Kittilä: Kunnanhallitus päätti vaieta hissiyhtiönsä sotkuista ja KRP:sta

Tilinpäätöksessä pitäisi antaa oikea ja rehellinen kuva myös riskeistä, sanoo kriisikuntien asiantuntija.
Kittilän kunnantalo.
Kittilän kunnantalo. © Timo Veijalainen / AV-LAPPI

Kittilän kunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2014 ei kerrota sanallakaan, että keskusrikospoliisi tutkii kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön Oy Levi Ski Resort Ltd:n hankintasotkuja.

Kuntapäättäjien ja vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornbergin mielestä Valtakunnansyyttäjänviraston elokuussa 2014 uudelleen avaama ja nyt KRP:llä oleva tutkinta ei ole maininnan arvoinen tai minkäänlainen oikeudellinen riski kunnalle.

Sekään ei näy tilinpäätöksessä, että KRP on kertonut tutkivansa myös kuntapäättäjien toimia hissiyhtiön sotkujen ympärillä.

Kuntakonsultti Eero Laesterä sanoo suoraan, että jos hän olisi Kittilän kuntapäättäjä, hän kirjoittaisi kaikki oikeudelliset ja taloudelliset riskit näkyviin tilinpäätökseen ja vetäytyisi päätöksenteosta esitutkinnan ajaksi sivustalle odottamaan, mitä keskusrikospoliisin tutkinta toisi aikanaan tullessaan.

”Olen ymmärtänyt, että tämän suuntaisia neuvoja Kuntaliittokin on antanut Kittilän päättäjille.”

Eero Laesterä on seurannut Kittilän kunnallisen päätöksenteon kriisiä syksystä 2014 lähtien Suomen Kuvalehden pyynnöstä – nimenomaan kunnan riskienhallinnan näkökulmasta.

Laesterä väitteli kuntien finanssiriskeistä hallintotieteen tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2010. Kuntien riskienhallinta on hänen jokapäiväistä työsarkaansa.

”Kittilän kaltaisessa tilanteessa siitä riippumatta, miten oman asemani ja omat toimeni päätöksenteossa kokisin, vetäytyisin päätöksenteosta kunnan oikeudellisia, taloudellisia ja poliittisia riskejä pienentääkseni. Eikä merkityksetön ole myöskään maineriski, joka vaikuttaa siihen, miten kunnan päätöksentekoon voidaan luottaa.”

Hämmentävää tilanteessa on se, että Kittilän kunnan oikeudellisista riskeistä on tehty kaksi eri versiota.

Tilinpäätösasiakirjan ensimmäisessä versiossa oikeudelliset riskit on kuvattu Laesterän mielestä asiallisella ja neutraalilla tavalla. Siinä mainitaan myös hissiyhtiöön liittyvä esitutkinta.

Kunnan päätöksenteon kriisi alkoi aikoinaan nimenomaan hissiyhtiön hankintasotkuista. Toisin kuin on annettu ymmärtää, edellinen esitutkinta lopetettiin huhtikuussa 2014 asianomistajarikosten osalta syyteoikeuden puuttumisen vuoksi. Virallisen syytteen alaisista rikoksista esitutkinta lopetettiin ”ei näyttöä rikoksista” -perusteella.

Kunnanhallituksen hyväksymä tilinpäätösasiakirja on karsittu versio ensimmäisestä.

Siitä on poistettu maininnat valtakunnansyyttäjänvirastosta ja KRP:n tutkimuksista, ja siihen on lisäksi poikkeuksellisella tavalla nostettu esiin kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisesta valittaneiden nimet. Tilinpäätöksissä oikeudellisia riskejä käsiteltäessä hallinto-oikeusvalitusten saati sitten poliisille tehtyjen tutkintapyyntöjen tekijöiden nimiä ei koskaan kirjoiteta julki.

Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg lisäsi uuteen tekstiin erottamisesta valittaneiden Mäkelän ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan Inkeri Yrityksen (vas) nimet.

 

Eero Laesterän mielestä Kittilän kunnan tilanne on vaikea.

Kuntapäättäjänä hän tekisi kaikkensa, jotta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa välittyisi oikea ja rehellinen kuva kunnan taloudesta, palveluista, päätöksenteosta ja riskeistä.

