SK:n lukijoilta: Perustuuko kirkon oppi yleiseen mielipiteeseen?

Perustuuko kirkon oppi yleiseen mielipiteeseen?

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Yleinen mielipide uskon perustaksi?

Kirkkoherra Tuomas Hynynen otti kantaa piispojen avioliittomietintöön (SK 37/2020) ja huomautti, että kirkon arvot eivät voi olla suuressa ristiriidassa suomalaisten arvojen kanssa, jos se haluaa pitää enemmistön heistä jäseninä.

Hynynen pohti kompromissin mahdollisuutta kirkon ykseyttä uhkaavassa avioliittokiistassa ja pahoitteli kirkon päätöksenteon jähmeyttä. Ensimmäinen kompromissi oli kirkolliskokouksen päätös rukoushetkistä samaa sukupuolta oleville pareille. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen totesi jo tämän kompromissin koetelleen omantunnon rajoja. On ilmeistä, että esitetty uusi kompromissi, kahden toisensa poissulkevan avioliittokäsityksen rinnakkaiselo, olisi vain välivaihe kohti lopullista ratkaisua, jolloin jokainen pappi velvoitetaan vihkimään kaikenlaiset parit.

Kuten Hynynen toteaa, kirkon opetus on muuttunut yhteiskunnan mukana. Elokuussa 1976 Tampereen Harjun seurakunnan rippikoulussa opetettiin, että sukupuoliyhteys kuuluu vain avioliittoon ja itsetyydytys on syntiä. Tähän asti kristikunnalle on silti ollut luomiskertomuksen, Jeesuksen ja Paavalin opetuksen perusteella selviö, että avioliitto voi olla vain yhden miehen ja yhden naisen välinen.

Kirkkojärjestyksen 1 §:n mukaan ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin”. Kun kirkon oppi riippuu käytännössä kirkolliskokouksen määräenemmistöstä, olisi ehkä syytä muovata tunnustuspykälä uuteen asuun: ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevaan yleiseen mielipiteeseen.”

Juha-Lassi Tast

Opettaja, Rauma