Kittilässä tapahtuu taas: Patentti- ja rekisterihallitus vaatii selvityksen kunnan tilintarkastajien toiminnasta

Kunnanhallitus ei valvonut päätösten laillisuutta. Tilintarkastajat eivät puuttuneet asiaan mitenkään.
Kotimaa 23.11.2016 09:50
Kittilän kunnantalo.
Kittilän kunnantalo. © Petri Kaipiainen

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta vahvistaa Suomen Kuvalehdelle, että vireillä on selvityspyyntö Kittilän kunnan tilintarkastajana toimivalta BDO Audiator Oy:ltä.

Selvityspyyntö koskee BDO Audiator Oy:n roolia Kittilän kunnan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen tilintarkastuksessa, raportointia tilintarkastuksista sekä tilintarkastustyön dokumentointia.

Selvityspyyntöön tilintarkastusvalvonta on päätynyt Suomen Kuvalehden uutisten perustella. SK on toimittanut tilintarkastusvalvonnalle myös aineistoa arvioitavaksi.

Suomen Kuvalehti kertoi syyskuun lopulla, että Kittilän kunnan vastuullinen tilintarkastaja, JHT Simo Paakkola on nykyisen vt. kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin (kesk) entinen luottamusesimies ajalta, jolloin Tornberg johti Iin kuntaa.

Paakkola (kesk) toimi Iin kunnanhallituksen puheenjohtajana, kun Tornberg valittiin virkaansa. Paakkola oli keskeisesti mukana laatimassa Tornbergille 100 000 euron johtajasopimusta.

Kun Tornberg vuonna 2010 irtisanottiin Iin kunnanjohtajan virasta luottamuspulan perusteella, Paakkola jääväsi itsensä asian käsittelystä. Tuolloin hän ei ollut enää kunnanhallituksen puheenjohtaja vaan kunnanvaltuutettu – ja Audiator Oy:n tilintarkastaja.

Paakkola nimettiin Kittilän kunnan tilintarkastajaksi syksyllä 2015. Tornberg oli aloittanut vt. kunnanjohtajana huhtikuussa 2015.

SK kääntyi syyskuussa 2016 BDO Audiator Oy:n johdon puoleen ja kysyi yhtiön johdon arviota Kittilän kunnan tilintarkastuksen uskottavuudesta, luotettavuudesta ja riippumattomuudesta, kun Tornbergin ja Paakkolan yhteinen tausta paljastui.

BDO Audiator Oy:n johto ei halunnut ensin kommentoida asiaa. Myöhemmin SK:lle ilmoitettiin, että riippumattomuudessa ei nähdä ongelmaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnalle toimittamiensa asiakirjojen yhteydessä Suomen Kuvalehti on kysynyt, antaako BDO Audiatorin suorittama tarkastus Kittilän kunnan asukkaille riittävän ja oikean kuvan kunnan hallinnon tilanteesta.

 

Kittilä ei ole ainoa esimerkki kunnasta, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT Simo Paakkola BDO Audiator Oy:sta.

Myös Pyhäjärven kaupunki on kärvistellyt pitkään otsikoissa päätettyään kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran virkasuhteen lainvastaisesti kummallisten käänteiden jälkeen.

Monimutkaista tapahtumasarjaa käsitellään perusteellisesti korkeimman hallinto-oikeuden kesällä 2015 antamassa päätöksessä.

Hallintotuomioistuimet ovat ratkaisseet asian Rinnevaaran hyväksi. Tästä asiakokonaisuudesta on käynnissä myös rikostutkinta.

Pyhäjärven kaupunki on joutunut maksamaan Rinnevaaralle tuntuvat korvaukset lainvastaisista päätöksistään.

Toukokuussa 2016 vastuullisen tilintarkastajan eli Simo Paakkolan allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa ei nähdä huomautettavaa Pyhäjärven kaupungin päätöksenteossa, vaikka korkein hallinto-oikeus on 2015 antamallaan päätöksellä todennut kaupungin menetelleen lainvastaisesti kaupunginjohtajan virkasuhteen päättämisessä. Tämä on aiheuttanut kaupungille merkittävät korvausvastuut.

 

Kunnan tilintarkastus ei ole pelkästään talouden tarkastamista, vaan myös kunnan hallinnon ja päätöksenteon asianmukaisuuden tarkastamista.