Laesterä arvioi, että Kittilän kunnanhallitus saattaa tilintarkastajan – ja mahdollisesti kunnanhallituksen jäsenetkin – vaikeaan asemaan, jos tilinpäätöksessä ei tunnisteta lainkaan valtakunnansyyttäjänviraston avaamaa esitutkintaa kunnan enemmistöomistamassa yhtiössä.

”Riittää, että oleelliset tiedot kirjoitetaan auki, jotta mahdolliset riskit ovat näkyvissä. Jos Kittilän kunnan päätöksentekoon liittyvät oikeudelliset riskit toteutuisivat negatiivisesti, asioiden uudesta valmistelusta ja päätöksenteosta johtuen seuraisi myös rahoitukseen liittyviä riskejä.”

Laesterä muistuttaa, että kuntalain mukaan kunnan tulee antaa tilinpäätöksessään riittävät ja oikeat tiedot tilintarkastajalle kunnan taloudesta ja toiminnasta. Tilinpäätökseen pitää kirjata myös oikeudelliset riskit, jos sellaisia kunnalla on.

”Jos oikeudelliset riskit laukeaisivat Kittilässä, kuinka pitkälle päätöksentekoa pitäisi järjestää uudelleen – ja purkaa jo tehtyjä päätöksiä, jotta päätöksenteon luotettavuus palautuisi?”

Hän muistuttaa, että kunnallisessa päätöksenteossa on kyse paljon hienovireisimmistä asioista kuin pelkästään päätöksenteon laillisuudesta tai laittomuudesta.

”Kysymys on uskottavuudesta, luottamuksesta, hyvästä ja avoimesta hallinnosta. Kun toimitaan julkisilla verovaroilla, päätöksenteon pitää kestää julkisuutta. Jos poliisi tutkii kunnan päätöksentekoa, sen voi kirjoittaa auki tilinpäätökseen lyhyesti ja kiihkottomasti.”

 

Eero Laesterä tietää, mistä puhuu. Hänet tunnetaan kuntakentällä.

Laesterä kiertää työkseen auttamassa kuntia talouden sopeuttamistoimissa. Hän on toiminut myös kuntajakoselvittäjänä useissa kuntaliitoshankkeissa.

Työnsä Laesterä aloitti 1990-luvun puolivälissä upottaen kyynärpäänsä kriisikaupunki Karkkilaan.

”Sittemmin olen toiminut konsulttina lukuisissa kriisikunnissa sopeuttamassa taloutta ja arvioimassa taloudellisia riskejä”, hän sanoo.

Ymmärtääkseen kunnallisen päätöksenteon kiemuroita Laesterä lähti kotikuntansa Pälkäneen kunnallisvaaliehdokkaaksi syksyllä 2004 sitoutumattomana kokoomuksen listalta. Nyt meneillä on jo kolmas valtuustokausi. Laesterä on Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kuntapäättäjänä hän on yrittänyt samastua Kittilän päätöksenteon tapahtumiin ja päättäjien ratkaisuihin.

”Jos minua ja minun johtamaani luottamuselintä epäiltäisiin lainvastaisesta menettelystä, olkoonpa asia mikä hyvänsä ja vaikka uskoisin menetelleeni ehdottoman oikein, niin vetäytyisin prosessin ajaksi kokonaan päätöksenteosta”, hän pohtii.

”En uskaltaisi heittää epäilyksen varjoa päätöksenteon laillisuuden päälle.”

 

Katsotaan tarkemmin, mistä on kyse. Apuna ovat Kittilän kunnan omat pöytäkirjat, jotka ovat julkisia.

Näin temppu tehtiin eli kuinka Kittilän kunnan tilinpäätöksen oikeudellisista riskeistä katosivat tutkinnat, jotka kohdistuvat kunnan enemmistöomistamaan hissiyhtiöön ja kuntapäättäjien toimiin hissiyhtiön tapahtumien ympärillä:

Kittilän kunnan tilinpäätös 2014 – tai tasekirja – on ensimmäinen asiakirja, jossa kunnan tulisi selvittää oikeudellisia riskejä viime vuodelta. Tilinpäätöstä on käsitelty kahdessa kunnanhallituksen kokouksessa: 25. toukokuuta ja 1. kesäkuuta.

