Suhdanne-ennustajat: Hitaan kasvun vaihe jatkuu

bruttokansantuote
Teksti
Kustaa Hulkko

Johtavien ennustelaitosten mukaan Suomen talouskasvu jää tänä vuonna parhaimmillaan puoleen prosenttiin.

Danske Bankin senioriekonomisti Lauri Uotila arvioi tämän viikon Suomen Kuvalehdessä, että Suomen talouskasvu putoaa tänä vuonna edellisvuoden tavoin nollaan tai ehkä jopa hiukan miinukselle. Uotilan mukaan ensi vuonna kasvu hiukan elpyisi (SK 22/2013).

Neljä keskeistä ennustelaitosta arvioi maaliskuussa 2013, että tänä vuonna talouskasvun hidas vaihe jatkuisi. Niiden mukaan Suomen bkt kasvaisi tänä vuonna 0,3-0,7 prosenttia ja varsinaisen elpymisen aika koittaisi vasta ensi vuonna.

Eurokriisin aiheuttama epävarmuus näkyi suhdanne-ennustajien arvioissa vuoden 2014 kasvusta. Optimistisin oli Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), jonka mukaan bkt kasvaisi 2,5 prosenttia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) vastaava luku oli 1,8, valtiovarainministeriön 1,6 ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) 1,4 prosenttia.

Ennustajien tarina paljolti sama

Monelta osin näiden ennustajien näkemykset olivat yhtenäiset. Kaikkien mielestä yksityisen kulutuksen kasvu jää tänä vuonna puoleen prosenttiin tai sen alle. Ensi vuonna kansalaiset kasvattaisivat kulutustaan sentään prosentin tai vähän enemmänkin.

Ennustelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että Suomessa vallitsee investointilama. Valtiovarainministeriön mukaan investoinnit supistuvat tänä vuonna kaksi ja puoli prosenttia, mutta kasvavat ensi vuonna saman verran.

Sen sijaan vientimarkkinoiden osalta ennustajien tarinat poikkeavat toisistaan. PT uskoi, että velkakriisin ote heltiää, joten euroalueen vienti kasvaa jo tänä vuonna yli kaksi prosenttia.

Vaisuista kasvuluvuista huolimatta työttömyyden nousuennusteet eivät hätkäytä. Työttömyyttä pitää kurissa jo se, että ikääntyvä väki vähenee työmarkkinoilta. PTT ennusti, että työttömyysaste nousisi ensi vuonna 8,6 prosenttiin. Muut taas uskovat, että se jää vain hiukan yli kahdeksan prosentin.

Etlan Vihriälä: marginaalisesti heikompi 2013

Edelä mainitut ennusteet ovat kuitenkin jo yli kaksi kuukautta vanhoja. Maalis-toukokuun uutisten perusteella PT, Etla ja PTT olisivat valmiit tarkistamaan kasvulukuja alaspäin ”joitakin kymmenyksiä”.

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sanoo, että viime viikkojen tietojen pohjalta ennuste voisi olla ”marginaalisesti huonompi” kuluvalle vuodelle.

”Muutokset olisivat pieniä, kuluvan vuoden bkt-kasvussa kyse olisi desimaaleista. Ensi vuoden arviota emme luultavasti myöskään paljon korjaisi. Työttömyysarvio olisi myös hieman negatiivisempi.”

Vihriälän mukaan positiivisia muutoksiin kuuluu esimerkiksi se, että maaliskuussa Suomen bkt:n kausitasoitettu tuotanto kasvoi prosentin helmikuusta.

”Italian hallituskriisi ja Kyproksen tilanne ovat rauhoittuneet. Yhdysvalloissa kasvunäkymät ovat kohtuullisen hyvät, erityisesti työllisyys näyttää kohenevan vakaasti vaikkakin hitaasti.”

Kielteistä taas on ollut se, että EU-maiden ja Venäjän kasvuennusteita kuluvalle vuodelle on alennettu ja Suomen teollisuuden uudet tilaukset supistuivat alkuvuonna.

PT:n Ilmakunnas: USA:sta myönteisiä merkkejä

PT:n johtaja Seija Ilmakunnas sanoo, että Yhdysvaltain suhdanteesta näyttää nyt olevan vallalla myönteisempi näkemys, kuin mille PT:n ennuste perustui maaliskuussa.

Toisaalta konsensusarvio euroalueen tilanteesta on kielteisempi kuin maaliskuussa, vaikka kasvu näyttää elpyvän vielä tämän vuoden aikana.
Ilmakunnas muistuttaa, että euroalueen paino Suomen bkt-ennusteessa on suurempi kuin Yhdysvaltain.

”Näin ollen vetäisin kummankin vuoden kasvuennustetta muutaman desimaalin alaspäin.”

PTT:n Lahtinen: Uskomme euroalueen välirauhaan

PTT:n tutkimusjohtaja Markus Lahtinen korjaisi bkt-lukuja joitakin kymmenyksiä alaspäin.

”Suurempaan korjausliikkeeseen en tässä vaiheessa ryhtyisi. Pitää muistaa, että ennustajan suurin virhe on olettaa nykytilan jatkuvan hyvässä tai pahassa edes kuluvan vuoden aikana. Lisäksi kotimainen kysyntä on oletettu heikoksi jo alkuperäisessä ennusteessa.”

Lahtinen sanoo, että tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli niin huono kuin PTT odottikin erityisesti kaupan osalta. Toisaalta PTT uskoo edelleen ’välirauhaan’ euroalueella, ja sen väliaikaisesti positiivisiin vaikutuksiin Pohjois-Euroopan talouteen toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Maaliskuun ennusteessa voi hänen mukaansa olla sikäli tarkistamisen varaa, että siihen sisältyi oletus Suomen teollisuuden uusien tilausten kasvusta huhti-kesäkuun aikana.

”Se ei kuitenkaan toteudu ellei Saksa saa kiinni maailmantalouden kasvuvirtauksista. Saksan vienti on edelleen heikolla tasolla Saksan mittapuulla.”

Lahtinen sanoo, että maailmantaloudessa on myös ”kasvuvirtauksia”, joita näkyy varsinkin Yhdysvalloissa.