Rasismi: Miksi siitä puhutaan niin paljon ja mitä se on

Profiilikuva
Kieli
Teksti
Juho Salminen

Rasismi. Ikärasismi. Sukupuolirasismi. Näitä riittää, rasismi-sanaan törmää entistä useammin erilaisissa yhteyksissä. Viimeksi tänään Sofi Oksasen kolumnissa, jossa hän syyttää kustantajaansa ikärasismista. Alkaakohan joku kohta käyttää käsitettä ”roturasismi”.

Sillä rotuun sana rasismi liittyy, vain siihen. Tietosanakirjan määritelmä: ”Oppi tai asenteiden joukko, joka rakentuu näkemykselle rotujen eriarvoisuudesta ja erityisesti tietyn rodun ylemmyydestä.” Ei ikää, ei sukupuolta, ei ammattia, vain rotu.

Rasismi-sanaa käytetään paljon siellä, missä pitäisi puhua syrjinnästä. Mistähän moinen?

Onko syrjintä sanana liian lievä ja virallinen? Jos suomalaiset haluavat viestittää, että ikään ja sukupuoleen liittyvä syrjintä ovat ikäviä juttuja, rasismi-sanalla viesti menee tehokkaammin läpi. Se taas liittyy siihen, että ajattelu toisen rodun huonommuudesta herättää länsimaissa ikävän muiston vaikkapa holokaustista.

Vai liekö asia juuri toisinpäin? Että sana rasismi ei juuri herätä voimakkaita mielleyhtymiä menneisyyden haamuihin, vaan sitä voi käyttää surutta monissa yhteyksissä.

Tietenkin voidaan myös kysyä, onko tällä sanojen pyörittelyllä mitään väliä. On sillä. Varsinainen rasismin käsite saattaa väljähtyä liikaviljelyn ansiosta. Siis niin, että jos rasismia sanotaan olevan vähän joka ongelmassa, todellista rasismia ei enää tunnista tai ainakin se arkipäiväistyy. Rasismiakin kun edelleen esiintyy.

Se olisi kiinnostavaa, että miten sinä, arvon SK:n nettilukija, määrittelisit rasismin? Mitä se on – ja mitä se ei ole?