Ikääntyminen uhkaa nostaa kuntien veroja rajusti

ikääntyminen
Teksti
Jyrki Jantunen
Vanhus

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän selvittämään verotuksen kehittämistä.

Teksti
Heikki Karkkolainen, STT

Ikääntyminen uhkaa viedä pohjan kuntataloudelta, varoittaa valtiovarainministeriö. Ellei palvelujen tuottavuus kasva, tarvitaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2025 henkilökuntaa 60 000 henkilöä enemmän kuin nykyisin, arvioidaan valtiovarainministeriön strategiaraportissa.

Nykyisellä tuottavuudella kunnallisveroprosenttia olisi nostettava 4 prosenttiyksikköä. Se merkitsisi ministeriön mukaan kuntatalouden ajautumista umpikujaan, kun työn verotuksen kiristäminen on kansantalouden kasvun turvaamiseksi käytännössä poissuljettu.

Koko työvoiman määrä laskee valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) mukaan 20 000 henkilöllä. Se tarkoittaa käytännössä yksityiselle sektorille tarjolla olevan työvoiman määrän vähenemistä noin 80 000 henkilöllä.

Ikääntyminen ja väestörakenteen muutos alkavat ministeriön mukaan hidastaa bruttokansantuotteen kasvua jo vuosikymmenen vaihteessa. Talouden kasvuvauhti puolittuu runsaan sadan vuoden keskimääräisestä 3,2 prosentin vaudista 1,6 prosenttiin ensi vuosikymmenen jälkipuolella.

”Vuosi 2010 on iso vuosi taloudessa. Suomen työikäisen väestön määrä alkaa silloin supistua ensimmäisenä maana Euroopassa. Maailmassakin vain Japani on samassa tilanteessa”, Katainen totesi.

”Kasvu tuottavuuden
varassa”

Väestömuutos merkitsee Kataisen mukaan, että vuosikymmenen vaihteen jälkeen talouden kasvu on vain ja ainoastaan tuottavuuden kasvun varassa. Seuraavat vuosikymmenet ovat hitaamman kasvun aikaa.

”Emme ole koskaan kokeneet tätä, ei mikään muukaan maa. Suuri kysymys on, miten turvaamme riittävän tuottavuuden kasvun, sanoi Katainen. Maahanmuutto on toinen keino kasvun vahvistamiseksi. Työvoiman poistuma on kuitenkin niin suuri, ettei ennakoitu maahanmuutto riitä lähimainkaan korvaamaan sitä”, hän totesi.

Katainen kertoi asettavansa ensi syksynä korkean tason asiantuntijatyöryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen kehittämistä ”hyvin avoimilla valtuuksilla”. Sen tehtävänä on selvittää pääoma- ja palkkaverotuksen suhdetta sekä välillistä verotusta.

Veroesitykset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2010 loppupuolella. Katainen toivoi työn herättävän keskustelua koko verojärjestelmän kehittämisestä ja puolueiden ottavan vaaleissa kantaa verotuksen uudistamiseen.

Kuva
Kimmo Mäntylä / Lehtikuva