Blogit

Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Lukion matematiikan ajopuuteoria

Blogit Tarinoita tieteestä 17.5.2016 15:24
Tiina Raevaara
Tiina Raevaara - avatar
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Kirjoitin Suomen Kuvalehden printtilehden puolelle lukion pitkän matematiikan sekä yliopistojen luonnontieteellisten koulutusohjelmien laskevasta suosiosta. Pitkän matikan suorittaneet ylioppilaat ovat korkeakouluissa haluttuja, ja matematiikan pitkästä oppimäärästä on hyötyä jopa valtaosassa koulutusohjelmia. Pohdiskelin kolumnissa, millaiset tekijät vaikuttavat lukiolaisen matematiikkavalintaan. Pidennän pohdintaa tässä.

Kyselin tuttaviltani heidän kokemuksiaan valinnasta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä. Seuraaviin seikkoihin kiinnitin huomiota:

Sukupuoliasenteet. On vaikea puhua sukupuoliin liittyvistä stereotypiosta vahvistamatta niitä (tai korostamatta sukupuolen merkitystä ylipäätään). Stereotypiosta kannattaa kuitenkin puhua silloin, kun ne ovat esteinä ihmisille, ja valitettavan usein matematiikka esitetään edelleen miesten hommana.