Kittilä: Vt. kunnanjohtaja haluaa maksattaa Eilavaara-laskun kunnalla

Laskun maksaminen olisi iso riski, sanoo professori Pekka Viljanen.
Kotimaa 12.6.2015 10:54
Kittilän kunnanhallituksen kokoushuone. Arkistokuva. © Petri Uutela

Kiistanalainen ja kohuttu ”Eilavaara-lasku” voi saattaa Kittilän keskeiset kuntapäättäjät ja kunnanjohdon vaikeaan asemaan, jos lasku maksetaan kunnan varoista. Näin arvioi rikos- ja prosessioikeuden professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg aikoo esittää kunnanhallitukselle, että se maksaisi osan oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran kunnalle osoittamasta laskusta. Asiasta kertoi Yle Uutiset tiistaina 9. kesäkuuta.

Kyösti Tornberg on ilmoittanut aikomuksistaan hyvissä ajoin, sillä seuraavan kunnanhallituksen kokouksen esityslistaa ei ole vielä edes julkistettu. Tornbergin mukaan ”yli 7 500 euron suuruisesta laskusta noin 6 000 euroa on syntynyt riidattomasti vasta sen jälkeen, kun kunnanhallitus päätti pyytää lainopillista asiantuntija-apua”. Näin Eilavaaran laskusta jäisi yli 1 500 euroa ”jonkin muun osapuolen maksettavaksi”.

Laskun maksamisesta tuskin tulee ”riidatonta”. Keskusrikospoliisi tutkii Eilavaara-asiakirjoihin ja laskuun liittyvää tapausta.

Professori Pekka Viljasen mielestä keskusrikospoliisin esitutkinta on vahva viesti siitä, että Kittilän kunnanhallituksen ei ole syytä ryhtyä maksamaan Pertti Eilavaaran laskua.

”Kun kotietsintä on toimitettu tämän laskuasian yhteydessä asiakirjojen löytämiseksi, niin siitä voidaan päätellä, että kyseessä on rikosepäily.”

Viljasen mukaan juristin on helppoa päätellä, minkä tyyppinen rikosepäily silloin todennäköisesti on kyseessä.

”Jos kunnalle maksettavaksi toimitetun laskun kohdalla on kysymys rikosepäilystä, mitä ilmeisimmin silloin on kyseessä epäily petosrikoksen yrityksestä”, hän sanoo.

Yle Uutisten mukaan ”virallisesti selvitysten tilaajia olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula (kesk) ja keskustan ryhmäpuheenjohtaja Markku Mäkitalo”. Viljanen muistuttaa, että kunnanhallitus ei ole tehnyt ensimmäistäkään päätöstä lakiavun tilaamisesta Pertti Eilavaaralta.

”Sellaista päätöstä, jonka mukaan oikeudellista apua olisi tilattu Pertti Eilavaaralta, ei löydy kunnanhallituksen pöytäkirjoista. Näin ollen Eilavaaran kunnanhallitukselle osoittama lasku ei kuulu kunnan maksettavaksi. Tämän pitäisi olla kaikille selvää”, Viljanen sanoo.

”Kun kuntaan toimitetaan maksettavaksi lasku, josta ei ole ensimmäistäkään päätöstä pöytäkirjoissa, on hämmästyttävää, jos kunnanhallitukselle esitetään tällaisen laskun maksamista”, hän jatkaa.

 

Pekka Viljanen muistuttaa, että ne kunnanhallituksen päätökset, joihin Eilavaaran laskun yhteydessä on vedottu, ovat yleisluonteisia puitepäätöksiä. Kunnanhallituksessa 5. toukokuuta 2014 ja 30. syyskuuta 2014 tehdyt päätökset eivät Viljasen mukaan ole päätöksiä lakiavun hankkimisesta yksittäiseltä asiantuntijalta.

”Kun ensimmäinen päätös tehtiin toukokuun kokouksessa ja syksyllä tehtiin uusi päätös, jo siitä voidaan päätellä, että toukokuussa tehtyä päätöstä on kunnanhallituksessa pidetty riittämättömänä. Miksi muuten olisi pitänyt tehdä uusi päätös?”

Professori sanoo, että toinen, syyskuussa 2014 tehty päätös ei ole onnistunut yhtään paremmin kuin ensimmäinenkään.

