SK:n vaalikone kertoo: Ehdokkaat uskovat kuntien elinvoimaan

Maakuntauudistus ja sote eivät uhkaa kuntien olemassaoloa.

kuntavaalit 2017
Teksti
Heikki Vento

Kuntavaalien ehdokkaat uskovat vakaasti, että oma kotikunta on riittävän suuri hoitaakseen lakisääteiset tehtävänsä.

Suomen Kuvalehden vaalikoneeseen vastanneet eduskuntapuolueiden ehdokkaat eivät pelkää, että maakunta- ja sote-uudistus romuttaisivat kotikunnan elinvoimaan.

Ehdokkaille esitettiin väittämä, että ”kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen”.

Sote-uudistus vie kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta kuntien vastuulle jäävät perusopetus, kaavoitus, vapaa-aika ja kulttuuri.

Kysymykseen oli vastannut yli 12 000 ehdokasta.

Heistä 82,7 prosenttia on täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. He uskovat, että vastaajan kotikunnan väestöpohja on riittävä kunnan tehtävien hoitamiseksi. Täysin eri mieltä oli 52,4 prosenttia vastanneista.

Harva ehdokas tohti arvella, että hän tavoittelee valtuustopaikkaa sellaisessa kunnassa, joka ei kykene hoitamaan laissa määrättyjä tehtäviään. Samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 8,5 prosenttia vastanneista.

 

Puolueiden välillä vastauksissa ei ole suuria eroja.

Vihreät ja vasemmistoliittolaiset kuitenkin uskovat hieman muita enemmän oman kuntansa toimintakykyyn.

Vihreistä 87 prosenttia on eri mieltä kysymyksessä olleen väitteen kanssa. Vasemmistoliittolaiset ylsivät lähes samaan lukemaan.

Ainoastaan kokoomuksen ehdokkaista yli 10 prosenttia oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vihreistä ja vasemmistoliitosta reilu viisi prosenttia kummankin puolueen ehdokkaista epäili kotikuntansa toimintakykyä.

Vahvimmin omaan kuntaa luotetaan suurissa asutuskeskuksissa. Maaseutukunnissa mielialat vaihtelevat voimakkaasti.

Löydä ehdokas

YLEN JA SUOMEN KUVALEHDEN vaalikone on avautunut osoitteessa vaalikone.suomenkuvalehti.fi.

Vaalikone löytyy myös Maaseudun Tulevaisuuden, Uuden Suomen ja Hufvudstadsbladetin verkkosivuilta. Yle on vastannut vaalikoneen toteutuksesta.

Vaalikoneessa on 31 väitettä kuudesta eri teemasta. Suomen Kuvalehden väitteet ovat seuraavat:

  • ”Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.”
  • ”Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.”

Muut väitteiden teemat liittyvät muun muassa koulutukseen, talouteen ja palveluihin.