Vaalirahakohun jälkeen: Lobbareille eettiset säännöt

Profiilikuva
avoimuus
Teksti
SK:n toimitus

Tarvitaan uutta avoimuutta, jotta toimintakulttuurimme ollisi uskottavaa sekä maan sisällä että ulkomailla.

Vaalirahoituksen pelisääntöjen uudistaminen ei vielä riitä poliittisen toimintakulttuurimme uskottavuuden vahvistamiseksi. Myös ulkomailla maineemme on kärsinyt. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän välisten suhteiden avoimuuden lisäämiseksi olisi hyvä sopia prosessista, jolla myös Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön julkisia asioita toimittavien tahojen eli lobbareiden eettiset menettelytapasäännöt.

Tähän on useita painavia syitä. Poliittinen toiminta on muutakin kuin vaaleja ja kampanjointia. Poliittinen päätöksenteko ja sen valmistelu on myös vaalien välisenä aikana merkittävää. Vaalirahoituksen uudistusehdotusten täydentämiseksi olisi hyvä käynnistää hallituksen ja eduskunnan kanssa yhteistyöprosessi, jossa elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa sovitaan yhteisistä menettelytapasäännöistä. Tarkemman ehdotuksen tekeminen olisi sopiva lisätehtävä hallitusneuvos Lauri Tarastin työryhmälle.

Mikäli Lissabonin sopimus ja siten EU:n uusi perustuslaki syksyllä hyväksytään, se lisää unionin yhteisölainsäädännön merkittävyyttä. Tämä haastaa myös Suomessa arvioimaan, ovatko kaikki toimintatapamme todella ajan tasalla suosien avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja luottamusta eri toimijoiden välillä. Esimerkiksi suomalaisessa toimintakulttuurissa asiantuntijuus koetaan neutraalina, vaikka kilpailevat tahot antavat päätöksentekijöiden käyttöön omat asiantuntijansa.

Voidaan kysyä, mitä eroa on kahdella professorilla, joista vain toinen on myös johtavan hallituspuolueen asiantuntija? Meillä on vallalla käsitys, että esimerkiksi eduskunnan valiokuntakäsittely on avointa ja julkista. Asioiden käsittely kuitenkin joskus muistuttaa tilannetta, missä oikeus istuu asianosaisilta suljetuin ovin, mutta vain tuomio on julkinen. Valiokuntakeskustelut ja kaikki asiakirjat eivät ole julkisia.

Europarlamentaarikko Alexander Stubbin (kok) viimeinen ja ansiokas operaatio Euroopan parlamentissa oli ns. lobbausraportin laatiminen 2.4.2008. Suomessa se jäi 10.4.2008 alkaneen vaalirahoituskohun jalkoihin. Ohjelmassa väitettiin hallitusohjelman useiden osien perustuvan eturyhmien ajamiin ratkaisuihin. Onkin paikallaan, että eturyhmien kaikki menettelytavat – mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen – myös vaalien välisenä aikana ovat tarkasteltavina.

Suomalainen poliittinen järjestelmä ja edunvalvonta eivät vielä täysin ole mukautuneet sisämarkkinakilpailuun, mistä kansallinen päätöksenteko on osa kokonaisuutta. Tarvitaan uutta avoimuutta, mistä esimerkkinä ovat EU-instituutioiden kanssa asioitaessa julkisia asioita toimittavien sopimat menettelytapaohjeet.

Ohjeiden mukaan julkisiin asioihin vaikuttamaan pyrkivän henkilön tulee:


1) Identifioida itsensä henkilönä ja yrityksenä.

2) Tuoda julki, kenen etuja he edustavat.

3) Pidättäytyä tarkoituksellisesti tai tahattomasti ilmentämästä väärin asemaansa tai toimiensa luonnetta unionin viranomaisille tai luomasta väärää mielikuvaa toimistaan.

4) Pidättäytyä suorasti tai epäsuorasti antamasta väärää kuvaa suhteestaan unionin instituutioihin. 5) Pitää arvossaan saamaansa luottamuksellista materiaalia.

6) Pidättäytyä antamasta väärää tai harhaanjohtavaa informaatiota tietoisesti tai varomattomasti ja toimia huolellisesti, ettei näin tapahtuisi.

7) Pidättäytyä myymästä voittoa tuottavalla tavalla unionin instituutioilta saamaansa materiaalia.

8) Olla hankkimatta informaatiota EU:n instituutioista epärehellisin keinoin.

9) Välttää ammatillisia etujen ristiriitoja.

10) Olla antamatta suoraan tai epäsuoraan rahallista palkkiota unionin virkamiehille.

11) Pidättäytyä ehdottamasta tai suorittamasta toimia, joilla on epäedullinen vaikutus unionin virkamiehiin.

12) Ottaa palvelukseen unionin virkamiehiä vain ehdoilla, jotka täyttävät unionin instituutioiden edellyttämät ehdot sääntöjen ja luottamuksellisuuden osalta.

Anders Blom

Kirjoittaja on Eurofacts Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Perheyritysten liiton toimitusjohtaja.

Eurofacts allekirjoitti eettiset menettelytapasäännöt 1995.