Yleistajuinen tietokirjallisuus on tärkeä kirjallisuudenlaji

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Mihin kaikkeen yleistajuisesta tietokirjasta on?

Käynnissä oleva debatti on keskittynyt paljolti korostamaan eroja tietokirjallisuuden eri lajien välillä. Keskustelu on ollut melko mustavalkoista ja yksinkertaistavaa. Vastakkain on asetettu tutkijoiden kirjoittama tutkimuskirjallisuus ja tutkimustietoa yleistajuistava yleinen tietokirjallisuus. (Tietokirjallisuuden eri lajeja voi katsella vaikka Suomen tietokirjailijoiden sivuilta.)

On esitetty, että kun tutkimuskirjallisuudessa käytetään alkuperäislähteitä ja syntyy uutta tietoa, yleistajuisen tietokirjallisuuden osaksi jää pelkästään referoida jo olemassaolevaa tietoa (käytännössä siis muiden kirjoittamia tekstejä). 

On väitetty, ettei yleistajuiselta tietokirjallisuudelta olisi lupa odottaa mitään muuta kuin referaattia eli muilta lainattuja, koottuja ja tiivistettyjä ajatuksia, ajatuskulkuja ja käsitteitä, eikä niiden alkuperän kertominen tarkasti olisi kovin oleellista.

Yleistajuisen tietokirjallisuuden tekijänä ja tuntijana tällainen puhe tuntuu väärältä. Uskon, että kunnianhimoisesti ja huolellisesti tehty yleistajuinen tietokirjallisuus voi tuottaa maailmaan uusia ajatuksia ja uusia tärkeitä näkökulmia. Vaikka ne eivät sisältäisi uutta alkuperäistietoa, myös vanhan tiedon uudenlainen yhdistely ja uusien johtopäätösten tekeminen on arvokasta.