Vake korjaa toimitusjohtajansa lausuntoja: Sipilän toimitusministeristön toimivalta ei sittenkään selvä

Vaken mukaan päivän aikana oli selvinnyt, että asia ei olekaan selvä.

Juha Sipilä
Teksti
Salla Vuorikoski

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Valtion kehitysyhtiö Vakesta korjataan toimitusjohtaja Taneli Tikan kommentteja, jotka liittyvät Juha Sipilän toimitusministeristön rooliin Vaken asioissa.

Tikan lausunnoista kerrottiin aiemmin päivällä Suomen Kuvalehdessä. Tikka oli kertonut Twitterissä, että maan hallituksen muuttumisella toimitusministeristöksi ei ole vaikutusta Vaken sijoituspäätösten tekemiseen.

Vahvistus on tullut suoraan asianomaisilta tahoilta, useammaltakin henkilöltä ja täysin yhtenäisesti: päätöksiä voidaan tehdä”, Tikka totesi.

Tikka vahvisti lisäksi, että tieto tuli pääministerin erityisavustajalta.

Pitää paikkaansa. Lisäksi olen asiasta itsekin keskustellut yhden valtioneuvoston jäsenen kanssa. Tulee siis monesta suunnasta ja monelta henkilöltä sama; näyttää täysin selvältä”, hän kirjoitti.

 

Jutun julkaisun jälkeen Vaken sidosryhmäjohtaja Saara Mattero otti yhteyttä toimitukseen. Hänen mukaansa päivän aikana on selvinnyt, että asia ei olekaan selvä.

Mahdolliset sijoituspäätökset katsotaankin tapauskohtaisesti, tarvittaessa esimerkiksi oikeuskanslerin kanssa.

Viittaus erityisavustajaan liittyi Matteron mukaan siihen, että Vakelle oli hallituksen kaatumisen jälkeen kerrottu valtioneuvoston istuntojen jatkuvan normaalisti.

Tästä Vakessa oli syntynyt oletus siitä, että jos istunnot jatkuvat, myös sijoituspäätöksiä voidaan tehdä niissä. Kaikki Vaken päätökset tekee valtioneuvosto virkamiesten esityksestä.

 

Vuonna 2016 perustettuun Vakeen on siirretty valtion omistuksia, muun muassa noin kahden miljardin euron arvoinen potti Nesteen osakkeita. Sijoituksia voidaan tehdä esimerkiksi myymällä osakeomistuksia tai niiden tuottamilla osinkotuloilla.

Vake kertoo tehtäväkseen ”korkean teknologian edelläkävijyysyritystoiminnan” edistämisen.

Lisäksi se sanoo edistävänsä hankkeita, joilla on ”merkittävä myönteinen vaikutus Suomen elinkeinorakenteeseen, kotimaiseen omistajuuteen, tulevaisuuden osaamiseen ja työhön sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen globaalissa taloudessa”.