Raimo Sailas: Talouskriisin vuoksi budjettia kiristettävä

Raimo Sailas
Teksti
Laura Koljonen
raimo sailas

Talouskriisin takia valtion menoja tulisi karsia, sanoo valtiosihteeri Raimo Sailas.

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet. Miten tämä vaikuttaa Suomeen, valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä?

”Suomi on niin vientiriippuvainen, että tilanteella on tietenkin vaikutuksia koko Suomen kansantalouteen. Kesäkuun vientiluvut kertovat, että vienti kasvoi vain prosentin. Viime kuukausien vientiluvut ovat muutenkin olleet pettymys.”

Miten valtion pitäisi reagoida kriisiuutisiin?

”Hallitusohjelmassa keskeisellä sijalla oli, miten valtionvelka saadaan hallintaan. Tavoitteeksi asetettiin, että valtion velan suhde bruttokansantuotteeseen saataisiin selvästi alenevalle uralle vaalikauden päätteeksi eli vuonna 2015. Kysymys onkin, riittävätkö toimet. Eivät näytä riittävän. Lisää toimenpiteitä joudutaan tekemään. Toinen tärkeä asia on, millaisia palkkaratkaisuja tehdään. Se taas on liittojen käsissä, ei keskusjärjestöjen.”

Mitä keinoja Suomella on käytössä?

”Vaihtoehtoina ovat menojen karsiminen tai tulojen kasvattaminen eli verojen kiristäminen. Myös rakenteellista uudistumista, kuten työurien pidentämistä, tarvitaan.”

Mikä olisi oikeudenmukainen tapa päättää säästökohteista?

”Oikeudenmukainen-sanalle on jokaisella oma merkityksensä… Tehokkaampaa olisi karsia menoja kuin kiristää veroja. Keskustelua vaivaa se, että kun sanotaan, että karsitaan menoja, kaikille tulee ensimmäisenä mieleen sosiaalipolitiikka. Budjetissa on paljon muitakin karsintakohteita. Hallitusohjelman säästöthän eivät juuri kosketa tavallisen kansalaisen arkea. Eniten karsitaan kuntien valtionosuuksia. Listalla ovat myös puolustusmenot ja erilaiset tukipalkkiot.”

Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan elokuun loppupuolella. Kenelle aloite uusista säästöistä kuuluisi?

”Valtiovarainministeriölle.”

Eikö liian raju säästäminen kohtuullisessa tilanteessa ole hyvä tapa tärvellä talouskasvu?

”Riippuu siitä, miten säästäminen mitoitetaan ja ajoitetaan. Kokemus ja tämänhetkinen tilanne viittaavat siihen, että etupainotteisia ratkaisuja kannattaa tehdä. On lähdetty siitä, että toimet olisi mahdollista tehdä kahden vaalikauden aikana. Suomessa on varaa tällaiseen ajatteluun, ellei viimeviikkoinen maailmantalouden tilanne pakota dramaattisempiin toimiin.”

Eikö Suomen talous ole mainiossa kunnossa, valtionvelkahan on hyvin kohtuullinen?

”Tällä hetkellä taloutemme on kunnossa, mutta eihän Suomi voi olla mikään erillinen saareke. Se todettiin viimeksi vuosien 2008-2009 finanssikriisin aikana. Kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 yli 8 prosenttia. Lähitulevaisuudessa valtion ja kuntien menot myös lisääntyvät, koska väestö ikääntyy. Menojen kasvu on sisään rakennettu.”

Miksi puhua säästöistä? Esimerkiksi oma ministeriönne ennustaa tämän vuoden talouskasvuksi 3,9 prosenttia, mikä merkitsee erittäin nopeaa kasvua.

”Sen takia, että budjetti on reilusti ja kroonisesti alijäämäinen. Vuoden 2008 bkt:n taso saavutetaan näillä näkymin aikaisintaan ensi vuonna. Vasta sitten ollaan siinä, mistä finanssikriisin aikoihin lähdettiin putoamaan.”

Kuva Jussi Partanen