Jippii: Hovioikeus kritisoi syyttäjän työskentelyä

Harri Johannesdahl
Teksti
Kustaa Hulkko

Jippii-johtajien kaikki syytteet kaatuivat. Oikeudenkäynti on poikkeuksellinen Suomen oikeushistoriassa.

Ex-toimitusjohtaja Harri Johannesdahl ja Kari Uoti tiedotustilaisuudessa 21. joulukuuta 2012. Hovioikeus päätyi toisessa Jippii-ratkaisussaan eri lopputulokseen kuin aiemmalla kerralla vuonna 2009. Nyt hovioikeus hylkäsi kaikki syytteet, koska näyttöä syytteiden tueksi ei ollut. Oikeustieteen tohtori Uoti edusti oikeudessa Ilpo Kuokkasta. Kuva Seppo Samuli / Lehtikuva.

Helsingin hovioikeus hylkäsi 21. joulukuuta rikossyytteet Ilpo Kuokkasta, Harri Johannesdahlia ja yhdeksää muuta tele- ja internetyhtiö Jippiin johtomiestä vastaan. Syytteistä vapautuivat myös Jippii-yhtiö, joka nyttemmin on osa Elisa-konsernia, ja samoin syytettyjen penkillä ollut PSS-Trade -yritys.

Käräjäoikeuden aikaisempi vapauttava tuomio vuodelta 2007 jää siis voimaan. Päätökseen voi hakea muutosta, jos Korkein oikeus (KKO) antaa valitusluvan. Sitä pitää hakea helmikuun 19. päivään 2013 mennessä.

Jippii-oikeudenkäynti on poikkeuksellinen Suomen oikeushistoriassa. Esitutkinta kesti yli viisi vuotta, korkein oikeus mitätöi hovioikeuden langettavan päätöksen, ehdottomat vankeustuomiot keskeytettiin ja – lopulta hovioikeus päätyi vapauttavaan tuomioon.

Päätös on murskaavaa luettavaa sekä syyttäjälle että hovioikeuden edelliselle Jippii-kokoonpanolle, joka antoi kahdelle syytetylle ehdottoman vankeustuomion.

Hovioikeuden päätös kritisoi syyttäjäpuolta muun muassa objektiivisen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin pelisääntöjen rikkomisesta. Hovioikeuden päätöksen tekivät yksimielisesti hovioikeudenneuvokset Harri Katara ja Pertti Mäkilaurila sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Pekka Haapaniemi.

Johannesdahl tahtoo siirtyä ”siviiliin”

”Nyt haluan siirtyä siviiliin”, sanoi Jippiin entinen toimitusjohtaja Harri Johannesdahl tiedotustilaisuudessa 21. joulukuuta hotelli Kämpissä.

Henkilökohtaisesti hän ei aio enää puuttua kymmenen vuotta kestäneen tutkinnan ja oikeusprosessin virheisiin. ”Oikeuskansleri voi tutkia, onko vääryyttä tapahtunut”, hän sanoi.

Eri asia on hyvitys aiheettomasta vankeustuomiosta. Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kuokkanen ja Johannesdahl olivat jutun pääsyytetyt. He saivat ehdottoman vankeustuomion vuonna 2010 ja ehtivät kärsiä siitä vajaat kaksi kuukautta.

Kumpikin jännitti oikeuden päätöstä siihen asti, kunnes juristi soitti ja kertoi syytteiden kaatumisesta.

”Hieno päätös”, Ilpo Kuokkanen kommentoi hovioikeuden tuomiota 21. joulukuuta puhelimitse SK:lle.

Johannesdahl kertoi, että aamulla hänen pulssinsa ennen juristin puhelinsoittoa oli todennäköisesti 160, koska oikeuden päätöksestä ei voinut olla varma.

”Omantunnon tasolla kaikki oli selvää, mutta stressi jatkuu vieläkin. Prosessi on ollut niin vaikea ja rankka. Se muutti elämäni kymmeneksi vuodeksi.”

Johannesdahl kuitenkin uskoo, että tilanne normalisoituu pian. ”Eiköhän tästä jouluaattoon mennessä…”

Rankkaa arvostelua syyttäjää kohtaan

Hovioikeuden päätös sisältää avointa arvostelua syyttäjän työtä kohtaan. Kritiikin kohteena on esimerkiksi se, että syyttäjät eivät nostaneet väitettyjen rikosten yksituumaisuutta ja suunnitelmallisuutta syytteiden varsinaiseksi teemaksi, vaikka lähtivätkin selvästi siitä, että Jippiin johto oli toiminut yhdessä ja yhteisen suunnitelman pohjalta.

