Tee palvelus äidinkielellesi – yleistajuista tiedettä!

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Suomen kielen lautakunta julkaisi eilen harvinaisen vetoomuksen kotimaisten kielten puolesta. Lautakunta on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on ottaa kantaa kielipoliittisiin kysymyksiin sekä antaa suosituksia kielenkäyttöön. Vetoomuksen voi lukea tästä linkistä.

Lautakunta luetteli kannanotossaan neljä huolenaihetta. Ne ovat – kansalliskielten käyttöalan kaventuminen – yhteiskunnan toimintaa vaikeuttava yleiskielen hallinnan heikkeneminen – suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys – vähemmistökielten ja maahan tulleiden oman äidinkielen opetus.

Itseäni koskettaa erityisesti ensimmäinen kohta, koska se on yhteydessä tieteen ja tiedeviestinnän maailmaan. Olen kirjoittanut aiheesta useaan otteeseen, ja tekstin lopusta löytyy linkkejä joihinkin vanhoihin kirjoituksiini.

Lyhyesti sanottuna ajatukseni on tämä: Jotta suomi (tai jokin muista kielistämme) pysyy elinvoimaisena, sillä täytyy pystyä keskustelemaan kaikista maailman asioista. Siksi on erityisen tärkeää kirjoittaa ja puhua suomeksi tieteestä.

Suomen kielen lautakunta sanoo vetoomuksessaan saman asian näin: ”Kielen riittävyys kaikille tiedon ja tieteen aloille voidaan varmistaa vain käyttämällä kieltä siellä, missä inhimillisen ymmärryksen rajoja siirretään yhä uusille alueille. Äidinkielen rooli ymmärtämisen ja tiedon tuottamisen välineenä on myös korvaamaton, ja sen syrjäyttäminen vieraalla kielellä heikentää tietotyön huippusuoritusten edellytyksiä.”