Datajournalismi todistaa Venäjän vaalivilpin

datajournalismi
Teksti
Marko Hamilo
Venäjän vaalitulosta protestoitiin laajoilla mielenosoituksilla muun muassa Moskovassa 10. joulukuuta. Kuva Juri Kadobnov / AFP / Lehtikuva.


Venäjän duuman vaalit eivät olleet reilut, mutta kuinka paljon Yhtenäisen Venäjän saamassa kannatuksessa oli suoranaista vilppiä? YouTubessa levinneet yksittäiset videot tekaistujen äänestyslippujen lisäämisestä uurnaan voivat todistaa vain sen, että vilppiä on ylipäätään ollut, mutta ne eivät kerro mitään sen laajuudesta.

Datajournalismin keinoin on kuitenkin pystytty – pelkästään virallisiin lähteisiin tukeutuen – osoittamaan se, mitä vaalitarkkailijat ja muut yksittäiset havainnoijat ovat vain ounastelleet. Mitä ilmeisimmin vaalivilppi oli systemaattista ja selittää ison osan Yhtenäisen Venäjän kannatuksesta.

Helsingin yliopistossa taloustiedettä opiskeleva Anton Nikolenko popularisoi suomenkielisellä blogillaan nykyään vaalitarkkailijana toimivan venäläisen fyysikon Sergei Shylkinin tekemää data-analyysiä, jonka yhdysvaltalainen Esquire-lehti on julkaissut venäläisessä versiossaan. Toinen Nikolenkon käyttämä lähde on Moskovan teknillisessä yliopistossa opiskelleen matemaatikko Evgeni Bogerin blogi.

Äänestysvilkkaus eri maiden vaaleissa jakautuu äänestyspaikoittain normaalisti eli muodostaa kellokäyrän muotoisen jakauman. Suurimmalla osasta äänestyspaikoista äänestysprosentti on siis hyvin lähellä koko maan keskiarvoa, ja hyvin harvoilla äänestyspaikoilla äänestysprosentti on lähelläkään nollaa tai sataa. Venäjälläkin kellokäyrän alku kaartuu samalla tavalla kuin vertailumaissa. Mutta kellokäyrän huipun jälkeen kuvaaja on omituisella tavalla koholla. Ilmiö, jossa äänestysaktiivisuus käyttäytyy oudosti, on ollut selvä jo aikaisemmin ja vahvistunut joka vaaleissa 2003 parlamenttivaaleista alkaen.

Elleivät Venäjän äänestyspaikat jakaudu jotenkin poliittisesti hyvin erikoisella tavalla, luonnollisin selitys tälle poikkeamalle on se, että keskimääräistä korkeampien äänestysprosenttien äänestyspaikoista useimmilla on lisätty uurniin tekaistuja äänestyslippuja. Tämä selitys vaatii kuitenkin lisää tukea aineistolta.

Datasta löytyykin kummallisuuksia, joiden selittäminen ilman vaalivilppiä on lähes mahdotonta. Äänestysprosentin kuvaajan kohdissa 70 %, 75 %, 80 % ja niin edelleen on pienet piikit.

Vaalivilppi
Ruutukaappaus Esquire.ru-sivustolta. Vaaka-akselilla äänestäneiden osuus, pystyakselilla äänestyspaikkojen määrä.

”Tämä voidaan selittää kahdella tavalla. Joko äänestäjät usealla äänestyspaikalla järjestäytyvät pyrkiäkseen tiettyyn tasalukuäänestysprosenttiin”, Nikolenko piruilee. ”Tai sitten viranomaiset manipuloivat äänestystuloksia päästäkseen tiettyyn tavoitteeseen. On kuitenkin selvä, ettei vapaissa vaaleissa kuvaaja käyttäytyisi tuolla tavalla.”

Mutta kuka hyötyy näistä ylimääräisistä äänistä? Äänestysaktiivisuus ei datan perusteella selitä muiden puolueiden kannatusta, mutta selittää suoraan Yhtenäisen Venäjän kannatuksen.

”Suomessakin toki usein puhutaan, saako joku puolue kannattajansa liikkeelle. Toki esimerkiksi Vasemmistoliitolle on tärkeää että Kontulassa äänestää mahdollisimman moni”, Nikolenko pohtii.

Yhtenäisen Venäjän kannatus on gallupien mukaan lähes puolet äänioikeutetuista.

”Tuntuuko järkeenkäyvältä selitykseltä, että valtapuolue on palvellut heitä niin hyvin, että he eivät vaivaudu helposti uurnille äänestämään, vaikka puoluetta kannattavatkin”, Nikolenko ihmettelee.

”Ja sitten puoluepamput yrittävät eri alueilla aktivoida ihmisiä ja saavat hyvin erilaisia tuloksia aikaan väliltä 20 % – 100 %, samaan aikaan kun opposition kannattajat ovat yhtä aktiivisia kaikkialla?”

Nikolenkon johtopäätös on, että Venäjällä on viimeiset kymmenen vuotta systemaattisesti väärennetty vaalitulos laittamalla tekaistuja äänestyslipukkeita vaaliuurnaan. Sen lisäksi, että Venäjältä puuttuu vapaa tiedonvälitys eikä kaikkia oppositiopuolueita päästetä osallistumaan vaaleihin, Nikolenkon arvion mukaan ”valtapuolueen kannatuksesta 5-15 prosenttiyksikköä on saatu vaaliväärennöksillä”.

Aiheesta lisää
Venäjän vaalit: Putinin puolue menetti valtaansa
Kapina Venäjällä – tyytymättömyys Putinin valtaa kohtaan kasvaa