Huoltovarmuuskeskus vastaa: Suorahankinnoilla on varmistettu hengityssuojainten riittävyys

Hankinnoilla on pystytty varmistamaan terveydenhuollon häiriötön toiminta vaikeissa pandemiaolosuhteissa.

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Reagointikyky on olennaista huoltovarmuudessa

Suomen Kuvalehti on käsitellyt jutussa ”Väärin ostettu” (SK 28/2021) ja sk.fi:ssä 12.5. myös Huoltovarmuuskeskuksen tekemiä terveydenhuollolle välttämättömiä suojavälinehankintoja.

Vaikka kilpailutus on ensisijainen keino julkisissa hankinnoissa, eri epidemiatilanteet ovat vaatineet myös nopeaa reagointia. Suorahankinnoissakin vertaillaan yritysten tarjontaa, toimitusvarmuutta ja hintoja.

Keväällä Saksa ohjeisti siirtymään nenä-suusuojista hengityssuojaimiin ja meilläkin asiasta keskusteltiin. Hengityssuojainten kysyntä kasvoi merkittävästi, ja niiden saatavuuden arvioitiin heikkenevän samaan aikaan kun meillä koronatapaukset edelleen lisääntyivät. Myös nitriilikäsineiden saatavuudessa on ollut haasteita.

Olemme ennakoineet tarpeita yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa ja reagoineet tarvittaessa nopeasti. Suorahankinnoilla on varmistettu hengityssuojainten riittävyys eri pandemiaskenaarioissa.