Parhaiten hankalan ja monimutkaisen asian tiivistää kunnanhallituksen jäsenen Hille Kuusiston (kok) jättämä eriävä mielipide kunnanhallituksen kokouksessa 1. kesäkuuta.

Kuusisto nostaa esille 25. toukokuuta kokoukseen tuodun tilinpäätösasiakirjan, jossa oikeudellisista riskeistä mainittiin näin:

”Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöksellä käynnistettiin v. 2014 uudelleen Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvät tutkimukset. Samalla käynnistettiin asiakokonaisuuteen liittyen tutkimukset kunnan päättäjien toimista asiassa.

Kunnanvaltuusto erotti päätöksellään 17.11.2014 §59 kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Päätöksestä käynnistettiin poliisitutkinta joka liitettiin samaan asiakokonaisuuteen kuin em. hissihankintaan ja kunnan päättäjien toimintaan liittyvä tukinta.

Toimintakertomuksen laadinnan aikana tutkinta on kesken.

Kunnanjohtajan erottamisesta on tehty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Toimintakertomuksen laadinnan aikana valitusten käsittely on kesken.
Kunnan hallintoon ja päätöksentekoon liittyvien vaikutusten lisäksi asiaan liittyy merkittävä taloudellinen riski, mikäli valtuuston erottamispäätös kumotaan.”

Kunnanhallituksen kokoukseen 1. kesäkuuta vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg toi uuden, muokatun esityksen. Nyt Oikeudelliset riskit -kohdassa todettiinkin näin:

”Kunnanvaltuusto erotti päätöksellään 17.11.2014 §59 kunnanjohtaja Anna Mäkelän. Anna Mäkelä ja Inkeri Yritys tekivät päätöksestä valituksen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Sen lisäksi Anna Mäkelä teki tutkintapyynnön päättäjien toimista irtisanomiseen liittyen. Tutkinta asian osalta on kesken. Kunnanjohtajan erottamisesta on tehty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Toimintakertomuksen laadinnan aikana valitusten käsittely on kesken.”

Tämä esitys hyväksyttiin kunnanhallituksessa sellaisella lisäyksellä, että Anna Mäkelän erottamissyyksi lisättiin ”luottamuspula”.

Hille Kuusisto kirjoittaa eriävässä mielipiteessään näin:

”Mielestäni kunnanhallitukseen 25.5.2015 tuotu esitys oikeudellisista riskeistä olisi ollut totuudenmukainen sekä tosiasiat tunnustava. Uusi, vt. kunnanjohtajan  kunnanhallitukseen 1.6.2015 tuoma analyysi oikeudellisista riskeistä on mielestäni harhaanjohtava. Siitä on jätetty pois 25.5.2015 päivätyn esityksen ensimmäinen ja viimeinen kappale, jotka sisältävät kiistattomia tosiasioita. Lisäksi 1.6.2015 päivätyssä tekstissä on tietoa Anna Mäkelän tekemästä tutkintapyynnöstä. Tieto tutkintapyynnön tekijästä ei ole julkinen eikä kuulu mielestäni muutenkaan tilinpäätökseen.”

Ja eriävän mielipiteensä Kuusisto päättää näin:

”25.5.2015 päivätyssä esityksessä oli mielestäni kaikki tarvittavat tiedot, jotka voivat auttaa tilintarkastajaa tai ketä kuntalaista tahansa tarkastelemaan Kittilän kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2014 oikeudellisten riskien osalta.”

Kuusisto kieltäytyi allekirjoittamasta tilintarkastajalle annettavaa vahvistusilmoitusta, jossa vakuutetaan, että tilinpäätöksessä on annettu riittävät ja oikeat tiedot.

Vahvistusilmoituksessa vt. kunnanjohtaja ja paikalla olleet muut kunnanhallituksen jäsenet allekirjoittivat muun muassa nämä lauseet:

”Tiedossamme ei ole kuntaa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta jättämisiä, jotka vaikuttavat hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen —, ja johon on osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.”

Ja edelleen:

”Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.”