Vääristääkö Helsingin kaupunki kilpailua työpaikkojen ruokaloissa?

Fazer
Teksti
Pekka Anttila
Työpaikkaruokailu
Tämän merkitys vähenee bisneksenä? Ruokapalveluja tarjoavat firmat saavat tulojaan entistä enemmän muista palveluista. Kuva Jaakko Avikainen / Lehtikuva.

Työpaikkojen ruokailupalveluja tarjoavat yritykset laajentavat nyt toimintaansa kovaa vauhtia. Alan kaksi suurinta peluria Sodexo ja Fazer ovat lisänneet palvelujaan rajusti. Yhä suurempi osa yhtiöiden liikevaihdosta syntyy muualla kuin työpaikkojen ruokaloissa.

Esimerkiksi Sodexo kauppaa ruokailupalveluja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Mutta tämän lisäksi se panostaa voimakkaasti kaikkiin kohdeyrityksen toimintaan liittyviin palveluihin. Toimitusjohtaja Lars Finerin mukaan Sodexo tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä kokonaispalvelupaketteja. Idea on, että jatkossa asiakkaat hankkisivat kaikki palvelut yhdestä osoitteesta.

“Yritys voi tilata meiltä esimerkiksi siivous-, postitus- ja puhelinvaihdepalvelut, vartioinnin ja kiinteistön teknisen huollon. Suuntaus on nyt se, että sellaiset palvelut ulkoistetaan, joilla ei ole suoranaisesti tekemistä yhtiön perusliiketoiminnan kanssa”, Finer sanoo.

Sodexon suurin kilpailija on Fazer Food Services (ent. Amica). Sen osuus sopimusruokailumarkkinoista on noin puolet. Kiinteistöpalveluja hoitamaan Fazerilla on erillinen yhtiö, Blue Service Partners.

Lars Finerin mukaan noin 80 prosenttia Sodexon liikevaihdosta tulee ruokailupalveluista ja 20 prosenttia muista palveluista. Tavoitteena on nostaa muiden toimintojen osuus 40 prosenttiin. Samalla voitaisiin poistaa yrityksiltä hallinnoimisen kivireki.

“Asiakasyritys saattaa ostaa palveluita monelta eri toimittajalta, jolloin niiden hallinnoiminen tulee raskaaksi. Jos me otamme koko palveluketjun hoitaaksemme, yrityksen ei tarvitse tietää kuin kohdepäällikkömme nimi ja puhelinnumero. Hän huolehtii kaikista toiminnoista”, Finer kertoo.

Markkinoille on odotettavissa maltillista kasvua, kun taloustilanne palaa ennalleen ja myös kaupungit, kunnat sekä sairaanhoitopiirit miettivät toimintojaan uusiksi. Uusia säästökohteita etsitään juuri tukipalveluista, jotka ovat harvalle yritykselle keskeisiä tuloksenteon kannalta.

Mukavasti kasvavia markkinoita kuitenkin hiertää Helsingin kaupungin kokonaan omistaman Palmian rooli. Kilpailijat katsovat, että samoilla apajilla onkivan Palmian asema ja toiminta vääristää kilpailua, koska se toimii liikelaitoksena kaupungin taseen suojissa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n (MaRa) toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan tilanne on muille yrityksille hankala.

“Liikelaitoksena Palmialla on huomattavia etuja muun muassa rahoituksen suhteen. Sillä on takanaan kaupunki ja kaupungin luottoluokitus. Muut yksityiset yritykset joutuvat hakemaan rahoitusta pääomamarkkinoilta”, Lappi sanoo.

Palmia huolehtii muun muassa päiväkotien, koulujen ja sairaaloiden päivittäisistä aterioista. Timo Lappi hämmästelee sitä, että Palmia on ryhtynyt tarjoamaan palvelujaan myös yksityistilaisuuksiin.

Verkkosivuillaan Palmia kertoo huolehtivansa päivällisten, valmistujaisjuhlien, syntymäpäivien ja kodin muiden tilaisuuksien ruokatarjoiluista. “Valmistamme aterian, somistamme pöydän ja tarvittaessa myös tarjoilemme”, Palmia mainostaa.

“Ravintola- ja henkilöstöravintola-alalla on paljon tarjontaa ja yksityisten yritysten välistä reilua kilpailua. Miksi kaupunki ryhtyy vääristämään kilpailua?” Lappi ihmettelee.
Hänen mukaansa Palmia pitäisi yhtiöittää. Helsingin kaupungilta kerrotaan, että Palmian yhtiöittäminen ei ole käsittelyssä.

Helsingin seudun kauppakamari ja MaRa tekivät noin vuosi sitten kantelun Palmian toiminnasta EU:n komissiolle. Ratkaisua odotellaan nyt kuluvan vuoden aikana.
Kantelun mukaan Palmian toiminta rikkoo Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen säännöksiä. Yhtiöön sovelletaan elinkeinotoiminnan verovapautta ja alennettua verokantaa, ja lisäksi Palmia on vapautettu kiinteistöverosta.

Palmia on vapautettu myös varainsiirtoverosta sen hankkiessa kiinteistöjä. Palmian oikeudellinen asema sulkee pois konkurssin mahdollisuuden, kantelussa esitetään.