Jos et muista minua, olet prosopagnostikko

Profiilikuva
Tiina Raevaara on filosofian tohtori ja kirjailija.

Kun aiemmin normaalivaihtelun piiriin kuuluneesta ominaisuudesta aletaan puhua lääketieteellisenä ongelmana, kyse on medikalisaatiosta.

Hyväksi esimerkiksi medikalisaatiosta sopivat vaikkapa keskittymisongelmat. Ihmisten keskittymiskyky vaihtelee sen mukaan, millaiset synnynnäiset luonteenpiirteet heillä on tai millaisessa tilanteessa he ovat. Vaihtelu paitsi yksilöiden, myös eri tilanteiden välillä on normaalia, mutta puhumme nykyään helposti ADHD:sta tai ADHD-piirteistä. Varsinainen ADHD on kuitenkin jotain muuta kuin levottomuus tai huono keskittymiskyky.

Medikalisaatio-termiä käytetään usein, kun halutaan kritisoida lääketeollisuutta. Lääketeollisuuden ajatellaan haluavan muuttaa kaikki poikkeavuutemme ja persoonalliset piirteemme sairauksiksi, joihin sitten tarjotaan kalliita lääkkeitä.

Ehkä kyse on kuitenkin terveystermien korostumisesta omassa puhetavassamme. Me itse tartumme mielellämme kaikkiin tarjolla oleviin diagnooseihin ja selitämme niillä omia ja läheistemme taipumuksia. On toki luonnollista, että ihmiset pitävät selityksistä. On myös helpottavaa löytää ongelmalleen nimi.

Millaiset vaivat ja ongelmat sopivat medikaalisaation polttoaineeksi?