Miesten hedelmättömyys lisääntyy Suomessakin

Lapsettomuus lisääntyy edelleen länsimaissa. Keskeisin selitys on lasten hankkiminen yhä vanhempana. Vuosien myötä hedelmällisyys laskee ja ihminen ehtii altistua erilaisille infektioille ja sairauksille, jotka vaikeuttavat lisääntymistä.

Mikäli raskaus ei ala, parit toisaalta hakeutuvat hoitoihin aikaisempaa nopeammin. Uusien tekniikoiden avulla pystytään hoitamaan pariskuntia, joita ei aikaisemmin voitu mitenkään auttaa.

Yhä useammin syy lapsettomuuteen on miehessä. Karkeasti arvioituna joka kolmannessa tapauksessa vikaa löytyy miehestä, joka kolmannessa tapauksessa naisesta ja joka kolmannessa syitä löytyy molemmista. Noin 10 prosentissa lapsettomuuden syytä ei saada selville.

Miesten sperman laatu on huonontunut länsimaissa. Se on todettu Suomessakin. Siittiöiden määrä spermassa on pudonnut puoleen 1950-luvustaja on edelleen laskussa. Keskeisenä syynä ovat länsimaiset elintavat ja ravintottumukset sekä ympäristön kemiallisen kuorman lisääntyminen.

Lapsettomuustapauksissa sperman laatua on tutkittu sperma-analyysillä, joka paljastaa muun muassa siittiöiden määrän, liikkumiskyvyn ja vasta-aineet.

Tupakka ja päihteet riski

Nyt on päästy askel eteenpäin. Suomessa on otettu käyttöön espanjalaisten kehittämä ja jo useissa maissa käytetty SCD (Sperm Chromatin Dispersion) menetelmä, ensimmäisenä Felicitas-Klinikalla.

Kyseessä on sperman testi, jonka avulla selvitetään siittiöiden DNA-rakenteen eheyttä. Siittiöiden DNA-rakenne saattaa nimittäin piIkkoutua ja tämä vaikuttaa merkittävästi hedelmällisyyteen. Munasolu ei hedelmöity tai jos hedelmöittyy, raskaus keskeytyy nopeasti. Tämä saattaa selittää toistuvat keskenmenot.

Uuden testin antama tieto auttaa kohdentamaan hoidot täsmällisemmin.

Tiedetään useita riskitekijöitä, jotka aiheuttavat DNA-muutoksia siittiöissä. Näitä ovat eräät sairaudet, kuten diabetes ja tietyt lääkkeet. Riskitekijöitä ovat myös korkea ikä, tupakka, päihteet sekä vitamiinien ja hivenaineiden puute ravinnossa. Myös ympäristön saasteet, kivesten kohonnut lämpötila tai kova kuume voivat aiheuttaa muutoksia siittiöissä. Kivesten lämpötila voi nousta esimerkiksi pitkäaikaisessa istumatyössä, missä kivespussit ovat liian lähellä kehoa.

Siittiöiden kunto saattaa parantua, mikäli näitä tekijöitä muutetaan, esimerkiksi lopetetaan tupakointi. Apua voi tulla myös siitä, että hoidetaan infektiotja leikataan mahdolliset kivespussien lämpötilaa kohottavat kiveskohjut.

Kovan kuumeen aiheuttama dna:n pilkkoutuminen menee itsestään ohi noin kolmen kuukauden kuluessa, mikä on uusien siittiöiden kypsymisaika.

Ei turhia hoitoja

Mahdollisia riskitekijöitä voidaan poistaa, mutta varsinaista hoitoa DNA-muutoksiin ei ole. Raskauden alkamisen mahdollisuus on heikko, mikäli pilkkoutuneiden siittiöiden osuus on yli 30 prosenttia. Tämäkin tieto on lasta toivovalle parille tärkeä.

Lapsettomuuden syy selviää, ja pari välttyy niin turhilta hoidoilta kuin toistuvilta pettymyksiItä.

Tuloksettomien hoitojen vähentyminen tuo myös taloudellista säästöä sekä hoidettaville että yhteiskunnalle.

Tutkimustyö ongelman ympärillä jatkuu. Parhaillaan kehitetään menetelmiä, joilla voitaisiin erottaa terveet siittiöt DNA-rakenteeltaan pilkkoutuneistaja käyttää vain terveitä hedelmöitykseen. Tulevaisuudessa häämöttää siis uusia hoitoja.

Lisää aiheesta

Tupakka heikentää miehen hedelmällisyyttä