”Mitä ilmeisimmin on yritetty korjata toukokuinen virhe, mutta myös syyskuinen päätös jäi puitepäätökseksi. Kunnanhallitus ei ole tehnyt ainuttakaan päätöstä, jossa olisi pyydetty oikeudellista apua nimenomaan Pertti Eilavaaralta – eikä myöskään päätöstä siitä, mihin asiaan oikeudellista apua olisi pyydetty”, professori painottaa.

Lakiavun hankintapäätöksestä pitäisi käydä ilmi, kuka olisi nimeltä mainittuun asiaan oikea asiantuntija ja millaiset olisivat kunnan kustannukset avusta. Lisäksi pitäisi olla varmuus siitä, että kyseinen asiantuntija ei olisi esteellinen käsittelemään asiaa.

Pertti Eilavaaran laskun erittely kertoo, että Eilavaara on toiminut jo vuoden 2013 puolella Kittilän kuntapäättäjien oikeudellisena neuvonantajana.

”Kun toukokuussa 2014 on tehty tällainen puitepäätös, jotkut ovat hyvin tienneet, että Eilavaaralta on pyydetty ja saatu oikeudellista apua jo paljon aiemmin. Siitä huolimatta hänen nimeään ei ole mainittu asian yhteydessä kertaakaan. Minkähän takia hänen nimensä on haluttu pitää niin visusti salassa”, Pekka Viljanen  kysyy.

Myös syksyllä uuden päätöksen yhteydessä nimi on pidetty salassa.

 

Yle Uutiset toi viime tiistaina ensimmäisen kerran julki – Kyösti Tornbergin esityksen yhteydessä – että Eilavaaran asiantuntemusta ovat ”tilanneet” kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ja keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo. Molemmat ovat keskustan kuntapäättäjiä.

”On mielenkiintoinen kysymys, miten Markku Mäkitalo voisi olla tilaamassa mitään kunnanhallituksen nimissä, kun hän ei ole edes kunnanhallituksen jäsen”, Pekka Viljanen ihmettelee.

Professori kysyykin, toimiiko keskustan ryhmä jopa koko Kittilän kunnan nimissä. ”Ja jos näin on, ovatko muut puolueryhmittymät sitä mieltä, että tällainen menettely olisi asiallista?”

Jos vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg esittää Pertti Eilavaaran laskun maksettavaksi edes osittain –  ja kunnanhallitus hyväksyy laskun maksamisen –  mitä se tarkoittaisi vt. kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen jäsenten kannalta?

”He ottaisivat siinä ison riskin”, professori Viljanen korostaa.

Kun kunnanhallituksen jäsenistä ainakaan Hille Kuusisto ei ole saanut asiakirjoja itselleen laskun erittelyn mukaisina ajankohtina, Viljasen mukaan  kunnanhallitus ei voi mitenkään olla toimeksiannon tilaaja.

Professori sanoo, että kunnanhallitus ei kykene tekemään Eilavaaran laskusta ”kunnalle kuuluvaa laskua” maksamalla sen jälkikäteen.

”Se olisi tosiasiallisesti kunnan varojen lahjoittamista. Sellainen ei kuulu kunnan toimialaan.”

Viljasen mukaan on hyvin kyseenalaista, voiko kunta lahjoittaa varojaan tällä tavalla. ”Jos lasku maksetaan edes osittain, herää kysymys, onko tarkoituksena yrittää pelastaa laskuun liittyvän rikosepäilyn kohteena olevat henkilöt vastuusta?”

 

Professori Pekka Viljanen arvioi, että jos laskun maksamista esitetään kunnanhallitukselle ja jos lasku päätetään maksaa, joudutaan pohtimaan sitäkin, onko kysymys mahdollisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä tarkoituksena hankkia hyötyä joillekuille henkilöille.

”Aina, kun päätösesityksessä tai päätöksessä on jotakin kummallista, on syytä kysyä sen motiivia.”

Viljanen toteaa, että virka-aseman väärinkäyttämistä koskevassa rikoslain säännöksessä tarkoitettua hyötyä voi olla esimerkiksi oikeudellisesta vastuusta vapautuminen.

