakuna. © Petri Kaipiainen

Patentti- ja rekisterihallituksella on käynnissä laaja tutkinta Kittilän kunnan tilintarkastuksesta, mutta kunnan vastuulliseen tilintarkastajaan tällä tutkinnalla ei näytä olevan vaikutusta.

”Vuoden 2016 hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti”, lausui Kittilän kunnan vastuullinen tilintarkastaja Simo Paakkola allekirjoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2016 ja esitti vastuuvapauden myöntämistä kunnan tilivelvollisille.

Paakkola on toiminut kunta-alan suurimman tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy:n palveluksessa.

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan 29. toukokuuta vastuuvapauden tilivelvollisille äänin 23–3, poissa oli yksi valtuutettu. Vastuuvapauden myöntämiseen osallistui lukuisia valtuutettuja, jotka ovat itse epäiltyinä kunnan päätöksentekoa koskevassa laajassa virkarikostutkinnassa.

BDO Audiator Oy:n toimitusjohtaja lopetti puhelun lyhyeen.

Paakkola oli allekirjoittanut tilintarkastuskertomuksen 19. toukokuuta, kaksi vuorokautta sen jälkeen kun keskusrikospoliisi oli tiedottanut siirtäneensä neljä Kittilän kuntakonsernia koskevaa tutkintakokonaisuutta syyteharkintaan Oulun syyttäjänvirastolle.

Tiedotteessaan KRP kertoi, että kaikkiaan 28 kuntapäättäjää epäillään virkarikoksista ja osaa myös työrikoksista – ja kolmea lisäksi jopa petosrikoksista. Lisäksi epäiltyinä on kaksi muuta henkilöä.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan toinen näistä epäillyistä on kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Hän näyttää jatkavan hissiyhtiön johtamista syyteharkinnasta huolimatta aivan samoin kuin syyteharkinnassa olevat kunnanhallituksen jäsenet ovat jatkaneet päätöksentekoa kunnanhallituksessa – ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kittilän kunnan pöytäkirjat vuodelta 2016 kertovat päätöksenteon laillisuuskriisistä: hallintotuomioistuimet antoivat kyseisen vuoden aikana kaikkiaan viisi ratkaisua, joissa kunnan todettiin tehneen lainvastaisia päätöksiä – ja nämä samat asiakokonaisuudet ovat päätyneet myös poliisin tutkintaan.

Suomen Kuvalehti pyysi BDO Audiator Oy:n toimitusjohtajaa Helge Vuotia kommentoimaan vastuullisen tilintarkastajan Simo Paakkolan allekirjoittamaa Kittilän tilintarkastuskertomusta.

Toimitusjohtaja Vuoti sanoi, ettei voi kommentoida asiaa, toivotti hyvää kesää ja lopetti puhelun lyhyeen.

 

Nyt toukokuun kunnanvaltuustossa puheenjohtaja Inkeri Yritys (vas) sekä valtuutetut Helena Huikuri-Kujala (vas) ja Lasse Lompolo (vas) katsoivat, että vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille, kunnanhallitukselle sekä kunnan ja lainvastaisesti irtisanotun kunnanjohtaja Anna Mäkelän välistä sopimusta valmistelleelle toimikunnalle ei olisi pitänyt myöntää vastuuvapautta.

Yritys, Huikuri-Kujala ja Lompolo äänestivät vastuuvapauden myöntämistä vastaan ja jättivät valtuuston päätökseen eriävät mielipiteensä hävittyään äänestyksen.

Erityisen hämmentävä Simo Paakkolan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa on lausuma, jonka mukaan hallintoa on ”pääsääntöisesti hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti”.

Suomen Kuvalehti kysyi useilta kuntatarkastuksen asiantuntijoilta ja kuntalainoppineilta, mitä tarkoittaa ”pääsääntöisesti lain mukaisesti” ja voiko vastuuvapautta edes suosittaa tällaisin reunaehdoin selvittämättä tarkastuskertomuksessa sanallakaan, mitä lausuma tarkoittaa.

Kukaan asiantuntijoista ei halunnut kommentoida BDO Audiatorin vastuullisen tilintarkastajan outoa lausumaa omalla nimellään, mutta kukaan ei myöskään ollut aiemmin törmännyt vastaavanlaiseen lausumaan.

Yksi asiantuntijoista arveli tilintarkastajan lausumaa uudeksi ”innovaatioksi” ja yritykseksi pelastaa itsensä kiperästä tilanteesta uudella terminologialla.

Myös Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys puuttui toukokuun kunnanvaltuuston kokouksessa kyseiseen lausumaan.

”Haluan selvityksen tarkastuslautakunnalta tai vastuulliselta tilintarkastajalta siitä, mitä ovat ne ’pääsäännön’ ulkopuolelle jääneet toimet tai päätökset, joita ei ole hoidettu lakien mukaisesti, mutta joihin vastuullinen tilintarkastaja ei ole katsonut aiheelliseksi puuttua”, Yritys totesi puheenvuorossaan, jonka hän jätti äänestyksen jälkeen eriävänä mielipiteenään valtuuston pöytäkirjaan.

”Nähdäkseni kunnanvaltuusto ei voi myöntää vastuuvapautta sellaisille toimielimille, jotka eivät ole noudattaneet kuntaa koskevia lakeja.”

