SK:n lukijoilta: Journalismin tuottaminen ei läntisissä demokratioissa ole lähtökohtaisesti valtion tehtävä, kirjoittaa Medialiiton toimitusjohtaja

Yleisradiolain muutos edistää median moniäänisyyttä ja parantaa sananvapautta.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Yle-lain muutos lisää sananvapautta

Yleisradion hallituksen jäsen Lauri Kontro kirjoittaa (SK 3/2021) maan hallituksen esittämästä Yle-lain muutoksesta ja Medialiiton valtiontukikantelusta väitteitä, jotka kaipaavat korjauksen.

Medialiiton kantelu Euroopan komissiolle koskee niitä Yleisradion tekstimuotoisia julkaisuja, joilla ei ole liityntää Ylen tv- ja radio-ohjelmistoihin. Ohjelmistojen sisältöjen referointi lyhyinä tekstiuutisina verkossa on sallittua jatkossakin.

Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, komissio on kanssamme samaa mieltä: tekstimuotoiset verkkojulkaisut ilman liityntää liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviin julkaisuihin eivät ole yleisradiotoimintaa.

Yleisradiotoiminnan ulkopuolella valtiontukea arvioidaan yleisten valtiontukisäännösten mukaan. Siksi lakia on välttämätöntä muuttaa ja Ylen on palattava takaisin sallitulle alueelle. Emme ole kieltämässä Ylen uutisia, edes verkossa. Ylellä on tärkeä tehtävä osana luotettavaa suomalaista mediakenttää eikä sen vapautta hoitaa julkisen palvelun yleisradiotehtävää rajoiteta millään tavalla.

Kannamme vakavaa huolta suomalaisen lehdistön ja muun yksityisen median elinvoimaisuudesta. Yleisradiolain muutos edistää median moniäänisyyttä ja parantaa sananvapautta, vapaan median mahdollisuuksia tuottaa journalismia kansalaisille. Läntisissä demokratioissa se ei lähtökohtaisesti ole valtion tehtävä.

Kantelumme teksti ei ole salainen. Se on julkaistu liittomme verkkosivuilla. Komission asiaan liittyvää kirjeenvaihtoa myös me olemme pyytäneet tuloksetta julkiseksi.

Olemme Kontron kanssa samaa mieltä, että hallituksen lakiesitys kaipaa vielä tarkentamista, jotta sen noudattaminen ja valvominen olisi helpompaa.

Jukka Holmberg

Toimitusjohtaja, Medialiitto