Markku Mäkitalo luovutti kohutut Eilavaara-asiakirjat vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergille 16. huhtikuuta. Se, että asiakirjat löytyvät nyt kunnasta, tekee niistä julkisuuslain 7 §:n mukaan julkisia asiakirjoja.

Professori Viljasen mukaan se ei tee niistä kuitenkaan jälkijättöisesti kunnanhallituksen toimeksiannosta laadittuja asiakirjoja.

Viljasen mielestä laskun maksamisen tekee yhä epäilyttävämmäksi se, että on edelleen epäselvää, onko kunnalle vieläkään luovutettu alkuperäisiä Eilavaara-asiakirjoja.

Nimittäin: laskuerittely ei vastaa kunnanhallituksen jäsenen Hille Kuusiston mukaan asiakirjoja, jotka löytyvät kunnan arkistosta.

Pekka Viljanen muistuttaa, että Hille Kuusisto joutui menemään kunnan  arkistoon lukemaan asiakirjoja, joiden sanotaan olevan kunnanhallituksen asiakirjoja, vaikka Kuusistolle ei ole niitä luovutettu.

”Miten ne silti ovat voineet olla kunnanhallitukseen kuulumattoman Markku Mäkitalon hallussa?”

Hille Kuusiston kertoman mukaan asiakirjojen joukossa on jopa 62-sivuinen asiakirja.

”Laskuerittelyssä ei sellaista ole, vaan erittelyssä mainitaan lukuisia sivumäärältään huomattavasti lyhyempiä asiakirjoja.”

Professori Viljanen toivoo, että Kittilän kunnanhallitus ei ottaisi enää yhtään uutta riskiä keskusrikospoliisin tutkiessa kuntapäättäjien toimia. Riskejä riittää ilman uusiakin.

”Kuntapäättäjien olisi aika vihdoinkin tunnustaa tosiasiat.”

 

Suomen Kuvalehti kertoi 13. maaliskuuta Pertti Eilavaaran Kittilän kunnanhallitukselle lähettämästä laskusta. Laskun erittelyosa paljasti kuntapäättäjien pyörittäneen kunnassa jonkinlaista varjovalmistelua joulukuusta 2013 lähtien aina joulukuuhun 2014 asti.

Laskun erittelystä näkyy, että lainopillista apua on annettu poliisin esitutkintaan päätyneen kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n oikeudellisissa kysymyksissä, kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa sekä valtuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) toimien arvioinnissa hänen pidätettyään kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet tilapäisesti päätöksenteosta niissä asioissa, jotka koskevat keskusrikospoliisin esitutkintaa.

Pertti Eilavaaran lasku on päivätty 7. tammikuuta 2015, mutta kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula toimitti sen kuntaan maksettavaksi toista kuukautta myöhemmin.

Kun tuolloin vt. kunnanjohtajana toiminut hallintojohtaja Esa Mäkinen toi laskun kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja lasku nousi julkisuuteen, asia jäi pöydälle. Pöydällä se on yhä.

Keskusrikospoliisin tutkinnan yhteydessä  Timo Kurulan kotiin on tehty kotietsintä. Lapin Kansan haastattelussa Kurula myönsi, että kotietsintä koski nimenomaan Eilavaara-asiakirjoja.

Hakiessaan Kittilän vt. kunnanjohtajaksi oikeustieteen tohtori Kyösti Tornberg katsoi pitkän kunnanjohtajakokemuksensa ja tohtoriutensa ansiosta kykenevänsä selvittämään Kittilän sotkuja. On kuitenkin vaikeaa nähdä merkkejä Kittilän tilanteen selkiytymisestä. Tästä tuoreena esimerkkinä on tilinpäätöksen käsittely kunnanhallituksessa 1. kesäkuuta.

 

Suomen Kuvalehti pyysi Tornbergilta vastausta kysymykseen: Katsotteko, että voitte esittää laskun maksamista, vaikka keskusrikospoliisi tutkii asiaa? Tornberg ei vastannut SK:n sähköpostiviestiin.

 

Suomen Kuvalehti perää Eilavaara-asiakirjoja oikeusteitse. SK katsoo professorien Olli Mäenpään ja Pekka Viljasen tavoin, että Eilavaara-asiakirjat ovat tulleet julkisiksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Markku Mäkitalo on luovuttanut ne kunnalle.