Suomenkuvalehti.fi

aids

Sivussa ja keskellä – kotona ja maailmalla.