Blogit

Biologi Tiina Raevaara tutkailee tieteen maailmaa kaunokirjailijan aivoin.

Jos et muista minua, olet prosopagnostikko

Blogit Tarinoita tieteestä 17.5.2014 14:08
Tiina Raevaara
Tiina Raevaara - avatar
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja kirjailija.

Kun aiemmin normaalivaihtelun piiriin kuuluneesta ominaisuudesta aletaan puhua lääketieteellisenä ongelmana, kyse on medikalisaatiosta.

Hyväksi esimerkiksi medikalisaatiosta sopivat vaikkapa keskittymisongelmat. Ihmisten keskittymiskyky vaihtelee sen mukaan, millaiset synnynnäiset luonteenpiirteet heillä on tai millaisessa tilanteessa he ovat. Vaihtelu paitsi yksilöiden, myös eri tilanteiden välillä on normaalia, mutta puhumme nykyään helposti ADHD:sta tai ADHD-piirteistä. Varsinainen ADHD on kuitenkin jotain muuta kuin levottomuus tai huono keskittymiskyky.

Medikalisaatio-termiä käytetään usein, kun halutaan kritisoida lääketeollisuutta. Lääketeollisuuden ajatellaan haluavan muuttaa kaikki poikkeavuutemme ja persoonalliset piirteemme sairauksiksi, joihin sitten tarjotaan kalliita lääkkeitä.