Henna Virkkunen: Opetuksessa ei saa säästää

erityisopetus
Teksti
Hannele Jäämeri

Opetusministeriö pohtii, pitäisikö opettajia lomauttavien kuntien aikeet tutkia jo ennakkoon, kertoo ministeri Henna Virkkunen.

Henna Virkkunen
Opetusministeri Henna Virkkunen muistuttaa, että vuoden tai kahden säästöt opetuksessa voivat vaikuttaa koululaisen loppuelämään ja sitä kautta yhteiskuntaan. Kuva Martti Kainulainen / Lehtikuva

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok) on toistuvasti varoittanut kuntia, että opetuksesta säästäminen on lyhytnäköistä. Nyt kokoomusvetoisessa Espoossa virkamiehet suunnittelevat perusopetukseen liki kymmenen prosentin säästöjä. Onko tämä kokoomuslaista politiikkaa?

”En tiedä yhtään kuntaa Suomessa, jossa perusopetuksen resurssit olisivat niin hyvät, että sieltä voisi leikata kymmenen prosenttia. Kokoomuslaiseen vastuulliseen politiikkaan kuuluu myös se, että lasten ja nuorten tulevaisuuteen sijoitetaan. Taantumia tulee ja menee, mutta koululaisille vuosi tai kaksi on pitkä aika, jolla voi olla vaikutusta koko loppuelämään. Nykyiset lapset ovat pieni ikäluokka, jonka pitää aikanaan pyörittää yhteiskuntaa.”

Jo 17 kuntaa on ilmoittanut aikovansa lomauttaa opettajia ensi vuonna, viisi harkitsee. Useat kunnat vielä hiovat suunnitelmiaan opetustoimen säästöistä. Mitä tästä voi päätellä?

”Joillain kunnilla lomautukset näyttävät kuuluvan säännölliseen keinovalikoimaan talouden tasapainottamisessa. Itse en pidä sitä hyvän tapana. Se ei ole kestävää toimintaa. Kunnan tärkein tehtävä on tuottaa palveluja, ei se onnistu, jos siellä ei ole ihmisiä.”

Onko kyseessä arvovalinta?

”Kyllä on. Talouden tasapainottamista pitäisi miettiä rakenteiden ja toimintatapojen kautta.”

Kouluissa muut opettajat joutuvat hoitamaan lomautetun opettajan luokan ja sen lisäksi tietysti omansa. Miten tässä säilyy perusopetuslain vaatimus opetuksen laadusta?

”Lain mukaan oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Jokainen ymmärtää, että tämä ei toteudu hyvin, jos luokassa ei ole opettajaa. Läänit voivat kantelujen perusteella jälkikäteen arvioida, onko opetuksen laatu kärsinyt. Nyt tutkimme, voisiko asiaa arvioida ennakkoon niin, että lomautusta harkitsevat kunnat toimittaisivat suunnitelmansa etukäteen viranomaisille.”

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laki erityisopetuksen uudistamisesta. Samanaikaisesti lomautuksilla rakennetaan erityisopetukselle lisätarvetta. Eikö tässä ole ristiriitaa?

”On siinä. Tilanne on vaikea, ja jotkut oppilaat saattavat kärsiä siitä erityisen paljon.”

Mistä kouluissa voi säästää?

”Riippuu kunnan tilanteesta. Kaikesta muusta kuin itse opetuksesta, toivottavasti. Ja niin, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa oppilaille. Yksinkertaista reseptiä ei tähän asiaan ole, muutenhan kaikki olisivat sen jo toteuttaneet.”

Hallitus on päättänyt ohjata ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat varat peruskoulutuksen laadun parantamiseen. Ensi vuonna rahaa on 62 miljoonaa euroa. Miten voidaan taata, että se käytetään tähän tarkoitukseen?

”Ensi vuonna rahaa jaetaan hakujen perusteella. Se on vähän byrokraattisempaa, mutta näin varmistetaan, että raha menee opetukseen. Ikävä kyllä ne kunnat, missä on kaikkein pienimmät resurssit, eivät ole mukana. Heillä ei ole edes henkilöä, joka tekisi hakemuksen. Toisaalta jos raha jaetaan suoraan esimerkiksi oppilasmäärän mukaan, kunta ei välttämättä käytä sitä opetukseen.”

Mitä ministeri voi tehdä säästöasiassa?

”Katsoa, että lainsäädäntö on kunnossa. Suomessa laki on mallissaan. Kunnilla on iso päätösvalta, mutta minusta se on oikein, olosuhteet ovat niin erilaisia eri puolilla maata. Tärkeää on myös pitää asioita esillä julkisuudessa. Nämä ovat arvovalintoja.”