Kittilän johtoa syyteharkinnassa vakavista rikoksista

Törkeän petoksen yritys ja virka-aseman väärinkäyttö - epäillyt jatkavat Kittilän asioista päättämistä.
Kotimaa 19.12.2015 08:30
Kittilän kunnan vaakuna.
Kittilän kunnan vaakuna. © Petri Kaipiainen

Kittilän keskeisiä kuntapäättäjiä koskevat rikosepäilyt ovat edenneet syyteharkintaan.

Kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Oulun syyttäjänvirastosta vahvistaa Suomen Kuvalehdelle, että syyteharkintaan on 27.7.2015  siirtynyt rikosasia, jossa epäilyt koskevat törkeän petoksen yritystä sekä virka-aseman väärinkäyttöä ja jossa asianomistajana on Kittilän kunta. Nämä tiedot ovat syyteharkinnan aikana julkisia.

Syyteharkinta merkitsee sitä, että poliisi on saanut tapausten tutkinnan valmiiksi ja nyt syyttäjä harkitsee, nostetaanko asiassa syytteitä.

Kyseinen juttu liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka on edelleen esitutkinnassa.

Epäiltyjen nimiä tai sitä, mistä tapauksesta on kysymys kihlakunnansyyttäjä Junnikkala-Heikkinen kieltäytyy kommentoimasta. Samoin kommentoimasta kieltäytyy keskusrikospoliisi.

 

Vakavista rikosepäilyistä kertoi 16. joulukuuta ensimmäisenä Yle Uutiset. Epäiltyjen nimiä ei julkistettu.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan epäiltyinä ovat Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk), kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Aki Maunula (vas) ja kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo (kesk).

Tätä kolmikkoa epäillään siis törkeän petoksen yrityksestä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Suomen Kuvalehti julkaisee epäiltyjen nimet, koska he ovat Kittilän keskeisiä kuntapäättäjiä, jotka ovat syyteharkinnasta huolimatta yhä edelleen päätöksenteossa mukana – ja koska he ovat epäiltyinä nimenomaan rikoksista omaa kuntaansa kohtaan. Kunnan päättäjinä he käyttävät julkista valtaa ja päättävät verovarojen käytöstä.

Syyttömyysolettaman mukaan epäillyt ovat syyttömiä esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin aikana kunnes heidät mahdollisesti tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä todetaan syyllisiksi. Aika näyttää, mikä on lopputulos tässä tapauksessa.

 

Syyteharkinnassa on SK:n tietojen mukaan niin sanottu Eilavaara-asia, joka koskee kuntapäättäjien yritystä maksattaa Kittilän kunnalla oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran lasku lainopillisesta neuvonnasta.

Lasku oli osoitettu kunnanhallituksen puheenjohtajalle Timo Kurulalle ja laskutettava työ oli katsottu kunnanhallituksen tilaamaksi, vaikka kaikki kunnanhallituksen jäsenet eivät olleet edes tietoisia Eilavaaran saamasta toimeksiannosta – puhumattakaan siitä, että kaikilla kunnanhallituksen jäsenillä olisi ollut käytössään Eilavaaran laatimat asiakirjat.

Laskun hyväksyi allekirjoituksillaan kunnan maksettavaksi kunnanhallituksen johtokaksikko: Timo Kurula ja Aki Maunula. Asiasta nousseen kohun vuoksi lasku on edelleen maksamatta.

Lasku yritettiin laittaa kunnan maksettavaksi, vaikka Eilavaara-asiakirjoja ei löytynyt kunnan arkistosta. Ne luovutti kuntaan valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäkitalo mutta vasta 16. huhtikuuta, kun keskusrikospoliisi oli jo käynnistänyt asiasta esitutkinnan. On epäilty, etteivät kuntaan luovutetut asiakirjat vastaa alkuperäisiä.

Syyteharkinnassa tapaus on ollut jo heinäkuun lopulta lähtien. Timo Kurula on kunnanhallituksen puheenjohtajana operatiivinen poliittinen johtaja ja lisäksi myös kunnanvaltuutettu. Hän ei ole vetäytynyt edes tilapäisesti sivuun päätöksenteosta, vaikka hänen on täytynyt koko syksyn ajan olla tietoinen siitä, että asia on jo syyttäjän käsissä.

Markku Mäkitalo on Lapin Yrittäjien tuore puheenjohtaja.

Kunnanvaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana myös Mäkitalo toimii näkyvällä mandaatilla kunnassa, samoin Aki Maunula kunnanhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Suomen Kuvalehti kysyi sähköpostitse ja puhelimitse Kurulalta, Maunulalta ja Mäkitalolta, kuinka he kommentoivat SK:n tietoja rikosepäilyistä. SK kysyi myös, voivatko he omasta mielestään olla edelleen kunnan päätöksenteossa mukana rikosepäilyistä huolimatta. Kolmikko ei halunnut kommentoida asiaa.

