Kiina innostui tekoälystä oikeudessa: robotti tutustuu aiempiin tuomioihin ja kirjoittaa ison osan tuomiolauselmista

Myös Yhdysvalloissa tekoälyä on testattu tuomareiden apuna. Siellä suhtautuminen on ollut ristiriitaisempaa.

Kiina
Teksti
Mika Horelli

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Kiinan Hainanin maakunnan korkein oikeus on ryhtynyt käyttämään tekoälysovelluksia oikeusprosessin apuna.

Tekoäly poimii asiakirjoista automaattisesti tärkeimmät kohdat, hakee vastaavista rikoksista annetut aikaisemmat tuomiot ja kirjoittaa merkittävän osan tuomiolauselmista automaattisesti.

Valtiollisen China Daily -lehden mukaan tämä nopeuttaa oikeudenkäyntejä.

Järjestelmän kehittäjien mielestä sen suurin etu on oikeuskäytännön yhdenmukaistuminen ja tuomarien inhimilliseen harkinnan merkityksen väheneminen.

Tekoälyn uskotaan myös kykenevän arvioimaan ihmistuomareita paremmin rikoksen uusimisen todennäköisyyden.

Kiinan oikeusviranomaisten mukaan tekoäly hyödyttää erityisesti nuoria tuomareita, joilla ei vielä ole vanhempien kollegojensa veroista kokemusta ja oikeushistorian tuntemusta.

Kiinan korkein oikeus on jo kiitellyt Hainanin pilottihanketta ja suosittelee tuomioistuinkäytäntöjen automatisointia tekoälyn avulla alemmissa oikeusasteissa ja muuallakin Kiinassa.

Jo aiemmin Kiina on valjastanut tekoälyn yhä laajemmin poliisiensa tueksi. Maa pyrkii muun muassa kaiken kattavaan koko väestön kameraseurantaan.

Tekoäly kykenee ainakin teoriassa tunnistamaan jokaisen kansalaisen kasvot ja erottamaan ne. Jokaisen yksilön liikkeitä voidaan seurata kaikkialle ulottuvan kameraseurannan tietokannoista katkeamatta niin reaaliajassa kuin jälkeenpäin rikostutkinnan työkaluna.

 

Tekoälyn käyttöä oikeuslaitoksessa on testattu myös Yhdysvalloissa, jossa tekoäly valjastettiin auttamaan vapautuvien vankien ehdonalaiskäsittelyssä. Maassa on maailman kaikista valtioista eniten vankeja suhteutettuna väkilukuun, joten työsarkaa riittää.

Tekoäly arvioi yhteyttä vankien henkilökohtaisten olosuhteiden ja rikoksen uusimisen todennäköisyyden välillä.

Järjestelmän puolustajien mukaan tekoälyn käyttö johtaa aiempaa tasapuolisempiin ehdonalaisratkaisuihin ja sitä myötä turvallisempaan yhteiskuntaan.

Kriitikkojen mielestä tekoäly oikeudenkäynneissä johtaa vain aiempien vääryyksien kertautumiseen ja vahvistumiseen.

Esimerkiksi alemman tulotason on havaittu korreloivan rikoksen uusimisriskin kanssa. Tästä tekoäly päätyy johtopäätökseen, että köyhä vanki kannattaa pitää telkien takana ja varakas päästää ehdonalaiseen.

Kriitikoiden mielestä huomio pitäisikin kiinnittää rikollisuutta synnyttävien tekijöiden ennaltaehkäisyyn yhteiskunnassa.