Ilmastovalintojen perusteet

Ympäristönsuojelun emeritusprofessori: Maailman metsät eivät aiheuta ilmastonmuutosta.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Lukijoilta

Juha Kauppinen moittii Petteri Taalaksen lausuntoa, että ”fossiilienergiasta luopuminen on ydinasia ja hiilinieluista puhuminen johtaa keskustelua väärille urille” (SK 38/2022). Lausunto perustuu Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arvioon. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kohonnut vuodesta 1960 yli 30 prosenttia ja kohoaa yhä kivihiilen, öljyn ja maakaasun polton takia.

Tropiikissa on toisaalla metsäkatoa, mutta toisaalla metsät elpyvät, ja tropiikin metsät ovat kutakuinkin hiilineutraaleja. Lauhkean vyöhykkeen ja pohjoiset metsät voimistuvat. IPCC:n metsänäkemys perustuu säännöllisiin maastomittauksiin ja satelliittihavaintoihin. Myös hiilidioksidin vuodenaikaisvaihtelua seurataan. IPCC:n näkemys on selkeä ja luotettava. Maailman metsät eivät aiheuta ilmastonmuutosta.

IPCC:n mukaan ”ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talous, työllisyys ja vaikutukset omaisuuden arvoihin” täytyy ottaa huomioon. Ympäristöviestintä jää jalkoihin, ellei se muista yhteiskunnan reunaehtoja. Hyvinvointimme kehittyy suotuisasti pitkällä aikavälillä vain, jos ilmastonmuutos saadaan hallintaan ja luontokato pysähtymään. Taalas on oikeassa siinä, että voimat pitää suunnata maailman energiajärjestelmän modernisointiin. 

Pekka Kauppi

Ympäristönsuojelun emeritusprofessori