Promootio­kauppiaat

tietokirja
Teksti
Herman Raivio

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta laittoi vuonna 2019 ylioppilaslehti Aino­n tauolle. Kaksi viestintätoimistoa palkattiin selvittämään, mitä lehdelle voisi tehdä. Selvityksiin kului yli 30 000 euroa, noin 40 prosenttia Ainon 75 000 euron budjetista.

Tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka viestintätoimistoilla on varaa laskuttaa työstä, jota tilaaja ei ole ajatellut loppuun asti. Keissi kerrotaan Matti Ylösen, Mona Mannevuon ja Niina Karin kirjassa Viestintätoimistojen valta.

Suomen viestintätoimistomarkkinat kasvoivat merkittävästi 2010-luvun aikana, ja nimistä Miltton, Ellun Kanat ja Tekir on tullut synonyymej­ä julkisuudenhallinnalle. Toimistot myyvät ”viestinnällisiä palveluja”, mikä pitää sisällään niin liikkeenjohdon neuvomista kuin vastuullisuuskonsultointia. Asiakkaita opetetaan kertomaan itsestään hyviä tarinoita, koska huono maine on pahinta, mikä ihmistä tai yritystä voi kohdata.

Teoksessa kartoitetaan ensimmäistä kertaa kunnolla suomalaisten viestintätoimistojen toimintatapoja ja vaikutusvaltaa. Kirjoittajien taustat ovat talouden ja työelämän tutkimuksessa.

Lopputulos on kauttaaltaan vakuuttava. Alaa katsotaan analyyttisesti ja lievän kriittisesti. Siitä syntyy myös vetovoimainen kuva. Ei ihme, sillä kirjan ytimessä ovat yli 50 ammattiviestijän haastattelut.

Viestintätoimistoissa korostetaan ”siilojen purkamista”. Rajat toimijoiden välillä ovat ainakin hämärtyneet, sillä Suomessa poliitikot, journalistit, ajatuspajat, tutkijat, somevaikuttajat ja järjestöjohtajat työskentelevät osin symbioottisessa suhteessa.

Toimistot ruokkivat sym­bioo­sia houkuttelemalla palkka­listoilleen entisiä poliitikkoja ja toimittajia. Ilmiöstä käytetään nimeä pyöröovi. Toisaalta puolueiden sisällä panostetaan k­oko ajan enemmän viestintään, jota ei voi enää erottaa politiikan tekemisestä.

Kulttuurintutkija ja sosiologi Andrew Wernick kehitti 1990-luvun alussa teorian, jonka mukaan nykykulttuuri on kyllästetty promootiolla – itsen brändäyksellä, mainonnalla ja suhdetoiminnalla. Tämä selittää aika hyvin, miksi viestintäpalvelut ovat niin kysyttyjä.

Pystymmekö enää ajatte­lemaan olemista ilman itsensä markkinointia ja suhdever­kostoja – viestinnän keskei­syyttä? Tätä teoksessa olisi voit­u myös pohtia. 

Matti Ylönen, Mona Mannevuo & Niina Kari: Viestintätoimistojen valta. 264 s. Vastapaino, 2022.