Yritys ei mielestään saanut asiallista vastausta kysymykseensä.

Pyhäjärvelläkin on hoidettu hallintoa ”pääsääntöisesti lain mukaisesti”.

Suomen Kuvalehti kertoi marraskuussa 2016, että Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tutkinta-asioista ja laillisuusvalvonnasta vastaava yksikkö on pyytänyt Kittilän kunnan tilintarkastuksesta vastaavalta BDO Audiator Oy:ltä selvitystä.

Se koskee BDO Audiatorin roolia Kittilän kunnan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen tilintarkastuksessa, raportointia tilintarkastuksista sekä tilintarkastustyön dokumentointia.

Suomen Kuvalehti toimitti syksyllä 2016 PRH:lle Kittilää koskevaa aineistoa arvioitavaksi, ja PRH käynnisti alustavan selvitystyön aineiston perusteella.

SK:n uutisoinnin rohkaisemina muutamat Pyhäjärven kaupungin päättäjät ovat tehneet PRH:lle ilmoituksen kaupungin tilintarkastuksesta, josta vastaa myös BDO Audiator Oy – ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Simo Paakkola.

Pyhäjärvellä seitsemää kuntapäättäjää ja yhtä viranhaltijaa vastaan on nostettu jo syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran virkasuhteen lainvastainen päättäminen on aiheuttanut Pyhäjärven kaupungille erittäin merkittävät korvausvastuut, mutta Paakkola katsoi vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksessa, että Pyhäjärvelläkin on hoidettu hallintoa ”pääsääntöisesti lain mukaisesti”.

 

Patentti- ja rekisterihallituksen laillisuusvalvonnan johtava asiantuntija Pasi Horsmanheimo korostaa, että PRH ei voi tiedottaa eikä kertoa keskeneräisistä tutkinta-asioista sivullisille.

”Sen voin kertoa, että kyseiset BDO Audiator Oy:tä koskevat tutkinta-asiat ovat vireillä PRH:ssa. Tutkinta-asioissa selvitellään Kittilän ja Pyhäjärven kuntien tilintarkastusta. Tutkinta-asiaa voidaan tarvittaessa laajentaa myös kuntien tytäryritysten tilintarkastukseen”, Horsmanheimo selvittää.

Hänen mukaansa vastaavanlaisten tapausten selvittelyssä menee yleensä muutama kuukausi, mutta isohkoissa tutkinta-asioissa esimerkiksi 6–9 kuukauden käsittelyaika ei ole harvinainen.

”Jos käsiteltävän asian selvittelyssä ilmenee, että PRH:n tilintarkastusvalvonnan virkamiesten tai johtajan mielestä on syytä epäillä tilintarkastuslain vastaista toimintaa, asia käsitellään PRH:n tilintarkastuslautakunnassa.”

Tilintarkastuslautakunta voi puolestaan määrätä seuraamuksia, joista säädetään tilintarkastuslain 10. luvussa. Lainvoimaiset päätökset seuraamuksista on julkaistava. Asianosainen voi valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

”Yleisimmin seuraamuksina käytetään huomautusta tai varoitusta, mutta myös muut sanktiot ovat mahdollisia. Kyseeseen voivat tulla myös kielto toimia tilintarkastajana tai tilintarkastajan hyväksymisen peruuttaminen.”

Horsmanheimo täsmentää vielä, että kielto toimia tilintarkastajana tai peruuttamispäätös voi koskea myös tilintarkastusyhteisöä.

Kittilä jatkaa tutulla tiellä myös 2017.

Kittilän tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset pysyvät uutisotsikoissa jatkossakin. Vuosi 2017 on jatkunut kunnan päätöksenteossa samoissa merkeissä kuin kolme edellistä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 8. kesäkuuta, ettei se vie biologian lehtori Timo Kurulan (kesk) valintaa vt. kunnanjohtajaksi uudelleen kunnanvaltuustoon laillisuusvalvontakysymyksenä eikä keskeytä täytäntöönpanoa.

Laillisuusvalvontaa ja täytäntöönpanon keskeyttämistä esitti hallintojohtaja Esa Mäkinen.

Esityksestä äänestettiin, ja äänestyksen tulos oli 7–1 ja 1 tyhjä. Laillisuusvalvontaa vastustivat kunnanhallituksessa puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk) ja jäsenet Merja Korva (kesk), Reijo Kyrö (kesk), Tapani Rantajääskö (kesk), Tarmo Salonen (ps), Milja Nikka (ps) ja Mauri Taskila (vas).

Esa Mäkisen esityksen puolesta äänesti Paula Nevalainen (vas) ja tyhjää äänesti Torsti Patakangas (kok).

Näin peräti kahteen kertaan kunnanvaltuuston valitsema vt. kunnanjohtaja Timo Kurula jatkaa tehtävässään siitäkin huolimatta, että hän on epäiltynä törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä Kittilän kuntaa kohtaan. Tapaus on jo syyteharkinnassa.

Sekä kunnanhallituksessa että kunnanvaltuustossa Kurulan valintaa vt. kunnanjohtajaksi on ollut käsittelemässä lukuisia päättäjiä, jotka ovat itsekin syyteharkinnassa epäiltyinä virkarikoksista.