Oikeuskansleri ei löytänyt Kanervan touhuista lainvastaisuuksia

Ilkka Kanerva
Teksti
Jyrki Jantunen

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka ei löytänyt ulkoministeri Ilkka Kanervan (kok) tekstiviestittelystä mitään lainvastaista. Jonkka korosti päätöksessään, ettei hänen tehtäviinsä kuulu ministerin toiminnan eettinen tai moraalinen arviointi.

Oikeuskansleri sai kaikkiaan yhdeksän kantelua Kanervasta. Niissä pyydettiin selvittämään muun muassa, onko ulkoministeri käyttänyt väärin virka-asemaansa tai virkapuhelintaan. Lisäksi oikeuskansleria pyydettiin selvittämään, onko Kanerva valehdellut julkisesti.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan löytänyt kanteluista perusteita puuttua Kanervan virkatoimiin. Virkapuhelintenkin käytön valvonta kuuluu eduskunnalle, joka puhelimet luovuttaa ja laskut maksaa.

Oikeuskansleri lisäsi myös, että ministerin poliittisen uskottavuuden ja hänen nauttimansa luottamuksen arviointi kuuluu eduskunnalle.

Kantelussa viitattiin myös perustuslain vaatimukseen, että ministerien on oltava rehellisiksi ja taitavaksi tunnettuja. Jonkan mukaan kyse on ministerin yleisestä kelpoisuusvaatimuksesta, jonka arvioinnissa on huomioitava ministerin koko toiminta.

Kysymys on Jonkan mielestä siitä, luotetaanko yleisesti henkilön kykyyn hoitaa ministerin tehtävät kunnolla. Oikeuskanslerin tehtäviin ei kuulu arvioida, onko ministeri menettänyt tämän kelpoisuutensa. Oikeuskansleri valvoo vain valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta.

STT