Tiede yhdistää: Iranin ja USA:n ympäristöntutkijat tapaavat Suomessa

Iran
Teksti
Petri Pöntinen

Iranilaiset haluavat ottaa oppia suomalaisesta ympäristöosaamisesta.

kierratysponttoja
Materiaalin kierrätys on yksi tapa suojella ympäristöä. Kuva Ville Myllynen / Lehtikuva

Iranin ja USA:n ympäristötutkijat tapaavat Haikon kartanossa 14.-15.9. Kuka ehdotti Suomea tapaamispaikaksi, koordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki?

”Aloite tuli iranilaisilta. He haluavat oppia suomalaisesta ympäristöosaamisesta.”

USA:n ympäristöongelmat tunnetaan. Mitkä ovat polttavimmat teemat Iranissa?

”Veden riittävyys ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat varmasti esillä tapaamisessa.”

Tiedetapaamisen toivotaan lieventävän maiden kiristyneitä suhteita. Miten se voi onnistua, kun Iranissa poljetaan parhaillaan demokratiaa näytösoikeudenkäynnein?

”En uskalla ottaa kantaa poliittisiin asioihin. Me keskitymme ympäristötiedon vaihtamiseen. Toki etenkin Iranin yliopistojen edustajilla on suhteita maansa päättäjiin.”

Millaiset USA:n ja Iranin tiedemaailman välit ovat?

”Olen hämmästynyt, että maiden tiedeakatemiat ovat tehneet kulissien takana yhteistyötä jo vuosien ajan.”