Vedet sekaisin: Talvivaaran tapahtumat aikajanalla

kaivostoiminta
Teksti
Netta Vuorinen

Jätevesivuodot eivät ole Talvivaaralle uusi asia. SK kokosi kaivoksen vaiheet aikajanalle.

Kuva Talvivaara.

Talvivaaran kipsisakka-altaasta valui kaivoksen ympäristöön satoja tuhansia kuutiometrejä raskasmetallipitoista jätevettä. Nyt poliisi epäilee kaivosyhtiötä ympäristön turmelemisesta.

Poliisitutkinta ei ole kaivoksen ensimmäinen, kuten ei jätealtaan vuotokaan. Edelliset vuodot ovat tapahtuneet vuosina 2008 ja 2010 – ensimmäinen jo ennen kuin kaivos ehti aloittaa metallintuotannon. Elokuussa 2011 Talvivaaran toimintaa valvova Kainuun ELY-keskus pyysi poliisia selvittämään, rikkooko kaivosyhtiö ympäristölupansa määräyksiä laskiessaan jätevettä lähialueen vesistöön.

Talvivaaralla on lupa laskea vesistöön 1,3 miljoonaa kuutiota käsiteltyä jätevettä vuodessa. Sateisen kesän vuoksi kiintiö on tänä vuonna jo lähes täyttynyt, ja kaivos on joutunut varastoimaan jätevettä kipsisakka-altaisiin. Altaat on kuitenkin tarkoitettu vain nikkelin- ja sinkintuotannon yhteydessä syntyvän jätteen varastointiin.

Suomen Luonnon mukaan sekä Talvivaara että Kainuun ELY-keskus tiesivät veden lisäämisen sakka-altaisiin olevan vaarallista. Lehti julkaisi edelliseen allasvuotoon liittyviä dokumentteja blogissaan viime sunnuntaina. Monet tahot epäilevätkin vuotojen syyksi juuri veden varastointia sakka-altaisiin.