Syyttäjän käsityksen mukaan vastaajat tekivät yhdessä ensin kirjanpitorikoksen ja tiedottamisrikoksen Jippiin talousongelmien peittämiseksi, kurssin vääristämiseksi ja sijoittajien harhauttamiseksi. Tavoitteena oli sisäpiiritiedon väärinkäyttö osakkeiden ja optio-oikeuksien myynnin yhteydessä – siis perusteeton henkilökohtainen hyöty muiden sijoittajien kustannuksella.

Tälle teorialle ei hovioikeuden mukaan ole näyttöä. Hovioikeus kommentoi esimerkiksi syyttäjän väitettä kirjanpitorikoksesta muistuttamalla, että hyvä kirjanpitotapa sallii erilaiset kirjaustavat.

10 000 sivua, satoja eri todisteita

Syyttäjä vyörytti oikeuden käsiteltäväksi yli 10 000 sivun todistemateriaalin ja satoja erillisiä todisteita. Niissä vedottiin laajasti syytettyjen saamiin ja lähettämiin sähköpostiviesteihin.

Hovioikeus huomauttaa, että syyttäjä lainasi viesteistä joskus vain yhtä lausetta tai sanaa, mikä ei anna oikeaa kuvaa viestin sisällöstä.

Oikeudenmukaisuudessa toivomisen varaa

Hovioikeus kirjoittaa tuomiossaan laajasti siitä, että syyttäjä ei ole noudattanut velvollisuuttaan toimia objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti. Syyttäjä esimerkiksi korosti Jippiin maksuvalmiusongelmia, mutta ei tuonut esiin sitä, että Ilpo Kuokkasen Tietoklusteri Oy oli lainannut Jippiille 30 miljoonaa markkaa kesä-heinäkuussa 2001.

Syyttäjä ei myöskään noteerannut sitä, että useat syytetyistä – esimerkiksi Kuokkanen ja Johannesdahl – ostivat Jippiin osakkeita aikana, jota syyte koski.

Syyttäjä ei ottanut kantaa Kuokkasen motiiviin

Hovioikeus piti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vastaisena myös sitä, että syyttäjä ei esittänyt käsitystään esimerkiksi Kuokkasen motiiveista.

”Ei ole uskottavaa eikä yleisen elämänkokemuksen mukaista, että alkuperäisen syytteen mukaisesti 19 henkilöä yhtiössä, Jippii GmbH:ssa [Jippiin saksalainen tytäryhtiö] ja näiden ulkopuolella olisivat yksisstä tuumin ja suunnitelmallisesti osallistuneet useiden rikosten tekemiseen ja avunantoon vakaviin talousrikoksiin Suomessa ja Saksassa yli puolentoista vuoden ajan ilman, että tällaiselle menettelylle selvitetään olleen jokin järjellinen vaikutin.”

Näin kulki Jippii-prosessi

Viranomaiset aloittivat Jippiin asioiden tutkinnan jo vuonna 2001. Prosessi kulki pääpiirteittäin seuraavalla tavalla:

28.2.2001. Jippiin tilinpäätös 2000.

2003-2006. Poliisitutkinta Jippiin tilinpäätöksestä, pörssitiedottamisesta ja johdon osakekaupoista.

31.10.2007. Käräjäoikeuden vapauttava tuomio.

28.5.2009. Hovioikeuden ehdoton vankeustuomio Jippiin yhdeksälle johtohenkilölle kirjanpito- ja pörssitiedottamisrikoksista ja/tai sisäpiiritiedon väärinkäyttämisestä. Kuokkanen saa kahden vuoden ja Johannesdahl vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman tuomion, muut ehdollista.

10.3.2010. KKO epäää valitusluvan.

8.4.2010. Johannesdahl vankilaan.

12.4.2010. Kuokkanen vankilaan. Hän hakee tuomionsa poistamista tuomarin esteellisyyden perusteella.

3.6.2010. KKO keskeyttää vankeuden, kunnes kantelu tuomiovirheestä olisi ratkaistu.

1.11.2010. KKO poistaa Kuokkasen tuomion, samoin pian muutkin tuomiot. Asian käsittely palautetaan Helsingin hovioikeuteen.

21.12.2012. Hovioikeus hylkää syytteet.