"Ydinvoima on ykkönen - se ei tuota pienhiukkasia eikä ilmastonmuutosta"

Profiilikuva
energiantuotanto
Teksti
SK:n toimitus

Yhteiskunta tarvitsee energiaa kuten ihminen ravintoa. Ravinnon terveellisyydestä on riittävästi tietoa. Sen sijaan käsitykset eri energiamuotojen vaarallisuudesta ovat vääristyneitä, ja voivat johtaa vääriin valintoihin.

Ihmisen terveyden kannalta ylivoimaisesti vaarallisinta on polttamiseen perustuva energia, koska se tuottaa ilmaan pienhiukkasia. Pienhiukkaset ovat myrkyllisiä nokihiukkasia sekä rikki- ja typpipäästöistä ilmassa pienhiukkasiksi muuntuneita. Maailman terveysjärjestön mukaan ne aiheuttavat EU25-maissa vuosittain 35 0000 kuolemaa keuhko- ja verenkiertosairauksiin. Suomen osuus on 1 300.

Puuta väitetään puhtaaksi energiaksi, mutta todellisuudessa puun poltto tuottaa eniten pienhiukkasia. Seuraavina tulevat hiili, öljy ja typpipäästöjen vuoksi maakaasu. Myös diesel-liikenteestä tulee pienhiukkasia. Suomessa puun pienpoltto omakotitaloissa tuottaa pienhiukkasia suhteettoman paljon. THL arvioi, että pelkästään sen vuoksi aiheutuu 250 kuolemaa vuosittain. THL varoittaa puun polton lisäämisestä.

Ydinvoiman vaarat liittyvät säteilyyn. Normaalisti toimiva ydinvoimala aiheuttaa ympäristöönsä äärimmäisen vähän säteilyä. Saman sähkön tuottava hiilivoimala levittää ympäristöönsä joka vuosi tonnin uraania. USA:ssa kaavaillaankin uraanin rikastamista tuhkasta. Maakaasussa puolestaan on radonia.

Kallioperään haudattujen ydinjätteiden säteilyä pelätään. Suomen kallioperässä on runsaasti luonnon uraania ja muita säteileviä aineita. Niiden säteily vastaa useiden satojen ydinvoimaloiden jätteiden säteilyä. On myös mahdollista, että ydinjätteet joudutaan tulevaisuudessa ottamaan uudelleen energiakäyttöön.

Länsimaiset ydinvoimalat eivät ole aiheuttaneet kuolemia voimalan ulkopuolisille. Suuronnettomuuden säteilylaskeuma ulottuisi enintään muutaman kilometrin etäisyydelle. Ydinvoimaloiden räjähtämistä pelätään, vaikka länsimaisessa ydinvoimalassa reaktorityypin vuoksi se on mahdotonta. Reaktori ei myöskään voi syttyä palamaan, koska grafiittia ei ole.

Ukrainassa Tšernobyl-tyyppisen ydinreaktorin grafiitti syttyi palamaan käyttäjien luvattomien kokeilujen vuoksi. Tulisoihtu levitti reaktorin ydinmateriaalia kauas kuten Islannin tulivuori tuhkaa tai Karibian meren öljysuihku öljyä.

Tšernobylin seurauksia on tutkinut YK:n yli sadan hengen asiantuntijaryhmä, joka julkaisi laajan selvityksen vuonna 2000. Sen mukaan 47 laitoksen työntekijää kuoli säteilyyn. Laskennallisesti syöpään arvioidaan elinaikanaan lisäksi kuolevan säteilyä saaneista noin 4 000 eli 60 vuosittain. Monta tuhatta lasta sairastui kilpirauhassyöpään, joka normaalisti on hyvin harvinainen. Se voidaan hoitaa, mutta yhdeksän lasta on kuollut. Joditabletit olisivat estäneet syövät, mutta aikuiset söivät ne turhaan. Leukemian tai synnynnäisten epämuodostumien lisääntymistä ei todettu.

Tiedon puute ja säteilyn pelko ovat kuitenkin aiheuttaneet runsaasti psykosomaattisia sairauksia.

YK:n tutkimuksen mukaan voimakkaan laskeuman alueella onnettomuudesta johtuva keskimääräinen elinikäinen lisäsäteilyannos on 70 millisievertiä (mSv). Suomessa maaperän uraanista johtuen luonnosta saatu säteilyannos on keskimäärin 220 mSv eli 55 mSv suurempi kuin maapallolla keskimäärin. Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanialueilla 102000 suomalaista saa radonista yli 800 mSv:n annoksen.

Uraanialueilla myös pohjaveteen on liuennut runsaasti uraania, joka raskasmetallina on myrkyllistä.

Luonnon kannalta vaarallista on bioenergia, joka köyhdyttää ja hävittää metsiä sekä uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Turpeenotto pilaa vesistöjä. Öljy aiheuttaa öljytuhoja. Tuulimyllyt tappavat lintuja ja pilaavat luonnonmaisemia.

Ydinvoima ei tuota pienhiukkasia eikä ilmastonmuutosta. Se on ihmisen ja luonnon kannalta paras.

Teksti Martti Tiuri
Kirjoittaja on professori emeritus.