Nordean Ari Kaperi: Piia-Noora Kauppi nauttii FK:n hallituksen luottamusta

Ari Kaperi
Teksti
Kustaa Hulkko

Nordean varatoimitusjohtaja Ari Kaperi sanoo, että Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on tehokas ja erittäin hyvä FK:n toimitusjohtaja.

”Piia-Noora nauttii hallituksen luottamusta”, Kaperi vastaa, kun häneltä kysyy, miten FK:n työhön tyytymättömien jäsenten kritiikki vaikuttaa Kaupin asemaan. Nordean Suomen-maajohtaja Kaperi toimii Finanssialan keskusliiton hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi sanoo, että FK:n toimitusjohtajana hän toimii hallituksen ja sitä kautta liiton jäsenistön luottamuksen varassa.

”Koen, että minulla on tämä luottamus.”

Suomen finanssiala on käynyt viime vuosina läpi suurta murrosta, joka johtuu siitä, että pankkitoiminnan sääntelyä on lisätty voimakkaasti. Paljon EU-lainsäädännön päälle Suomessa on säädetty pankkivero, joka merkitsee uutta lisärasitetta pankkien kannattavuudelle.

Viime kuukausina eri finanssileirien välillä on vallinnut kireä tunnelma, joka on heijastunut myös liiton toimintaan. Kaikki liiton jäsenet eivät ole olleet tyytyväisiä toimitusjohtaja Kauppiin. Osa on kritisoinut liiton edunvalvontaa ja väläyttänyt jopa eroa järjestöstä.

Kaperi: ”Luonnollista että jännitteitä syntyy”

Ari Kaperi, miten kommentoitte käsitystä, jonka mukaan eräät jäsenet, lähinnä LähiTapiola ja OP-Pohjola, ovat tyytymättömiä FK:n sisäiseen valmisteluun, edunvalvontaan ja jäsenmaksun suuruuteen?

”On totta, että näistä asioista on viime aikoina keskusteltu ja toiminnan kehittämis- ja muutosehdotuksia on tuotu esille.”

”FK edustaa laajaa suomalaista finanssialan kenttää ja on luonnollista, että aika ajoin ja varsinkin suurissa toimintaympäristön muutostilanteissa jännitteitä syntyy.”

Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä näiden ongelmien ratkaisemiseksi?

”Käymme hallituksessa avointa keskustelua näkemyseroista ja niiden taustoista sekä teemme mahdollisesti tarvittavat muutokset.”

Kauppi kaipaa lisätietoa kritiikin perusteista

”On totta, että jännitteet jäsenyritystemme välillä ovat viime aikoina kasvaneet”, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Hän korostaa, että vaikka suomalainen finanssiala on hyvässä kunnossa, sopeutuminen uuteen sääntely-ympäristöön on haastavaa myös sille.

Kaupin mukaan FK:ssa keskustellaan sisäisesti siitä, onko jäsenkunnassa aitoja näkemyseroja vai onko kyse enemmänkin nyansseista.

”Kun jäseniltämme tulee kritiikkiä FK:n edunvalvontatyötä kohtaan, on selvää, että meidän on parannettava toimintaamme. Jotta se olisi mahdollista, on kuitenkin saatava enemmän tietoa siitä, mihin eri näkemykset perustuvat.”

OP-Pohjolan Geber-Teir: FK:n oltava neutraali

”Meidän näkökulmastamme on tärkeää, että alan keskeisimmässä edunvalvontatyössä korostuu täydellinen riippumattomuus ja jäsenten välinen neutraliteetti”, sanoo OP-Pohjolan viestintäjohtaja Carina Geber-Teir.

Geber-Teirin mukaan koko finanssialan merkittävät muutospaineet heijastuvat myös OP-Pohjolan odotuksiin FK:ta kohtaan.

”Sen edunvalvontatyön on oltava tuloksellista ja tehokasta. Kuten meidän kaikkien muidenkin, niin myös FK:n on omalla työllään päivittäin ansaittava paikkansa.”

LähiTapiolan Erkki Moisander: ”Ei luottamuspulaa”

”Toimitusjohtaja on myös onnistunut lukuisissa tehtävissään. Sen osalta en tunnista laajempaa kriisiä tai luottamuspulaa”, arvioi LähiTapiolan pääjohtaja Erkki Moisander.

Moisander sanoo, että hänen johtamansa finanssiryhmä haluaa ”luonnollisesti” FK:lta. että liitto painottaisi toiminnassaan vakuutustoimintaa entistä vahvemmin.

”Toivomme koko alalta avoimempaa yhteistyötä, jolloin kykenemme yhdessä parempaan lopputulokseen.”

Moisander arvioi, että keskinäisen kilpailun kiristyminen on vähentänyt FK:n työskentelyssä aiemmin vallinnutta avoimuutta.

Hän pitää tärkeänä, että FK määrittää huolellisesti toimintansa prioriteetit ja että kansallinen edunvalvonta on järjestön keskeinen tavoite.

Juttu on julkaistu 27.9. klo 17.38, juttua täydennetty Erkki Moisanderin kommenteilla 27.9. klo 21.10.