Terveysvero edistäisi kansanterveyttä ja toisi valtiolle merkittävät verotulot

Terveysvero edistäisi kansanterveyttä ja toisi valtiolle merkittävät verotulot.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Terveysvero edistäisi kansanterveyttä

Suomen Kuvalehdessä 39/2022 oli kirjoitus siitä, miten lihavuus aiheuttaa vuosittain merkittävät kustannukset, mutta silti sitä ei haluta hoitaa. SOSTE on havainnut saman ongelman. Esimerkiksi verotuksella voitaisiin vaikuttaa siihen, mitä syömme. Hinnalla on vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.

Suomalaiset saavat ruokavaliostaan liikaa sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa. Tämä vaikuttaa kansanterveyteen ja sairauksien hoidon kautta kansantalouteen. Kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ravitsemuksen rooli on keskeinen.

SOSTE, Sydänliitto ja Diabetesliitto ovat esittäneet mallia terveysperusteiseksi valmisteveroksi, joka puuttuisi liialliseen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantiin. Veron seurauksena tuoteryhmässään terveellisempi tuote olisi epäterveellistä halvempi. Se kannustaisi kuluttajaa valitsemaan terveellisempiä tuotteita ja teollisuutta valmistamaan niitä valmisteveron välttämiseksi.

Hallitusohjelman kirjaus veron edistämisestä on typistynyt virvoitusjuomaveron muokkaukseksi, eikä laajempaa veroa ehditä valmistella tällä hallituskaudella. Verolla on laaja poliittinen kannatus, mutta teollisuuden vastustaessa ja asian jumittaessa valtiovarainministeriössä asia ei etene. Tämä on hämmästyttävää. Terveempien elinvuosien lisäksi valtio saisi bonuksena merkittävät verotulot. 

Vertti Kiukas, Ulla Kiuru