 

Miltä kuulostaa tilanne, jossa kunnan keskeiset päättäjät ovat epäiltyinä kuntaan kohdistuvista vakavista rikoksista?

”Jos näin on, ei todellakaan hyvältä”, sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

”Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on muun muassa vastata kunnan taloudenhoidosta ja valvoa kunnan etua sekä lähtökohtaisesti edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa”, Viljanen muistuttaa.

”Tätä taustaa vasten on kestämätöntä, jos kunnanhallituksen jäsen ja jopa sen puheenjohtajistoon kuuluva on epäiltynä kuntaan kohdistuvasta rikoksesta ja jatkaa kuitenkin tehtävässään. Samaa voi sanoa kunnanvaltuuston jäsenestä”, hän jatkaa.

Professori painottaa, että syyttömyysolettamasta huolimatta jo kunnan hallinnon uskottavuuden vuoksi pitäisi ottaa huomioon myös se, miltä asiat näyttävät.

Viljasen mukaan usein kuntapäättäjät astuvat päätöksenteosta sivuun jo sellaisissakin tapauksissa, joissa rikosepäily ei liity kuntaan millään tavalla.

”Tämä on luonnollista, koska päättäjään kohdistuva rikosepäily on aina kiusallista kunnan kannalta ja haittaa kunnan mainetta.”

Professori Viljanen on Suomen Kuvalehden pyynnöstä seurannut Kittilän kunnan päätöksentekoa toukokuusta 2014 lähtien perehtyen pöytäkirjoihin ja muihin keskeisiin asiakirjoihin.

Pekka Viljanen on väitellyt virkarikoksista ja tehnyt sen jälkeen pitkän uran tämän asiakokonaisuuden parissa. Viljanen on useaan otteeseen muistuttanut, että virkavastuu koskee myös kuntapäättäjiä.

 

Viljanen pitää Kittilän tapausta täysin poikkeuksellisena.

”Suomessa ei liene aiemmin nähty tapausta, jossa kuntapäättäjien toimet olisivat näin laajasti tutkinnan kohteena. Ei ainakaan voida väittää, etteikö Kittilän päättäjiä olisi muistutettu jo parin vuoden ajan heidän vastuustaan. Sitä ovat tehneet kunnan virkamiehet, Kuntaliiton lainoppineet ja oikeusoppineet laajemminkin”, hän sanoo.

Muistutuksista ei Kittilässä ole piitattu.

 

Pekka Viljanen on useaan otteeseen perännyt valtiolle puuttumiskeinoja – jonkinlaista Lex Kittilää – tilanteessa, jossa kunnan päätöksenteko on ajautunut syvään kriisiin.

Puuttumiskeinoja ei nykyisessä lainsäädännössä ole. Nyt Kittilän päätöksenteko jatkuu entiseen tapaan.

Eilavaara-tapaus on todennäköisesti vasta pitkän prosessin alku. Syyttäjä saanee ratkaistavakseen muitakin Kittilän päätöksentekoon liittyviä asiakokonaisuuksia, joita keskusrikospoliisin esitutkinnassa on edelleen useita.

Krp on käynnistänyt jo kuulustelut kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista koskevassa tutkinnassa. Lisäksi krp:llä on tutkittavana valtakunnansyyttäjänviraston uudelleen avaama esitutkinta kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajan Jouni Palosaaren toimista hissihankinnassa – ja mahdollisesti kuntapäättäjien toimet hissivyyhdin ympärillä.

Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudella on useita valituksia  ratkaistavanaan. Kittilän päätöksenteko pysynee otsikoissa vielä pitkään.

Syyttäjälle on tähän mennessä edennyt Kittilän kuntapäättäjiin kohdistuvasta esitutkinnasta kaksi tapausta: nyt julki tullut Timo Kurulaa, Aki Maunulaa ja Markku Mäkitaloa koskeva rikosepäily niin sanotussa Eilavaara-asiassa – ja valtuuston puheenjohtajaa Inkeri Yritystä (vas) koskenut rikosepäily.

Kunnanvaltuutettu Torsti Patakangas (kok) teki syksyllä 2014 Inkeri Yrityksestä tutkintapyynnön sen jälkeen, kun Yritys oli pidättänyt kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet rajatusti päätöksenteosta asiakokonaisuuksissa, joita poliisi tutki. Syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan katsottuaan, ettei syytteen nostamiseen tulisi olemaan perusteita.

Iltalehden mukaan syyttäjän ratkaisusta on kanneltu valtakunnansyyttäjänvirastoon.

Aiemmin kahdeksantoista kuntavaikuttajaa kanteli keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajasta ja Inkeri Yrityksestä oikeuskanslerille. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ainakaan tässä vaiheessa kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Kantelijoiden joukossa olivat Timo Kurula ja Aki Maunula.