Kittilän tilinpäätöskertomus vuodelta 2015 kertoo niin sanotusti normaalin kunnan niin sanotusta normaalista toiminnasta. Ja niin kertoo vastuullisen tilintarkastajan Simo Paakkolan allekirjoittama rutiininomainen tilintarkastuskertomuskin vuodelta 2015:

”Vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksessa on todettu, että lukuisista keskeneräisistä oikeustapauksista johtuen ei ole voitu ottaa kantaa siihen, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Edelleenkään emme voi ottaa kantaa vastuuvapauteen näiden ennen vuotta 2015 olleiden tapahtumien osalta. Vuoden 2015 hallinnon osalta toteamme, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.”

Lausunnon Paakkola on allekirjoittanut 31. toukokuuta 2016.

BDO Audiatorin tilintarkastajat eivät ole lainkaan nostaneet esille Kittilän kunnan lukuisia huolestuttavia päätöksiä ja tapahtumia vuodelta 2015. Tilintarkastajien on täytynyt havaita julkisuudessa olleiden uutistenkin perusteella, että kunnan päätöksenteossa on suuria ongelmia.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan päätöksenteon laillisuutta.

Kun Kittilän kunnanvaltuusto oli erottanut kunnanjohtaja Anna Mäkelän 17. marraskuuta 2014, keskusrikospoliisi ilmoitti vain yhdeksän vuorokautta myöhemmin ottaneensa erottamisasian tutkintaansa, joka liitettiin osaksi Kittilän kuntakonsernin päätöksentekoa koskevaa tutkintaa.

Vt. kunnanjohtajana toiminut hallintojohtaja Esa Mäkinen toi tammikuussa ja maaliskuussa 2015 kunnanhallituksen oikaistavaksi Mäkelän irtisanomisen, joka oli tapahtunut kuulematta Mäkelää lopullisista erottamisperusteista.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan päätöksenteon laillisuutta.

Kittilän kunnanhallituksella oli – asian ollessa jo KRP:n tutkinnassa – mahdollisuus vielä oikaista lainvastaiset menettelyt ja välttää kunnan mahdolliset korvausvastuut.

Mitä teki kunnanhallitus? Se kieltäytyi toistuvasti käsittelemästä asiaa.

Erityisen oudoksi tilintarkastuksen kannalta tilanteen tekee vielä se, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi 4. helmikuuta 2016 kunnanjohtaja Mäkelän irtisanomisen lainvastaisena. Paakkola kirjoitti tilintarkastajien tarkastuskertomukseen nimensä 31. toukokuuta 2016.

Riskit kunnan korvausvelvollisuuden lankeamisesta kohosivat oleellisesti hallinto-oikeuden annettua ratkaisunsa.

Mäkinen toi kevään 2015 aikana myös useita muita asioita kunnanhallitukseen laillisuusvalvontakysymyksinä: muun muassa kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön päätöksenteon konsernivalvonta-asiana.

Kunnanhallitus ei suostunut käsittelemään tätäkään asiaa.

Huhtikuussa 2015 Mäkinen palasi hallintojohtajan tehtäviin Tornbergin ryhdyttyä johtamaan kuntaa.

Syksyllä 2015 Mäkinen siirrettiin syrjään kunnanhallituksen sihteerin ja kunnanjohtajan varahenkilön tehtävistä. Kunnanvaltuusto muutti hallintosääntöä kuulematta Mäkistä keskeisten työtehtävien ottamisesta pois.

Vt. kunnanjohtaja Tornberg ja kunnanhallitus laiminlöivät kunnanhallituksen velvollisuuden harjoittaa laillisuusvalvontaa myös tässä asiassa. Kunnanhallituksen keskeinen johto oli sen sijaan Mäkisen sivuuttamisessa itse aloitteellinen.

Mäkisen tapaukseenkaan BDO Audiator Oy ei kiinnittänyt huomiota, vaikka elokuun 2015 kunnanvaltuuston päätöksessä siirtää Mäkinen syrjään ei ollut liitteenä edes tämän kuulemisasiakirjaa.

 

Nyt tiedämme, miten asiat ovat tämän jälkeen edenneet: myös KHO katsoi Mäkelän irtisanomisen lainvastaiseksi. Kunta on käynyt erikoista neuvottelua Mäkelän kanssa 135 000 euron suuruisesta erorahasta, jotta Mäkelä irtisanoutuisi virastaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti Mäkisen keskeisiin tehtäviinsä kesäkuun 2016 lopulla. Kunta valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Keskusrikospoliisi tutkii nyt molempia tapauksia.