SK:n lukijoilta: Digijättejä ei saa päästää käyttämään valtaa ilman poliittisten päättäjien asettamia sääntöjä

Digijättejä ei saa päästää käyttämään valtaa ilman poliittisten päättäjien asettamia sääntöjä.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Digijättejä ei saa päästää ohjaksiin

Anu Koivunen toi SK:ssa 39/2021 esiin digijättien roolin maailmanlaajuisina vallankäyttäjinä ja toivoi niiden kutsumista Etykin 50-vuotisjuhlien hengessä huippukokoukseen poliittisten päättäjien rinnalle.

Ehdotus on mitä ajankohtaisin, mutta lapsi uhkaa mennä pesuveden mukana. Poliittisten päättäjien täytyy asettaa agenda ja säännöt. Digijätit saavat jäädä kokouksessa vieraiden rooliin, ettemme ojenna niiden nokkamiehille enempää demokratian ohjaksia.

Käynnissä on historiallinen teknologian ja talouden murros, jossa digitalisaatio ja datatalous mahdollistavat hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden voimakkaan kasvun. Hyödyt eivät kuitenkaan ole jakautuneet tasaisesti. Lisäksi on pohdittu, että ison osan viestinnästä keskittyminen yksittäisille yhtiöille voi olla uhka moniääniselle demokratialle.

Datan hallinnasta kamppaillaan ympäri maailman. Koko demokraattinen järjestelmä perustuu oletukseen autonomisista yksilöistä, jotka pystyvät itsenäisiin päätöksiin. Jos ihmisten manipulointi onnistuu laajasti, poistuu demokratian perusta.

Ongelman ratkaisuun tarvitaan sekä sääntelyä että uusien kansalaistaitojen opettamista, uudenlaista reilua datataloutta. Siinä dataa jaetaan nykyistä vapaammin eri toimijoiden välillä, mutta yksilöiden luvalla ja ehdoilla – ei digijättien.

Kristo lehtonen

Johtaja, Sitra