Nopeudenrajoitin kaikkiin autoihin?

liikenne
Teksti
Susan Heikkinen
Ylinopeus
Kuva Pekka Sakki / Lehtikuva.

Lokakuun alusta alkaen poliisi on puuttunut tieliikenteen ylinopeuksiin entistä tiukemmin. Silti jotakuinkin jokainen tielläliikkuja kohtaa edelleen ylinopeutta ajavia kanssakulkijoita.

Olisiko valvonnalle vaihtoehtoja? Miten suhtaudutte ajatukseen, että henkilöautoihin asennettaisiin nopeudenrajoittimet, liikennepsykologian professori Heikki Summala?

”Hyvin myönteisesti. Meillä on tieverkko, jota yhteiskunta ylläpitää. Nopeusrajoitusten merkityksestä turvallisuudelle on vahva näyttö, joten miksi me annamme autonkuljettajien rikkoa niitä? On yhteiskunnallinen sopimus, että niitä noudatetaan, mutta se ei näytä käyvän helpolla. Tarvitaan jokin järjestelmä, jolla saadaan ihmiset noudattamaan rajoituksia.”

Valvontakameroita Summala sanoo ”antiikkiseksi” keinoksi vähentää ylinopeuksia.

”On mahdollista rakentaa järjestelmä, jossa tiedetään koko ajan, missä ja millä nopeudella ihmiset kulkevat, mutta silloin yksilönsuoja voi olla uhattuna. Sen sijaan automaattinen nopeudenrajoitusjärjestelmä vain lukee gps:stä paikan, ehkä tienvarrelta lisätietoa, ja säätää maksiminopeutta sen mukaan.”

”Autoteollisuus ei ole innostunut”

Ruotsissa on testattu pitkään automaattista ISA-järjestelmää (intelligent speed adaptation), joka varoittaa kuljettajaa ylinopeudesta. Se määrittelee tien nopeusrajoituksen digitaalisista kartoista ja gps-paikantimesta. Sama ominaisuus on nykyään yleistynyt navigaattoreissa. Jo 1990-luvun alussa Lundissa rakennettiin myös auto, joka ei anna ajaa kovempaa kuin vallitseva nopeusrajoitus. Kun nopeusrajoitus ylittyy, kaasupoljin ikään kuin halvaantuu.

”Autoteollisuus ei ole innostunut rajoittimista, eivätkä oikeastaan maiden turvallisuusviranomaisetkaan”, Summala harmittelee. ”Ruotsissakaan ei ole vielä menty ehdottomaan järjestelmään, joka ei anna ajaa kovempaa kuin rajoituksen mukaan.”

Liikenneturvallisuuskeskustelulle on Summalan mielestä tyypillistä, että ihmiset eivät haluaisi luopua autoilun huvista, mukavuudesta ja vapaudesta. Siksi nopeusrajoittimien kokeilutkin ovat olleet sellaisia, että autot ovat vain ilmoittaneet ylinopeudesta kuljettajalle äänimerkillä tai täristävällä kaasupolkimella.

Summala kannattaisi ehdotonta, ylinopeudet estävää järjestelmää, sillä muuten rajoituksien ylittämiseen jää ”iso, ihmisen motiivien ja emootioiden mentävä aukko”.

”Liikenteen ilmapiiri muuttuisi täysin”

Miten liikenteen ilmapiiri muuttuisi, jos älykkäät nopeudenrajoittimet tulisivat pakollisiksi henkilöautoihin?

”Se muuttuisi tyystin. Totuttaisiin siihen, ettei yksinkertaisesti pääse rajoituksia kovempaa, vaikka olisi miten kiire. Liikenteessä ei olisi kilpailutilanteita – ne ovat yksi suuri vaaratekijä. Se vähentäisi turhia kaistanvaihtoja ja tasoittaisi liikennevirran nopeutta, joka on hurjan tärkeää sekä turvallisuuden että liikenteen sujuvuuden kannalta. Ja se valmistaisi meitä kehitykseen, jossa tulee yhä enemmän ikäkuljettajia tielle.”

Entä miten järjestelmä vaikuttaisi onnettomuustilastoihin?

”On esitetty arvioita, että liikennekuolemat vähenisivät parhaimmillaan 50-60 prosenttia, jos nopeudenrajoittimet ottaisivat huomioon myös sään ja ajokelin. Nykytekniikalla sää- ja kelitiedot saataisiinkin autoon. Mutta olisi tehtävä kunnollinen koe, jossa 100-200 kuljettajalla olisi muutaman vuoden ajan käytössään oikealla ISA:lla varustettu auto, jolla ei pysty ajamaan rajoituksia kovempaa”, Summala sanoo.

”Mutta vasta sitten muutos alkaisi todella toimia, kun suurin osa autoista on varustettu tällaisella järjestelmällä.”