Suurten ongelmien unohtaminen keljuttaa Karvista

Jouko Karvinen
Teksti
Karri Kokko

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kertoo yllättyneensä siitä, että metsäteollisuuden todellinen suuri ongelma on jäänyt pimentoon Kemijärvi-jupakan aikana.

Jouko Karvinen painottaa, että viidesosa Suomen puunkäytöstä on uhattuna vuoden lopussa. Venäjä nostaa ensi vuoden alussa puun vientitullinsa niin korkeiksi, ettei puuta enää kannata ostaa Venäjältä.

Karvinen muistuttaa, että metsäteollisuudessa on kyse suoraan 60 000:sta ja välillisesti 200 000 työpaikasta.

Stora Enso perustelee Kemijärven ja Summan tehtaiden lopettamista tarpeella päästä eroon kalliista tuontipuusta. Yhtiön mukaan Kemijärven sellutehtaan käyttämä puu tarvitaan Veitsiluodon ja Oulun tehtailla, joilla tuontipuun määrää voidaan vähentää päätöksen ansiosta.

Summan paperitehtaan toiminta on perustunut suureksi osaksi tuontipuulle. Summan tehtaalla on Stora Enson mukaan myös pysyviä kannattavuusongelmia.

Karvinen korostaa, ettei yhtiön näkemys kotimaisen puun riittävyydestä ole muuttunut. Kemijärvellä on vedottu siihen, että Itä-Lapin metsissä on tarpeeksi puuta sellutehtaan pitämiseksi käynnissä.

Stora Enso yrittää löytää korvaavaa yritystoimintaa lakkautettaville tehtailleen. Karvisen mukaan osa esille tulleista ehdotuksista pohjautuu Itä-Lapin metsien käyttöön, mikä tukee myös Stora Enson kuitupuun hankintaa.

Hän vakuuttaa, että Kemijärvelle on mahdollista löytää taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ja tukea samalla alueellisesti tärkeätä Itä-Lapin metsätaloutta.

Tukipaketti tuplattu

Karvinen arvioi, että mahdollisuudet korvaavien toimintojen löytämiseksi ovat hyvät. Hän korostaa, että Stora Enson lupaama työntekijöiden uudelleenkoulutus on omiaan houkuttelemaan uusia yrittäjiä Summaan ja Kemijärvelle.

”Pyyntö kaikille tänään on, että keskitytään nyt ratkaisujen löytämiseen”, hän vetoaa.

Stora Enso kaksinkertaistaa irtisanottaville työntekijöille suunnattavan tukipaketin 10 miljoonaan euroon. Karvisen mukaan tuen lisäys menee nimenomaan koulutukseen.

Valtio on päättänyt 15 miljoonan euron tukipaketista Stora Enson irtisanottavien työllistämiseksi.

Karvinen myöntää, ettei yhtiöllä ole kovin montaa kuukautta aikaa löytää korvaavaa toimintaa Kemijärvelle ja Summaan. Sen vuoksi Stora Enso on palkannut konsultointiyhtiö Ernst & Youngin nopeuttamaan prosessia.

”Teemme lähes yötä päivää töitä, että pääsemme mahdollisimman nopeasti kertomaan todellisista ratkaisuista”, Karvinen vakuuttaa.

Teksti Antti Autio (STT)